image 96886 25 v1
Galéria(3)

Výstužná oceľová sieť do asfaltu ROADMESH® – Stavba D1- Budimír – Bidovce

MACCAFERRI vyvinula oceľovú šesťuholníkovú dvojzákrutovú sieť Roadmesh®, ktorá je  riešením pri rekonštrukciách a výstavbe  vozoviek. Výsledky  veľkorozmerných testov doma aj v zahraničí dokumentujú fakt, že použitie oceľovej siete Roadmesh® pri rekonštrukciách asfaltových krytov vozoviek, umožňuje významným spôsobom predĺžiť ich životnosť, čo má za následok zníženie nákladov na ich budúcu prevádzku a údržbu.

DSC 0031
DSC 0037
DSC 0051

Úlohou výstužnej oceľovej siete Road Mesh® v asfaltovom kryte je zmiernenie priebehu napätí v dôsledku dynamického zaťaženia od dopravy a tým obmedzenie vzniku reflexných trhlín a porúch.

Road Mesh® je vyrobený z dvojzákrutovej oceľovej pletenej siete s okom 8×10 v tvare šesťuholníka. Do dvojzákrutu siete je vpletený priečny výstužný prút v intervale cca 16 cm, ktorý zabezpečuje dodatočnú pevnosť siete aj v priečnom smere.

Na základe výsledkov laboratórnych ako aj veľkorozmerných testov ( v UK, USA, Taliansku a na Slovensku) vykonaných za posledných 15 rokov je možné konštatovať , že oceľová výstužná sieť Road Mesh® je schopná predĺžiť životnosť vozovky až 3 násobne v závislosti na skladbe a mocnosti konštrukčných vrstiev v porovnaní s nevystuženým stavom.

Výstužná sieť RoadMesh® bola aplikovaná na viacerých stavbách v Českej republike, na Slovensku, Poľsku ako aj ďalších krajinách (USA, Taliansko, UK, atď.).

Najnovšia aplikácia sietí ROADMESH® prebieha na stavba diaľnice D1- Budimír – Bidovce, kde projektant zvolil tento materiál ako jeden z najvhodnejších pre dosiahnutie vyššej životnosti vozovky a tým zabezpečil plynulú a bezstarostnú prevádzku cesty v budúcnosti. Sieť je používaná pri napojení existujúceho krytu vozovky na novú časť násypu s vrstvami vozovky, kde jej funkciou je obmedzenie možnosti vzniku pozdĺžnych reflexných trhlín v asfaltovom kryte v dôsledku nerovnomerného sadania nového a starého násypu.

Keďže výsledný efekt a kvalita diela závisí nielen od správneho návrhu ale najmä od samotnej realizácie a dodržania technologických postupov, spoločnosť MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s.r.o. poskytuje kompletný technický servis nielen pri návrhu technického riešenia ale aj počas samotnej realizácie.

Zdroj: Maccaferri