Svetelné zdroje a svietidlá v moderných budovách

Moderná svetelná technika výrazným spôsobom ovplyvňuje kvalitu prostredia v pracovných aj spoločenských priestoroch. Vývoj v oblasti racionalizácie spotreby elektrickej energie na osvetlenie sa v minulých rokoch uberal najmä smerom elektronizácie predradníkov svietidiel, ako aj náhradou teplotných svetelných zdrojov (žiaroviek) kompaktnými žiarivkami. Súčasný trend predstavujú predovšetkým svietidlá s LED – svetelnými diódami. Vývoj ich vlastností predstihuje v ostatných rokoch všetky očakávania. Ako vidia odborníci z praxe súčasnú situáciu v používaní svetelnej techniky a jej perspektívu?


1. Myslíte si, že sa podarí v blízkej budúcnosti nahradiť úplne obyčajné žiarovky inými svetelnými zdrojmi?
2. Máte vo svojom okolí (v byte, na pracovisku) inštalované svietidlá s kompaktnými (úspornými) žiarivkami? Ako ich hodnotíte?
3. Používate LED svietidlá? Ako hodnotíte možnosti ich využitia na bežné osvetľovacie účely?

Ing. Ivan Gazdík
OSRAM Slovakia, a. s.
svetelný technik

1. Keďže žiarovky majú veľmi široké spektrum použitia a zároveň veľký rozsah elektrických parametrov, tvarov a rozmerov, je ich úplné nahradenie v blízkej budúcnosti nielen nereálne, ale aj nepraktické. Je snaha nahrádzať žiarovky úspornejšími zdrojmi, pretože často je to veľmi jednoduché a efektívne. Trhové mechanizmy aj prepočty výrobcov svetelných zdrojov veľmi jasne hovoria v prospech čo najširšieho použitia úsporných svetelných zdrojov, určitá zotrvačnosť v myslení a praktická jednoduchosť však spôsobujú, že proces výmeny svetelných zdrojov je postupná záležitosť.

2. Použitie žiariviek, resp. kompaktných žiariviek, je veľmi praktické, najmä na osvetlenie bytov a kancelárií. Ak nie sú veľmi špeciálne požiadavky, je tento druh umelého osvetlenia ideálny z hľadiska pomeru cena/kvalita.

3. LED svietidlá používame zatiaľ v obmedzenej miere, pretože pomer cena/svetelný výkon veľmi jasne definuje priestor ich použitia len na špeciálne účely. Úspešný vývoj v oblasti LED technológií jednoznačne kvalifikuje tento svetelný zdroj ako typ s veľkou perspektívou. Takmer až ideálne vlastnosti predurčujú LED patriť medzi svetelné zdroje vhodné na rozličné aplikácie v bližšej alebo vzdialenejšej budúcnosti.

Ing. Milan Hrdlík, PhD.
AMI, spol. s r. o.
konateľ

1. V rámci celosvetovej organizácie svetelných technikov (CIE) sa tejto problematike venovala značná časť 26. valného zhromaždenia v júli 2007. Z diskusie špičkových odborníkov zo všetkých kútov sveta vyplynulo, že tento proces je správny, pretože žiarovky sú predovšetkým zdrojom tepla a len menej ako 8 % z dodanej energie sa mení na svetlo. Pri kompaktných žiarivkách je tento podiel viac ako 50 % a teoretické odhady v prípade zdrojov svetla typu LED sú niekde nad 80 %. Čo sa týka rýchlosti náhrady – pôjde o obdobie minimálne 10 rokov a žiarovky zrejme neskončia na smetisku technických dejín, podobne ako napr. televízia nevytlačila rozhlas.

2. Vo svojom byte mám odhadom 30 až 35 kusov kompaktných (úsporných) žiariviek a na našich pracoviskách dominujú lineárne žiarivky. Je to dané aj tým, že tieto svietidlá sami vyrábame. Za seba môžem povedať, že som s nimi maximálne spokojný a predpokladám, že kolegovia podobne. Nie je to však celkom jednoznačné, pomôžem si príkladom. Osvetlenie montážnej dielne máme riešené vo dvoch úrovniach:

  • Celkové (všeobecné) osvetlenie zabezpečujú do podhľadu vstavané  žiarivkové svietidlá 4 × 18 W s lesklou rovinnou mriežkou; týmto osvetlením dosahujeme priemernú hodnotu horizontálneho osvetlenia asi 300 lx, pri veľmi dobrej rovnomernosti.
  • Nad každým jednotlivým pracoviskom montáže je umiestnené svietidlo s príkonom 1 × 58 W, ktoré si pracovník zapína podľa potreby. Viac ako polovica pracovníkov má tieto svietidlá trvale zapnuté a na mieste výkonu práce majú osvetlenie s intenzitou vyše 700 lx. Otázka znie, prečo nie všetci?! Odpoveď? Každý sme iný a niekomu jednoducho vyššia hladina osvetlenia nevyhovuje, najmä vyšší jas (odrazy od lesklých plôch) alebo v ich podvedomí prežívajú niektoré neopodstatnené predsudky.

