Partneri sekcie:
  • Peikko
  • Vaillant
  • STAT_KON
  • SKSI

Priečka z pórobetónových panelov (Pracovný postup)

Na vytvorenie vnútorných a deliacich stien s veľkou plochou a malým členením pri požiadavke na rýchlu výstavbu predstavujú vhodné riešenie priečkové panely z pórobetónu vystužené transportnou výstužou v pozdĺžnom smere. Vyhotovenie styčných plôch je hladké.

06: Fixácia panela na strop

Kotva sa upevní na stropnú konštrukciu nastreľovacími klincami alebo nabíjacími príchytkami.

06 Fixácia panela na strop
06 Fixácia panela na strop |

Krok 7: Lepiaca malta

Obsah vreca sa postupne vsype do čistej vody (6 l/25 kg) a premieša sa nízkootáčkovým elektrickým miešadlom, až kým nevznikne homogénna zmes bez hrudiek. Nechá sa 5 min. odležať a opätovne sa premieša. V malte so správnou konzistenciou sa zachovávajú po nanesení ozubenou lyžicou drážky.

07 Lepiaca malta
07 Lepiaca malta |

Krok 8: Nanesenie lepiacej malty

Na styčnú škáru panela sa nanesie celoplošne malta na lepenie pórobetónových dielcov tak, aby po stlačení panelov mala styčná škára hrúbku 3 až 5 mm. Malta sa má v škáre celoplošne rozprestrieť.

08 Nanesenie lepiacej malty
08 Nanesenie lepiacej malty |

Krok 9: Osadenie ďalšieho panela

Osadí sa ďalší panel. Pevné zlepenie panelov sa dosiahne pohybom panela hore a dole pomocou páčidla. Panel sa zafixuje v priečnom smere drevenými klinmi, skoriguje sa poloha a panel sa zafixuje v pozdĺžnom smere. Vytlačená malta sa po zaschnutí zoškrabne (≥ 4 h).

09 Osadenie ďalšieho panela
09 Osadenie ďalšieho panela |

Krok 10: Vyplnenie škár

Po osadení všetkých priečkových panelov sa vyplnia škáry medzi panelmi a nosnými stenami (približne 15 mm), stropom a dilatačné škáry (každých 5 m) bežnou montážnou penou alebo ohňovzdornou polyuretánovou penou.

10 Vyplnenie škár
10 Vyplnenie škár |

Krok 11: Vyplnenie spodnej škáry

Spodná škára sa vyplní murovacou maltou, z ktorej sa po zavädnutí odstránia priečne vyčnievajúce drevené kliny. Otvory po drevených klinoch sa vyplnia murovacou maltou.

11 Vyplnenie spodnej škáry
11 Vyplnenie spodnej škáry |
Text: spracované z podkladov firmy Xella
Foto: Xella

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 6/2019.

KategóriePriečkyZnačky