Partneri sekcie:

Obvodové murivo z veľkoformátových tvárnic (Pracovný postup)

Veľkoformátové pórobetónové tvárnice sú určené na presné murovanie na tenké maltové lôžko. Tenkovrstvová murovacia malta sa nanáša v hrúbke 1 až 4 mm na ložné plochy celoplošne.

Krok 15: Vytlačená malta

Vytlačené zvyšky malty sa v deň murovania zoškrabnú ostrou hranou murárskej lyžice. Nikdy sa nerozotierajú po murive.

15 Vytlačená malta
15 Vytlačená malta |

Krok 16: Minižeriav

Pri murovaní veľkoformátových pórobetónových tvárnic sa použije pripravený minižeriav.

16 Minižeriav
16 Minižeriav |

Krok 17: Uchopenie do klieští

Veľkoformátová tvárnica sa uchopí do montážnych samosvorných klieští presne v strede.

17 Uchopenie do klieští
17 Uchopenie do klieští |

Krok 18: Presun tvárnice

Pomocou minižeriava sa veľkoformátová tvárnica presunie na miesto uloženia a položí sa do pripraveného maltového lôžka.

18 Presun tvárnice
18 Presun tvárnice |

Krok 19: Uvoľnenie klieští

Na montážnych samosvorných kliešťach sa odistí poistka a kliešte sa opatrne vysunú z veľkoformátovej pórobetónovej tvárnice tak, aby nedošlo k jej mechanickému poškodeniu.

19 Uvoľnenie klieští
19 Uvoľnenie klieští |

Krok 20: Zalícovanie tvárnic

Skoriguje sa poloha tvárnice. Vodováhou alebo inou rovnou latou sa skontroluje zalícovanie tvárnic vo vodorovnom aj zvislom smere.

20 Zalícovanie tvárnic
20 Zalícovanie tvárnic |

Krok 21: Kladenie tvárnic

Tvárnice sa kladú čo najtesnejšie k sebe, aby vodorovným posúvaním po malte nedošlo k jej neželanému nahrnutiu do zvislej škáry a vzniku medzery bez malty.

21 Kladenie tvárnic
21 Kladenie tvárnic |

Krok 22: Zarovnanie ostenia

Brúsením ostenia brúsnym hoblíkom sa dosiahne presná rovina na osadenie dverí a okien.

22 Zarovnanie ostenia
22 Zarovnanie ostenia |

 

Text: spracované z podkladov firmy Xella
Foto: Xella

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 1/2020.