3. Zatiaľ používame LED svietidlá iba na dekoratívne účely a na signalizáciu elektrických stavov. Keby som dostal takúto otázku pred dvoma rokmi, mal by som naporúdzi jasne negatívnu odpoveď. Časy sa v tejto oblasti menia neuveriteľne rýchlo, a preto moja dnešná odpoveď je: perspektívy aplikácie svietidiel s aplikáciou LED sú veľmi priaznivé nielen v osvetlení fasád a pri výrobe svetelných prostriedkov s dynamikou jasu a farby, ale zaiste čoskoro preniknú i do bytových a spoločenských priestorov. Tento vývoj bude akcelerovať po tom, ako merný svetelný výkon zdrojov LED presiahne hodnotu 100 lm/W a ich cena (vďaka vysokej sériovosti výroby) klesne na prijateľnú hodnotu.

prof. Ing. Alfonz Smola, PhD.
Znalecký ústav elektrotechniky a informatiky FEI STU
riaditeľ

1. Každý svetelný zdroj má svoje miesto v osvetľovacej sústave, uplatnenie klasických žiaroviek však bude čoraz menšie. Mnohé krajiny uvažujú o ich absolútnej náhrade už v blízkej budúcnosti a aj Európska únia podnikla v tejto oblasti prvé kroky. Som však pesimista – nebudú to kompaktné žiarivky, čo žiarovky úplne nahradí.

Pred niekoľkými rokmi sme si napríklad v krištáľovom lustri nevedeli predstaviť iný svetelný zdroj ako obyčajnú žiarovku. Dnes je aj tu možné uplatniť halogénovú žiarovku či LED. Iste prežijú najbližšie roky halogénové žiarovky, ale aj na ich miesto sa tlačia nové svetelné zdroje – LED.

Takže som aj optimista – klasické žiarovky prežijú len dovtedy, kým sa nenájdu také aplikácie pre LED svietidlá, ktoré úplne pokryjú potreby zákazníkov uprednostňujúcich klasické osvetlenie (ako práve luster v obývačke).

2. S inštaláciou kompaktných žiariviek ako náhradou za obyčajné žiarovky som začal už v roku 1990. Podarilo sa mi presvedčiť aj najbližšie okolie (rodičov, súrodencov) o rozumnosti tohto kroku. V tom čase to nebolo jednoduché, pretože ceny kompaktných žiariviek boli vysoké a cena elektrickej energie nízka. Dnes je situácia úplne iná a návratnosť investície takéhoto opatrenia je nesporná a rýchla.

Na druhej strane pribudlo množstvo nekvalitných kompaktných žiariviek, ktorých životnosť aj merný výkon sú nízke. Najmä ich nízka životnosť (niekedy aj kratšia ako životnosť klasických žiaroviek) naštrbuje dôveru zákazníkov v tento perspektívny svetelný zdroj.

Našťastie, na trhu existujú v tomto sortimente aj kvalitné výrobky. Mám kompaktné žiarivky inštalované všade tam, kde to ide. Aj pred nimi však uprednostňujem klasické žiarivky v svietidlách s elektronickými predradníkmi, prípadne nové LED svietidlá.

3. Kto už dnes nepoužíva LED svietidlá! Aj keď nie všetci na bežné osvetľovacie účely, rôzne ručné svietidlá, svietidlá na orientačné osvetlenie sa v súčasnosti už prevažne používajú so zdrojom LED.

Aj moderné automobily sú vybavené LED svietidlami. Začalo to brzdovými svietidlami, v súčasnosti existujú autá kompletne vybavené LED technológiou (aj pre diaľkové a stretávacie svetlá). Moderné svietidlá verejného osvetlenia sú konštruované na báze LED. Na výstavách či web stránkach výrobcov svietidiel možno nájsť aplikácie pre prakticky každú oblasť života.

Myslím si, že LED sú v súčasnosti nielen „in“, ale sú najperspektívnejším svetelným zdrojom súčasnosti, ktorý nám prinesie mnoho prekvapení – či už v náraste merného výkonu jednotlivých LED, ale aj v inovatívnosti aplikácií svietidiel pre rôzne oblasti nášho života. Preniknú nielen do všeobecnej osvetľovacej techniky, ale pomôžu zvýšiť aj účinnosť ďalších elektrických spotrebičov v našich domácnostiach.

