V Dudinciach stavili na efektívnosť solárneho systému
Galéria(9)

V Dudinciach stavili na efektívnosť solárneho systému

Partneri sekcie:

Príkladom jednej z najvýhodnejších investícií do slnečných kolektorov je inštalácia tohto zariadenia v bytovom dome v Dudinciach na ulici J. Kráľa 147, ktorý si spravuje Spoločenstvo vlastníkov bytových a nebytových priestorov Jesénius.

V bytovom dome nahradili vďaka kolektorom takmer 37 percent celkového ročného tepla na prípravu teplej vody, a to so zarátaním všetkých strát rozvodu a výroby tepla. Maximum, teda 72 percent, bolo v júli, minimum, čiže 6,2 percenta, v decembri. Toto je možné konštatovať aj vďaka tomu, že sú k dispozícii podrobné mesačné údaje o spotrebe tepla na prípravu teplej vody za celé obdobie od roku 2006.

V dome s 24 bytmi žije vo dvoch vchodoch 50 obyvateľov. Nemecký solárny systém s 15 plochými kolektormi využívajú od septembra 2009. Slúži iba na ohrev vody na hygienické účely.

Celková produkcia energie:
22 998 kWh/rok (12. 9. 2009 – 11. 9. 2010)
Merný energetický zisk: 679,9 kWh/m2 za rok (pri uvažovaní straty 2 % v potrubí)
Prepočítaná úspora zemného plynu:2 405 m3
Úspora nákladov na zemný plyn:1 229 eur/rok
Celková investícia: 12 965 eur
Štátna dotácia: 3 450 eur
Zriaďovacie náklady po odrátaní dotácie: 9 155 eur
Jednoduchá návratnosť bez dotácie: 10 rokov a 7 mesiacov
Jednoduchá návratnosť s dotáciou:  7 rokov a 9 mesiacov

Použité ploché kolektory majú zosilnenú tepelnú izoláciu a optickú účinnosť 79 percent. Systém s absorpčnou plochou 34,5 m2 dodáva solárne teplo do dvoch 500-litrových zásobníkov, pripojených na tretí primárny 500-litrový zásobník, ktorý bol súčasťou pôvodného systému prípravy teplej vody. Od júla 2006 má bytový dom vlastný moderný zdroj tepla. Tri kondenzačné plynové kotly od rovnakého výrobcu ako kolektory majú inštalovaný výkon po 45 kW.

solárne,kolektory,bytový,dom,teplá,voda
Graf úspory tepla v kWh
solárne,kolektory,bytový,dom,teplá,voda
Pokrytie potreby tepla pre výrobu TÚV po mesiacoch (údaje z rokov 2009 – 2010)

Bytový dom sa zatepľoval aj s výmenou okien vo dvoch etapách. Rekonštrukcia plášťa sa skončila v lete 2009. Prostriedky na renováciu boli kryté postupne dosiahnutými úsporami tak, že napokon vytvorili priestor na splátky úveru na nákup solárneho systému pri zachovaní približne rovnakých zálohových predpisov. Priemerná spotreba teplej vody s teplotou 50 °C je takmer 2 100 l/deň, čo predstavuje asi 15 m3 na osobu za rok. Poloha mesta Dudince je z pohľadu slnečného žiarenia na Slovensku ideálna.

solárne,kolektory,bytový,dom,teplá,voda solárne,kolektory,bytový,dom,teplá,voda

Výsledky solárneho systému v prvom roku prevádzky možno hodnotiť v prepočte na kWh tepla. Najhorším mesiacom bol december, keď sa solárny systém prejavil úsporou len 361 kWh tepla a najlepším bol júl s úsporou 3 314 kWh. Príspevok solárneho systému je zobrazený oranžovou farbou na diagramoch.

Pri prepočte sa použila výhrevnosť plynu 9,561 kWh/m3 a režim bez kondenzácie. Ide najmä o letné mesiace a vodu vyššej teploty, na prepočet nákladov bola použitá tarifa M4. Do ceny tepla na prípravu teplej vody neboli zahrnuté iné náklady na domovú kotolňu, takže posudzovanie návratnosti len cez nespotrebovaný plyn je veľmi prísne. Takéto posudzovanie vychádza zo skutočnosti, že náklady ako revízie či mzda obsluhy sú vnímané ako fixné a vedú sa iba na vrub vykurovania. V skutočnosti je výroba teplej vody nimi čiastočne zaťažená.

Text: Ing. Peter Štibraný
Foto: SIEA

Autor pôsobí ako konzultant bezplatného poradenského centra Žiť energiou v Banskej Bystrici, ktoré vďaka príspevku zo štrukturálnych fondov EÚ zriadila Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Článok bol uverejnený v časopise Správa budov.