Partner sekcie:
  • Stavmat
  • Vaillant
  • KM BETA

Zošívanie trhlín v betóne

zosivanie trhlin v betone

Trhliny sa vyskytujú vo veľkej miere predovšetkým v betónových konštrukciách. Pritom možno hovoriť o dvoch príčinách vzniku trhlín v betóne alebo potere. Trhliny sú buď spôsobené plastickým zmraštením betónu v prvých fázach jeho zrenia, alebo vznikajú vo vytvrdnutom betóne v dôsledku zmrašťovania, teplotných napätí, vonkajších vplyvov, nesprávneho spracovania, preťaženia, nesprávne zrealizovaných detailov a podobne.

Na zošívanie trhlín možno použiť epoxidovú živicu alebo živicu na báze polyesteru. Živicu na báze polyesteru možno použiť na zošívanie trhlín v betónových plochách v exteriéri aj interiéri. Hodí sa na zošívanie trhlín v podlahách, predovšetkým cementom a sadrou viazaných materiáloch. Polyesterová báza výrazne uľahčuje jej použitie. Komponent B, ktorý treba pri epoxidoch dávkovať v presných pomeroch, slúži len ako katalyzátor, čiže spúšťač reakcie. Jeho množstvom sa reguluje nielen hustota (čím viac sa ho pridá, tým bude živica hustejšia), ale predovšetkým rýchlosť tuhnutia. Pridaním väčšieho množstva komponentu B prebehne reakcia rýchlejšie, produkt rýchlejšie vytuhne. Pridaním menšieho množstva bude tuhnúť výsledný produkt pomalšie. Táto vlastnosť umožňuje prispôsobenie živice konkrétnym podmienkam, či už hustotou, alebo rýchlosťou tuhnutia. Živica by sa nemala spracovávať pri teplotách nižších ako +5 °C.

Trhliny v podklade treba pred zošívaním povysávať, zbaviť prachu, nečistôt a mastnôt. Kolmo na smer trhliny sa pomocou uhlovej brúsky narežú zárezy minimálne do 2/3 hĺbky trhliny (minimálne 15 mm), so šírkou minimálne 3 mm a dĺžkou minimálne 140 mm. Zárez treba dôkladne povysávať. Vzdialenosť medzi jednotlivými zárezmi nesmie byť väčšia ako 200 mm.

Do takto pripravených zárezov sa vložia zošívacie spony a trhliny so zárezmi a sponami sa zalejú živicou na báze polyesteru (komponent A (živica) sa zmieša s komoponentom B (prášok) vo váhovom pomere 2 : 1) alebo epoxidovou. Po zaliatí sa povrch výdatne posype kremičitým pieskom so zrnitosťou 0,3 až 0,8. Po vytuhnutí živice, približne po 24 hodinách, sa prebytočný piesok odstráni.

Odporúčané materiály:
Živica na zošívanie Murexin 2K
– HOCO 24 – dvojzložková, rýchlotuhnúca živica na báze polyesteru, vhodná na pevné spojenie trhlín

Epoxidová živicová báza Murexin

EP 70 BM – dvojzložkový systém na báze epoxidovej živice na univerzálne použitie

Murexin HOCO zošívacie spony – špeciálne tvarované oceľové pásiky z vysokopevnostnej ocele určené na zošívanie poterov a betónových plôch

Príprava podkladu
Pomocou uhlovej brúsky sa kolmo na trhliny narežú zárezy vo vzájomnej vzdialenosti 100 až 200 mm. Hĺbka zárezu musí siahať minimálne do 2/3 hĺbky trhliny (minimálne 15 mm). Zárez treba následne dôkladne očistiť – povysávať vysávačom prach a špinu.

Vloženie zošívacej spony
Do očisteného zárezu sa štetcom nanesie živica a zatlačí zošívacia spona. Zošívacia spona je špeciálne tvarovaný pásik z nehrdzavejúcej ocele s rozmermi 6 × 120 mm. Spona musí byť zapustená minimálne 5 mm pod úrovňou povrchu.

Zaliate živicou
Trhliny a kolmé zárezy s vloženými zošívacími sponami sa zalejú až po povrch živicou.

Uhladenie povrchu
Nadbytočná živica sa odstráni špachtľou alebo stierkou.

Pieskovanie
Opravené miesta sa posypú kremičitým pieskom so zrnitosťou 0,3 až 0,8 mm. Nasleduje technologická prestávka 24 hodín na vytvrdnutie živice.

Konečná úprava
Po zatvrdnutí živice treba z povrchu tlakom vzduchu odstrániť nadbytočný piesok. Tuhnutie a tvrdnutie môže spomaliť vysoká vzdušná vlhkosť a nižšia teplota. Vyššie teploty naopak tieto procesy urýchľujú.

TEXT + FOTO: Murexin

KategórieCement a betón