Partner sekcie:
  • Stavmat
  • Vaillant
  • KM BETA

Rad kotlov ATTACK DPX diktuje trendy v modernom vykurovaní

rad kotlov attack dpx diktuje trendy v modernom vykurovani

Spoločnosť ATTACK, s. r. o., neustále dokazuje, že prezentácia jej prémiových produktov nie je len nálepkou zo strany vedenia. Orientácia na výsledok a pravidelné posúvanie nárokov na jej výrobky sa odzrkadlila v revolučnom výrobkovom rade ATTACK DPX.

Splyňovacie – pyrolitické kotly získali novú vlajkovú loď. Účinnosť spaľovania neuveriteľných 91 %, niekoľkonásobne nižšia záťaž životného prostredia kontra splnené požiadavky prísnej európskej normy EN303-5, či mnohé iné prednosti, ktorými sú kotly ATTACK DPX vybavené, napovedajú, že v energetike sa veci hýbu správnym smerom. Nároky, ktoré boli včera prednosťami, sú dnes v podobe nového produktového radu spoločnosti ATTACK minulosťou a bežným štandardom.

Úsporné vykurovanie obytných objektov alebo malých prevádzok, akými sú rodinné domy, chatky, malé a stredné dielne, ešte stále nedosiahlo maximum. Na zlepšovaní všetkých možných kritérií smerom nahor usilovne pracuje celý tím spoločnosti ATTACK. Vďaka ich práci nadobúda ekologické spaľovanie nový rozmer a životné prostredie sa teší ďalšiemu zníženiu záťaže.

Vykurovacia „špička“ v troch modifikáciách

Spoločnosť ATTACK sa snaží priblížiť každému typu zákazníka, preto i nový produktový rad ATTACK DPX vyrába v troch rôznych nárokových variantoch.

Bežnému zákazníkovi je určený splyňovací kotol ATTACK DPX STANDARD, ktorý je ovládaný kotlovým a spalinovým termostatom. Vyšší užívateľský komfort poskytuje elektronický regulátor verzie ATTACK DPX PROFI s plynulým riadením otáčok ventilátora na základe kotlovej teploty. Elektronický displej regulátora poskytuje prehľadné informácie o spalinovej a kotlovej teplote.

Bezpodmienečne najvyšším nárokom na proces spaľovania vyhovuje tretí variant nového produktového radu – splyňovací kotol ATTACK DPX LAMBDA. Jeho voľbou zákazník môže využívať samostatné ovládanie prívodu primárneho a sekundárneho vzduchu na základe obsahu kyslíka v spalinách v ideálnom pomere tak, aby dochádzalo k čo najefektívnejšiemu spaľovaniu, podobne ako je to dnes v moderných automobiloch. Cit pre jednoduché ovládanie sa prejavil i v implementácií viacriadkového LCD displeja s tlačidlovým ovládacím panelom doplneným LED diódami signalizujúcimi výstražné upozornenia.

 

Mimoriadny prínos a ocenenie „Efficineza Innovazione“

Na vývoji tohto pokrokového nového radu kotlov ATTACK DPX sa podieľalo nové vývojové centrum spoločnosti ATTACK, s. r. o.. Svoj vznik okamžite opodstatnilo, čoho dôkazom je i ocenenie za prínos v oblasti efektívnejšieho využitia energie z biomasy, ktoré výrobkový rad získal na minuloročnej výstave v talianskom Miláne. Pri navrhovaní sa využili najnovšie poznatky z oblasti tepelnej techniky, ktorých nositeľmi boli mimoriadne schopní pracovníci vo vývoji.

Rad DPX je jedinečný svojim aktívnym riadiacim procesom spaľovania. Proces je založený na princípe regulácie prívodu primárneho a sekundárneho vzduchu v závislosti na percentuálnom obsahu kyslíka v spalinách a ich teploty. Rad DPX je vyzbrojený účinným rúrovým výmenníkom spaliny – voda. Špeciálne navrhnuté turbulátory vytvárajú turbulentné prúdenie spalín, vďaka čomu dochádza k vyššiemu prestupu tepla cez oceľovú stenu výmenníka do vykurovanej vody a zvyšuje sa jeho účinnosť. Zároveň sa čistia steny rúrového výmenníka, takže efektivita prenosu tepla stále dosahuje maximálne hodnoty.

S rešpektom k životnému prostrediu

Drevná biomasa je palivom, pre ktoré bol rad ATTACK DPX vyrobený. Tento zdroj je CO2 neutrálnym palivom. Životné prostredie, ale aj jeho ochrancovia, si môžu vydýchnuť i v prípade tvorby emisií CO. Verzia LAMBDA dosahuje priemernú hodnotu CO v spalinách v neuveriteľne nízkych hodnotách. Úroveň pod 200 mg/m3 prepočítaných na 10 % O2 znamená až 25-násobne nižšie zaťaženie oproti limitom európskej normy EN 303-5. Ak ste zástancom ochrany prostredia, tak je variant LAMBDA vyrobený práve pre vás.

ATTACK, s. r. o.
Dielenská Kružná 5020, 038 61 Vrútky
Tel: 043 / 4003 101, fax: 043 / 4003 106
E-mail: kotle@attack.sk
www.attack.sk

–>–>

Komentáre