Soklová doska POLYFORM EPS 200

Soklová tepelnoizolačná doska z EPS

Soklová doska POLYFORM EPS 200 sa používa na tepelnú izoláciu vonkajších obvodových konštrukcií pod úrovňou terénu, pri priamom kontakte s vlhkosťou a soklovej časti budov.

Zároveň aj ako ochrana hydroizolácie podzemných časti stavieb pred mechanickým poškodením. Dosky sa vyrábajú lisovaním zo špeciálneho materiálu odolného proti vlhkosti. Majú uzavretú bunkovú štruktúru, čo sa prejavuje extrémne nízkou hodnotou dlhodobej nasiakavosti vody, vysokou pevnosťou v tlaku a výbornými tepelnoizolačnými vlastnosťami. Vďaka povrchovému rastrovanému povrchu na dosku lepšie priľne lepiaca hmota.

www.polyform.sk

Soklová doska POLYFORM EPS 200 sa používa na tepelnú izoláciu vonkajších obvodových konštrukcií pod úrovňou terénu