Partner sekcie:
  • Stavmat
  • Vaillant

Sanácia betónu rýchlo a jednoducho

image 101530 25 v1

Spoločnosť Mapei ponúka jednoduché riešenia sanácie betónových povrchov. Sanačné malty Planitop Rasa & Ripara R2 alebo R4 sú vhodné na rýchle opravy, ako aj na vyhladenie vzniknutých nerovností.

Betónové konštrukcie časom podliehajú rozličným negatívnym vplyvom. Tie sa po určitom čase zvyčajne prejavujú vo forme zdegradovaného betónu, skorodovanej výstuže, trhlín, zníženého pH, prípadne nedostatočného krytia výstuže. Príčinou ich vzniku môže byť chybný samotný proces výroby betónu alebo nesprávne realizované betonárske práce priamo na stavbe. Ďalším dôvodom býva jednoducho opotrebovanosť produktu, ktorý je neustále vystavený nestálym poveternostným podmienkam.

Spoločnosť Mapei ponúka jednoduché riešenie formou produktov Planitop Rasa & Ripara R2 alebo R4. Ide o vláknami vystužené tixotropné malty, ktoré sú vhodné na rýchle opravy poškodených častí betónových konštrukcií. Zároveň však vyhladzujú defekty vzniknutých na betónových liatych prvkoch. Nanášajú sa ručne aj na vertikálne povrchy v hrúbkach od 3 mm do 40 mm.

Ich aplikácia je natoľko jednoduchá, že prácu s nimi zvládnu nielen zruční profesionáli, ale aj domáci majstri. Oba produkty sa vyznačujú jednoduchou aplikáciou a rýchlym vytvrďovaním. Uplatnenie tak nájdu na akejkoľvek stavbe. Vďaka nízkej priepustnosti vody sú vhodné aj na konštrukcie, ktoré sú vystavené trvalému kontaktu s vodou.

www.mapei.sk

Komentáre