V rámci Dňa stavebných podnikateľov vyhlásia výsledky Stavba roka 2007

Partneri sekcie:

Výsledky súťaže Stavba roka 2007 v rámci 13. Dňa stavebných podnikateľov budú vyhlásené 28. júna v Parku kultúry a oddychu v Bratislave. Porota posúdila 25 stavebných diel - súťažných návrhov. Celkovo bude odovzdaných 16 cien, oznámili organizátor súťaže Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia a Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS).

Tradičný sviatok stavbárov je spojený s vyhlásením výsledkov súťaže a sprievodnou vernisážou putovnej výstavy všetkých 25 posudzovaných návrhov. Pozvanie prijali významní hostia z brandže stavebníctva ako aj štátneho a verejného života. Záštitu nad podujatím prevzali prezident SR Ivan Gašparovič a minister výstavby a regionálneho rozvoja Marian Janušek.
     
Súťaž Stavba roka 2007 hodnotí dokončené stavebné diela v roku 2006. Cieľom súťaže je podpora kvality komplexnej realizácie stavebného diela ako súčasti uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve s cieľom v reálnom čase dosiahnuť európske štandardy.

Prezidentka Združenia ABF Slovakia Mária Brichtová uviedla, že prostredníctvom realizovaného stavebného diela sa v súťaži pred odbornou i laickou verejnosťou menovite prezentujú hlavní účastníci stavby na všetkých stupňoch jeho realizácie – autori architektonického riešenia, hlavní projektanti, zhotovitelia a stavebníci.

V tohtoročnej súťaži sa o ceny uchádzajú 3 inžinierske stavby a 22 pozemných stavieb. „Na rozdiel od minulých ročníkov súťaže v roku 2007 neprevládajú veľké stavby čo do objemu investícií či stavebného objemu, ale skôr menšie stavby prezentujúce Slovensko zvyšujúcou sa úrovňou najmä bývania, rozvoja turistického ruchu a športu,“ upozornila Brichtová. Vzhľadom na lokality realizovaných stavebných investičných zámerov sa prezentuje 10 stavieb situovaných na území hlavného mesta a 15 stavieb mimo Bratislavy.

To je dobrý signál pozitívne rozvíjajúcej sa a dobre naštartovanej slovenskej ekonomiky, ktorá začína vyrovnávať veľké regionálne rozdiely. Ide o názor odbornej poroty, ktorá vyzdvihla tento kvalitatívny posun realizovaných investičných zámerov v prospech lokalít celého Slovenska. Spomínaný posun k vysokej kvalite komplexnej realizácie na všetkých úrovniach investičného procesu výstavby nebol však akceptovateľný pri všetkých súťažných návrhoch.

„Prestížna súťaž realizovaných stavieb Stavba roka nielen vystavuje prezentačný „certifikát“ kvality stavebným dielam a ich tvorcom, ale v rámci otvoreného európskeho stavebného trhu poskytuje aj orientáciu pre potenciálnych stavebníkov, investorov a developerov, vrátane zo zahraničia,“ konštatovala šéfka Združenia ABF Slovakia. Porotu tvorí 9 odborníkov zo Slovenska, z nich 1 je z Česka, predsedom poroty je architekt Igor Barta.

Zdroj: TASR