silikon
Galéria(7)

Tmel alebo silikón? Ktorý z nich použiť na vyplnenie prasklín, škár alebo trhlín

Partneri sekcie:

Na vyplnenie rôznych typov prasklín, škár alebo trhlín v starších stavbách či novostavbách sa v súčasnosti používajú najmä tmely a silikóny. Sú balené do plastových alebo hliníkových kartuší, prípadne do väčších hliníkových náplní a vytláčajú sa pomocou aplikačných pištolí. Keďže majú vysokú priľnavosť k rôznym typom podkladov, treba dbať na ich správne používanie.

Silikónové tmely

Ide o elastické tmely vulkanizujúce vzdušnou vlhkosťou. Majú vysokú pružnosť, odolnosť proti vode, poveternostným vplyvom, UV žiareniu a teplotám v rozsahu od –50 do +300 °C (podľa typu). Sú priľnavé k poréznym aj neporéznym materiálom a možno ich rozdeliť na:

  • silikóny acetátového typu, ktoré sú určené na neporézne materiály (sklo, glazúrované keramické obkladačky a kovy bez potreby použitia primerového náteru);
  • silikóny oximového typu, ktoré nemajú tzv. kyslú vôňu a používajú sa na tesnenie a lepenie zasklievacích systémov do drevených okenných rámov s povrchovou úpravou syntetickými a polyuretánovými lakmi. Sú priľnavé najmä ku sklu, hliníku, antikoru, oceli a ostatným stavebným materiálom a nespôsobujú oxidáciu kovov;

  • sanitárne silikóny (sanitárne neutrálne silikóny), ktoré obsahujú navyše fungicídne (protiplesňové) prísady a používajú sa najmä v priestoroch so zvýšenou vlhkosťou, ako napr. v kúpeľni, kuchyni, práčovni, bazénoch. Sú určené na škárovanie obkladačiek v okolí spŕch, umývadiel, kuchynských liniek, WC, bidetov, smaltovaných kúpeľňových vaní a pod. Takisto majú veľmi vysokú priľnavosť (bez potreby použitia primerového náteru) na sklo, smalt, dlaždice a glazovanú keramiku;
  • špeciálne silikóny, ktoré sú určené na výrobu izolačných dvojskiel, lepenie akvárií, tmelenie a škárovanie v potravinárskom priemysle, tesnenie požiarnych systémov a zabezpečenie vodotesnosti komôrkových polykarbonátových dosiek.

Akrylové tmely

Vyrábajú sa na báze akrylátovej disperzie. Vytvrdzujú sa odparením vody a vytvárajú trvale pevný plasticko-elastický spoj. V porovnaní so silikónovými tmelmi sú podstatne lacnejšie, ale zároveň menej pružné. Neodolávajú mrazu, a preto sú určené prevažne na použitie v interiéroch.

Veľmi ľahko sa nanášajú a možno ich pretierať akrylátovými či disperznými farbami. Používajú sa na tmelenie škár medzi rámami okien, dverí a stenou, rohových škár sadrokartónových konštrukcií, deliacich priečok, drevotrieskových dosiek a drevených výstuh.

Okrem klasických akrylových tmelov sa vyrábajú aj vonkajšie akryláty, tzv. stavbárske, ktoré sú určené na tmelenie a vyplňovanie škár v kameni, betóne, dreve a tehlových stenách. Môžu sa používať na škárovanie a dotmelovanie klampiarskych lemov okolo komínov, atík, na tmelenie skleníkov, zimných záhrad a pod.

Medzi špeciálne tmely, ktoré majú dobré vlastnosti, širokú škálu využitia, ale podstatne vyššiu cenu, patria polyuretánové tmely a MS polyméry.

Polyuretánové tmely

Používajú sa najmä na lepenie, tmelenie a kotvenie v stavebníctve a priemysle. Pomocou nich možno spájať škáry medzi drevenými, kovovými, hliníkovými konštrukciami alebo PVC rámami a stenou. Využívajú sa aj na dilatačné škáry záťažových podláh alebo vodotesné škáry bazénov. Krátkodobo odolávajú benzínu, nafte, minerálnym, rastlinným a živočíšnym olejom.

MS polyméry

Sú to materiály s vysokou priľnavosťou k takmer všetkým druhom povrchov a s jednoduchou aplikáciou. Výhodou výrobkov na báze MS polymérov je dobrá štruktúra, vysoká UV stabilita a životnosť. Sú zdraviu neškodné a pri ich aplikácii sa neuvoľňujú žiadne kyseliny ani rozpúšťadlá. Používajú sa na vysokopevnostné lepenie i tmelenie a vytvárajú trvalo elastické spoje.

Odolávajú plesniam, vlhkosti, vode, poveternostným vplyvom a UV žiareniu. Lepia sa nimi autonástavby či klampiarske diely pri výrobe autobusov. Takisto sa využívaju aj na tmelenie stavebných a konštrukčných škár (aj v exteriéroch), škár kontajnerov, vrchných tesnení zasklievacích systémov alebo nehrdzavejúcej ocele.

 
Priľnavosť silikónov k rôznym podkladom. Vonkajšia kružnica znázorňuje výbornú
priľ­navosť k podkladom, stredná priemernú
priľ­navosť a vnútorná minimálnu priľnavosť k podkladom.
Priľnavosť PU tmelov k rôznym podkladom. Vonkajšia kružnica znázorňuje výbornú priľ­navosť k podkladom, stredná priemernú priľ­navosť a vnútorná minimálnu priľnavosť k podkladom.
  Priľnavosť MS polymérov k rôznym podkladom. Vonkajšia kružnica znázorňuje výbornú priľnavosť k podkladom, stredná priemernú priľnavosť a vnútorná minimálnu priľnavosť k podkladom.

