Riešenia pre elimináciu zápachu z čističiek odpadových vôd alebo výroby

Ak ste producentom zápachov z výroby, čistenia odpadových vôd alebo využívania kanalizácií, máme pre vás nástroj na ich efektívne eliminovanie. Spoločnosť AIR SYSTEM prináša na trh vzduchotechnické riešenie TION SPS, ktorého funkciou je zbavovať ovzdušie nežiaducich zápachov a plynov.

Zariadenie TION SPS umožňuje zlepšiť kvalitu ovzdušia obyvateľom žijúcim v blízkosti zdrojov znečistenia ovzdušia. Producentom pomáha znižovať koncentráciu nebezpečných plynov a látok spôsobujúcich zápach, v zmysle aktuálnej smernice o kvalite ovzdušia.

Kanalizácia ČOV

Zariadenie je vhodné pre priemyselné a vodárenské spoločnosti, ale aj čističky odpadových vôd. Účinne eliminuje sírovodík, amoniak, merkaptan a zároveň filtruje PM častice a dekontaminuje ovzdušie od plesní a mikroorganizmov.

Chemické látky s nepríjemným zápachom

Účinnosť filtrácie od sírovodíka je na úrovni minimálne 96 %, od amoniaku minimálne 80 % a merkaptanov 60 − 85 %. Trieda filtrácie mechanických častíc a aerosólov v základnom zhotovení je na úrovni triedy HEPA 11, ale na požiadanie môže byť aj vyššia.

Rozmiestenie zariadení TION SPS

Ďalšou výhodou riešenia je plná automatizácia a systém online monitoringu a kontroly prostredníctvom IoT zariadení. Namerané dáta sa dajú integrovať už do existujúcich dispečerských riešení, a tak použiť na ďalšie spracovanie alebo reporting.

Technológia TION SPS

Samozrejmosťou je webové rozhranie a mobilná aplikácia pre iOS a Android. Nadstavbou riešenia môže byť monitorovacia stanica kvality ovzdušia CityAir, ktorá môže byť umiestnená blízko zdroja znečistenia a poskytovať namerané dáta verejnosti alebo samosprávam.

Viac informácií nájdete aj na www.airsystem.sk