Pozvanie na bezplatný odborný seminár Výmenníky tepla a odovzdávacie stanice tepla

Pozvanie na bezplatný odborný seminár Výmenníky tepla a odovzdávacie stanice tepla

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia člen ZSVTS Bratislava, Katedra TZB Stavebnej fakulty STU Bratislava v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov - SKSI Vás pozývajú na bezplatný odborný seminár s prezentáciou firiem Výmenníky tepla a odovzdávacie stanice tepla.

Cieľom odborného seminára je oboznámiť odbornú verejnosť s teóriou a praxou konštrukcie a návrhu moderných rekuperatívnych výmenníkov tepla, aplikáciami OST a predstavením konkrétnych výrobkov výmenníkov tepla a nových neodmysliteľných technologických súčastí OST, s meracou a regulačnou technikou firiem pôsobiacich na našom trhu.

Odborný seminár je určený projektantom, energetikom, prevádzkovateľom, investorom, ako aj zástupcom bytových podnikov a spoločenstiev zaoberajúcich sa problematikou centralizovanej a decentralizovanej výroby a distribúcie tepla pre obytnú občiansku a priemyselnú sféru.

ODBORNÝ PROGRAM

8:30 – 9:00 Registrácia účastníkov
9:00 – 9:05 Zahájenie seminára – VTaOST, doc. Ing. Ján Takács, PhD., SvF STU BA
9:05 – 9:20 Parné výmenníkové stanice – ostrojenie, regulácia, odvod kondenzátu, Ing. R. Hutta, Spirax Sarco s.r.o.
9:20 – 9:35 Odovzdávacie stanice tepla – ekonomika prevádzky, J. Kazda, SYSTHERM s.r.o. Plzeň
9:35 – 10:55 Prezentácia firiem

DANFOSS, s.r.o. Slovensko
LDM Bratislava s.r.o. Bratislava
Flamco Certima, Slovensko
SYSTHERM s.r.o., Plzeň

10:55 – 11:10 Prestávka + občerstvenie
11:10 – 11:25 Nová ekologická sila v boji s vodným kameňom, Mgr. F. Pastirčák, Swiss Aqua Technologies SK, s.r.o.
11:25 – 11:55 Výmenníky tepla pre predohrev teplej vody, Ing. D. Juhosová, SvF STU BA
11:55 – 13:10 Prezentácia firiem

GRUNDFOS, s.r.o. Slovensko
Spirax Sarco, s.r.o.
Swiss Aqua Technologies SK, s.r.o.
IVAR CS
IWKA Regulátory a kompenzátory Slovensko, spol. s r.o.

13:10 – 13:30 Diskusia, záver seminára

KategórieTechnické zariadenia budov