 

Výpočet spotreby materiálu

Správny odhad počtu kusov kartuší šetrí čas a peniaze. Nedochádza tak k časovým prestojom, napr. keď chýba materiál alebo naopak, keď je ho prebytok. Na presné zistenie množstva tmelu, ktorý sa použije pri tmelení, sa používa výpočet spotreby materiálu.

Na výpočet spotreby materiálu treba poznať:

  • dĺžku tmelenej škáry (m),
  • šírku tmelenej škáry (mm),
  • hĺbku tmelenej škáry (mm),
  • objem kartuše (ml).

Ak treba zistiť, koľko metrov z balenia sa približne minie (výdatnosť), použije sa vzorec:
dĺžka = objem kartuše/(šírka škáry × hĺbka škáry)
Výsledkom je však teoretická hodnota, ku ktorej treba v praxi pripočítať asi 10 až 15 %.

Ak sa zisťuje, aký počet kusov balenia treba použiť na škárovanie, používa sa vzorec:
kusy balenia = požadované metre × (šírka škáry × hĺbka škáry/objem kartuše)
Na použitie v praxi treba výslednú hodnotu navýšiť asi o 10 %.

Tieto výpočty zohľadňujú základné pravidlá správneho tmelenia, ktoré sú rozhodujúce pre funkčnosť a životnosť tmelenej škáry.

Zásady správneho tmelenia

Aby sa zabezpečila funkčnosť a dlhá životnosť tmelenej škáry, treba pri jej tmelení dodržať niekoľko zásad.

Príprava podkladu

Keďže podklad musí byť čistý, suchý a súdržný, treba všetky škárované (tmelené) plochy zbaviť prachu, voľných častíc a mastnoty. Prach možno odsať alebo vyfúkať stlačeným vzduchom. Savé i drobiace sa podklady (napr. omietka) sa spevňujú penetračnými nátermi a povrchy napadnuté plesňami či hubami treba najprv ošetriť likvidátorom plesní a potom za mokra odstrániť. Minimálna teplota podkladu pri aplikácii musí byť +5 °C.

Vhodný pomer šírky a hĺbky škáry

Ak ide o dilatačnú škáru, treba zabezpečiť fixáciu tmelu len k dvom bočným plochám pomocou vyplňovacieho povrazca (polyetylénovej šnúry vytvorenej bunkami z uzavretých pórov). Odoláva vode, je trvale pružný a odolný proti starnutiu.

Fixácia tmelu k tretej podkladovej ploche by spôsobila jeho degradáciu (odtrhnutie alebo prasknutie). Všeobecne pre správnu voľbu v pomere šírka/hĺbka škáry platí, že do šírky 15 mm sa volí rovnaká hĺbka. Ak je šírka škáry nad 15 mm, hĺbka môže byť len polovičná.

Aplikácia tmelu

Aplikačnú špičku treba zrezať minimálne na hrúbku tmelenej vrstvy, naskrutkovať na kartušu a vložiť do aplikačnej pištole. Obsah tuby možno vytláčať mechanickou alebo pneumatickou pištoľou. Tmel treba v mieste, odkiaľ sa bude sťahovať stierkou, dávkovať s miernym prebytkom, aby nevznikli pri stierkovaní priehlbiny.

Na sťahovanie tmelových vrstiev sa používajú silikónové stierky s rôznymi polomermi zaoblenia a typmi materiálov. Stierky možno tiež podľa potreby individuálne zbrúsiť a zrezať. Pri sťahovaní sa odporúča držať stierku rovnako, mierne naklonenú pod určitým uhlom. Na hladké stieranie sa používa vyhladzovací roztok riediteľný vodou.

 Lepenie dreveného obkladu v exteriéri Tmelenie škáry akrylovým tmelom medzi soklovou lištou a stenou

Škáry medzi hliníkovým profilom a obkladom vyplnené neutrálnym silikónom

Ochrana okolitých plôch pred postriekaním

Na ochranu okolitých plôch pred postriekaním sa používa maskovacia krepová páska alebo maskovacia krepová páska pre zakrivené plochy. Tá zaručuje, že po jej odstránení ostáva lem tmelu rovný. Pri tmelení rohov a kútov sadrokartónových konštrukcií alebo omietok s následným pretretím farbou je, naopak, vhodné vyhladzovať tmel do stratena.

Povrchová úprava

Silikónové tmely nemožno pretierať, preto sa vyrábajú vo viacerých farebných odtieňoch. Všetky ostatné tmely sú pretierateľné farbami a lakmi. Pri pretieraní sa odporúča dodržať niekoľko podmienok. Mydlové či saponátové zvyšky treba po vyhladzovaní zľahka umyť vodou a vysušiť.

Teplota aplikácie pri pretieraní má byť min. +5 °C (presne udáva výrobca podľa typu farby). Tmel musí byť úplne vyzretý, aby pri tuhnutí nedochádzalo k objemovým zmenám (k poklesu, ktorý nemusí vrstva farby pohltiť) a následne k vzniku prasklín. Rovnaký problém vzniká aj pri pretretí dilatačných škár obyčajnými farbami, ktoré nemajú rovnakú pružnosť ako tmel.

Záver

Tmely a silikóny musia zodpovedať účelu ich použitia a ich kvalitu nemožno nikdy podceňovať. Mnohí výrobcovia totiž pridávajú do výrobkov (kvôli cene) ďalšie iné látky či náhrady, ktoré spôsobujú degradáciu výrobkov, odtrhnutie od podkladu, prípadne iné škody.

TEXT: Gregor Uram
Foto: Den Braven, Shutterstock

Autor je obchodno-technický manažér spoločnosti Den Braven.