TZB 2020 01

Vyšlo prvé tohtoročné číslo TZB Haustechnik

Partneri sekcie:

Nové číslo časopisu TZB Haustechnik č. 1/2020 sa venuje predovšetkým témam energie a trvalej udržateľnosti.

Úvodná realizácia ukazuje príklad energetického riešenia z Nemecka, pri ktorom sa využíva odpadová voda ako zdroj tepla. Konečne sa podobné riešenia objavujú aj u nás a toto číslo tak spomína aj ročnú bilanciu rekuperácie tepla z kanalizácie v bytovom dome v Košiciach.

Medzi unikáty v celosvetovom meradle patrí vo svojej kategórii aj Národný futbalový štadión, ktorý získal ocenenie v rámci súťaže EFEKTIA 2019.

Svoj priestor dostávajú aj nové technológie – napríklad nová technológia fotovoltických článkov či výroby biouhlia z biomasy.

A aj v týchto témach sa už začína uplatňovať BIM – prinášame ukážku využitia BIM pri výpočte energetickej náročnosti budovy v koncepčnej fáze návrhu.

Ďalšie zaujímavé témy zastupuje napríklad článok o výpočtoch centralizovaného vykurovania alebo o modrom svetle, o ktorom sa vedú aktuálne vášnivé polemiky.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu sprístupňujme plnú verziu časopisu úplne bezplatne.