Partneri sekcie:

Injektáž muriva proti vzlínajúcej vlhkosti

image 87063 25 v1

Vzlínajúca voda a v nej rozpustené soli často spôsobujú poškodenie stien alebo fasád. Príčinou býva chýbajúca alebo poškodená izolácia v sokli alebo pod povrchom zeme. Účinnú ochranu pred vzlínaním zemnej vlhkosti poskytne správne realizovaná injektáž.

Účinnú izoláciu proti vzlínajúcej zemnej vlhkosti možno vytvoriť injektážnou emulziou, ktorá sa po vniknutí do muriva cez injektážne vrty dostane do okolitých kapilár a po zreagovaní vytvorí v murive vodonepriepustnú izoláciu. Pred aplikáciou injektážnej emulzie musí byť podklad suchý, pevný, nosný, tvarovo stály, nezmrznutý. Treba ho zbaviť prachu a nečistôt. mastnoty, tukov, ale aj všetkých separačných vrstiev a voľných častí, tzn. odstrániť z muriva všetky aj staré nátery.

Príprava injektážnych otvorov

Do spodnej škáry takto očisteného muriva sa navŕtajú otvory, a to vodorovne alebo pod uhlom maximálne 30°. Vzdialenosť vyvŕtaných otvorov závisí od hrúbky muriva. Pri hrúbke do 400 mm je to 125 mm a pri 70-centimetrovom murive postačí 80 mm. Vrták by mal mať priemer 14 mm, jeho dĺžku treba prispôsobiť faktu, že vrt by mal končiť približne 50 mm pred vonkajšou stenou. Vyvŕtané otvory treba pred injektážou vyčistiť tlakom vzduchu (napr. vysávačom) alebo prepláchnuť vodou.

Injektovanie muriva proti vlhkosti

Pri pnlých tehlách a veľmi poréznom murive sa do vyvŕtaných otvorov zasunú injektážne knôty, dôkladne sa nasýtia vodou, nasunú sa injektážne lieviky spolu so zásobníkmi injektáže. Injektážnu emulziu treba dopĺňať dovtedy, kým sa murivo úplne nenasýti.
Ak ide o duté tehly, vyvŕtané a očistené otvory sa najskôr vyplnia zálievkovou maltou a po približne 30 minútach sa vyplnené miesta opäť prevŕtajú (najneskôr do 3 h) Až potom sa nasadia knôty a lieviky a postupuje sa ako v predchádzajúcom prípade.
Po ukončení injektáže sa injektážne knôty buď vyberú, alebo sa nechajú v murive. Otvory sa dokonale uzatvoria vodonepriepustným materiálom. Následne sa murivo celoplošne zaizoluje hydroizolačnou stierkou minimálne 200 mm nad otvormi. Keď sa vlhký povrch stierky zdrsní štetkou, budú nasledujúce vrstvy lepšie držať. Injektážna emulzia vyschne približne za sedem dní, potom možno murivo omietnuť. Odporúča sa použiť sanačné omietky s vyššou paropriepustnosťou.

01 | Poškodené murivo
Pred aplikáciou injektážnej emulzie musí byť podklad suchý, pevný, nosný, tvarovo stály, nezmrznutý. Murivo sa dôkladne očistí a zbaví nepriľnavých vrstiev.

02 | Vŕtanie otvorov
Do spodnej škáry sa navŕtajú injektážne otvory siahajúce približne do 2/3 muriva, vzdialené od seba 80 až 120 mm. Čím hrubšie je murivo, tým sú k sebe bližšie. Použije sa vrták s priemerom 140 mm.

03 | Čistenie otvorov
Vyvŕtané otvory sa vyčistia tlakovým vzduchom alebo sa prepláchnu vodou.

04 | Injektážne knôty a lieviky
Pri murive z dutých tehál sa otvory najskôr vyplnia zálievkovou maltou a 30 minút až 3 hodiny po jej aplikácii sa opäť prevŕtajú. Potom sa do nich zasunú injektážne knôty s lievikmi. Pri plnom murive sa do vyčistených vyvŕtaných otvorov hneď nasunú knôty s lievikmi – bez vypĺňania zálievkovou maltou.

05 | Nasýtenie knôtov vodou
Injektážne knôty sa dôkladne nasýtia čistou vodou.

06 | Zásobníky s emulziou
Do lievikov sa nasadia zásobníky s injektážnou emulziou. Injektážnu emulziu treba dopĺňať dovtedy, kým sa murivo úplne nenasýti.

07 | Uzatvorenie otvorov
Po ukončení injektáže sa injektážne knôty buď vyberú, alebo sa nechajú v murive. Otvory sa dokonale uzatvoria vodonepriepustným materiálom.

08 | Hydroizolačná stierka
Nakoniec sa murivo celoplošne zaizoluje hydroizolačnou stierkou minimálne 200 mm nad otvormi. Keď sa vlhký povrch stierky zdrsní štetkou, zlepší sa prídržnosť ďalších vrstiev.

09 | Omietanie
Injektážna emulzia vyschne približne za sedem dní, potom možno murivo omietnuť. Odporúča sa použiť sanačné omietky s vyššou paropriepustnosťou.

Info o materiáli:

 • Ľahko spracovateľná, rozpúšťadlá neobsahujúca jednozložková injektážna emulzia; veľmi nízka viskozita a veľký hydrofóbny efekt

TIP
Otvory v starej tehle

Ak ide o murivo bez alkalických zložiek (veľmi staré tehlové, tuf a pod.), na vyplnenie otvorov sa použije vápenné mlieko.

Čo budete potrebovať

 • Injektážna emulzia
  Murexin Inject IM 55
  spotreba: približne 0,1 kg/bm/1 cm hrúbky steny (pri vyššej nasiakavosti múru rastie), plastový kanister, 5 a 30 l, 5 l    20,52 €
 • Injektážny lievik
  Murexin Inject SW 30
  papierová škatuľa, 30 ks, 1 ks     7,99 €
 • Kapilárny knôt
  Murexin Inject
  balenie po 10 ks, 10 ks      51,31 €
 • PVC fľaša na injektážnu emulziu
  1 ks    6,22 €
 • Hydroizolačná stierka
  Murexin DS 28
  spotreba: približne 1,45 kg/m2/1 mm hrúbky, ­papierové vrece, 25 kg (48 vriec na palete), ­papierová škatuľa, 6 kg     11,09 €
 •  Náradie a pomôcky
  vŕtačka
  vrták s priemerom 14 mm
  meracie pásmo
  nádoba na vodu
  vzduchový kompresor
  hadica s fúkacou koncovkou
  murárska lyžica
  štetka

Pozor!
Spracovanie injektážnej emulzie

Vzhľadom na charakter a funkciu injektážnej emulzie nemožno túto hmotu spracovávať pri teplotách pod +5 °C a nad +30 °C.

Nevhodné murivo

Injektážnu emulziu proti vzlínajúcej zemnej vlhkosti nie je vhodné aplikovať na nenasiakavé železobetónové murivo a konštrukcie s ílovitým spojivom.

TEXT: spracované z podkladov Murexin
FOTO: Murexin

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 5/2016.