Partneri sekcie:

Ako sa vyhnúť opakovaným chybám pri betonáži, ako správne ošetrovať betón, príklady z praxe – o tom sa dočítate v článku: Chyby pri betónovaní a ošetrovanie betónu.

Betonáž masívnych základových dosiek

Betonáž masívnych základových dosiek

Počas výstavby vysokopodlažných a polyfunkčných stavieb sa čoraz viac stavebných spoločností zaoberá otázkou návrhu betónu, postupu ukladania a spôsobu ošetrovania konštrukcií z masívneho betónu. Najčastejšie sa tento druh betónu  využíva na výstavbu základových dosiek.
Zásady práce s betónovou zmesou

Zásady práce s betónovou zmesou

Betón vyžaduje starostlivosť pri ukladaní a spracovaní, doprave, ochrane a ošetrení povrchu v bežných, no najmä v extrémnych podmienkach. Iba tak predídeme chybám, najčastejšie prameniacim z nedodržania základného technologického postupu, ktoré môžu v konečnom dôsledku …
Ako predchádzať chybám pri betonáži

Ako predchádzať chybám pri betonáži

Nevyhnutnosť kvalifikovaného a správneho spracovania i následného ošetrovania betónu na stavbe po jeho zatvrdnutí je všeobecne známa. Stáva sa, že v prípade nevyhovujúcich vlastností či porúch betónu sa vina za tento neutešený stav pripisuje výrobcovi …
Prečo vystužovať betóny vláknami?

Prečo vystužovať betóny vláknami?

Vystuženie vláknami môže zlepšiť tie vlastnosti betónu, ktoré sa všeobecne vnímajú nie ako jeho prednosti, ale ako tie, v ktorých betón tak trocha zaostáva za niektorými inými konštrukčnými materiálmi. Je to najmä zjavne menšia pevnosť …