Systémy protipožiarnej ochrany OBO

obo schulung bss s10 11
Zdroj: OBO Bettermann

Firma OBO Bettermann si Vám dovoľuje ponúknuť odborné školenia zamerané na systémy s funkčnou odolnosťou v požiari, ktoré priebežne organizuje pre svojich zákazníkov.

Začiatok školenia je venovaný teoretickej časti, ktorá pozostáva z prednášky na tému „Požiarne prestupy a upchávky (požiadavky noriem a legislatívy – návrh, nacenenie a realizácia). Následne pokračuje praktickou časťou s reálnymi ukážkami prestupov na viacerých stanovištiach, kde naši vyškolení lektori prevedú účastníkov úskaliami aplikácie jednotlivých výrobkov.

Zúčastnení získajú praktickú skúsenosť pri montáži nasledujúcich výrobkov: maltová upchávka PYROMIX®, mäkké upchávky PYROPLATE® Fibre, protipožiarna pena PYROSIT® NG, podušková upchávka PYROBAG®, penové bloky PYROPLUG® Block a rúrková manžeta PYROCOMB®.

Úspešní absolventi obdržia Certifikát, ktorého držitelia sú odborne spôsobilí vykonávať zhotovenie požiarnych konštrukcií podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. s použitím protipožiarnych systémov OBO Bettermann. Pre účastníkov školenia budú zabezpečené maximálne ochranné opatrenia v súvislosti s ochranou pred COVID 19.

V prípade záujmu o školenie (aj z iných výrobkových skupín) stačí zaslať e-mail na adresu skolenia@obo.sk. Školenia sa konajú pri dosiahnutí minimálneho počtu účastníkov v priestoroch firmy OBO Bettermann v Pezinku, ale po dohode aj v mieste pôsobenia jednotlivých firiem po celom Slovensku.

Kombináciu vedomostí získaných na školení, podrobných inštalačných návodov zverejnených na www.obo.sk a rozsiahlej technickej pomoci našich manažérov prakticky dopĺňa špičková bezplatná aplikácia k projektovaniu protipožiarnych systémov OBO Construct BSS, ktorá je k dispozícii na PC, NTB aj mobiloch.

construct abschottung app
Zdroj: OBO Bettermann
OBO Construct BSS Online
Zdroj: OBO Bettermann

 

OBO Bettermann s.r.o.
Viničnianska cesta 13
902 01 Pezinok

Úsek zákazníckej a technickej podpory Slovensko
Tel.: 00 421 (0) 33/648 62 22
info@obo.sk
www.obo.sk