Ing. Richard Procik

Siemens, s. r. o.
technický riaditeľ divízie verejného osvetlenia

1. Podľa môjho názoru sa v blízkej budúcnosti asi nepodarí nahradiť obyčajné žiarovky inými svetelnými zdrojmi na 100 %, vždy budú prípady, keď bude vhodnejšie ich použitie.

2.
Svietidlá s kompaktnými (úspornými) žiarivkami máme inštalované, ich dnešná podoba už umožňuje ich masové nasadenie.

3. LED svietidlá používam, no ich technické vlastnosti ešte neumožňujú ich nasadenie na bežné osvetľovacie účely, skôr vidím priestor na ich nasadenie v signalizačnej a efektovej rovine. No za pár rokov sa situácia pravdepodobne rapídne zmení.

Ing. František Krasňan, PhD.
Katedra elektroenergetiky
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU

1. Či sa podarí v blízkej budúcnosti nahradiť úplne obyčajné žiarovky inými svetelnými zdrojmi, závisí od toho, čo sa myslí pod pojmom blízka budúcnosť. Som veľkým zástancom úspornejších svetelných zdrojov, najmä kompaktných žiariviek a LED. Myslím si, že v mnohých prípadoch je náhrada žiaroviek kompaktnými žiarivkami rovnako pre spotrebiteľov, ako aj pre výrobcov elektrickej energie a životné prostredie veľmi výhodná.

Spotrebiteľ môže náhradou jednej žiarovky kompaktnou žiarivkou pri rovnakom množstve svetla ušetriť počas celej životnosti svetelného zdroja viac ako 4 000 Sk, t. j. asi 133 € (v závislosti od príkonu). Nahradiť však všetky žiarovky inými svetelnými, hoci sa o to už dnes niektoré krajiny pokúšajú (napr. Anglicko od roku 2011), je podľa mňa v blízkej budúcnosti príliš optimistické. Myslím si, že to skôr či neskôr príde, avšak treba uvažovať nielen o zmene svetelných zdrojov, ale aj o zmene konštrukcie svietidiel a možno aj štýlu osvetľovania.

2. V domácnosti máme už vo väčšine svietidiel kompaktné žiarivky – prevažne s príkonom väčším ako 18 W. Mám rád viac svetla a myslím si, že treba šetriť elektrickou energiou, a nie množstvom svetla. Prakticky sú kompaktné žiarivky všade, kde sa svieti dlhší čas. V pivnici, kde sa svieti veľmi krátko, ich zatiaľ ešte nemáme. Ak ich porovnám so žiarovkami, tak je v súčasnosti v domácnosti viacej svetla ako predtým a spotreba elektrickej energie je nižšia. Takže som veľmi spokojný.

3. Svietidlá s LED máme zatiaľ iba v záhradke a zabudované v dlažbe vo dvore. Neslúžia na osvetľovacie účely, ale sú skôr dekoračné. Myslím si, že LED sú veľmi perspektívne svetelné zdroje na návestné a dekoračné účely alebo efektové osvetlenie, najmä pre svoju farebnosť, variabilnosť uhla vyžarovania, jednoduché riadenie, malé rozmery a dlhú životnosť. Vhodnosť ich použitia na osvetľovacie účely však podľa mňa v súčasnosti ešte nie je jednoznačná. Hoci sa ich merný výkon (účinnosť) a svietivosť neustále a pomerne rýchle zlepšujú, majú veľmi malé rozmery a teda vysoký jas, čo môže spôsobovať psychologické a dokonca aj fyziologické oslnenie. Možno oponovať, že jas je možné znížiť použitím difúznych mate­riálov na rozptýlenie svetla, ale v takom prípade existujú iné – a oveľa účinnejšie svetelné zdroje.

Ing. Iveta Fillová
ZSE Energia, a. s., člen skupiny e.on
vedúca úseku kľúčových zákazníkov

1.  V blízkej budúcnosti sa môže podariť úplne nahradiť obyčajné žiarovky inými svetelnými zdrojmi, ale len v tom prípade, ak sa výhodnosť takýchto svetelných zdrojov dostatočne spopularizuje prostredníctvom marketingových akcií.

2. Prakticky výhradne používam nové typy svietidiel. Hodnotím ich ako ekonomický prvok šetrenia nákladov na elektrinu a tiež ako prvok s významne zlepšenou kvalitou osvitu.

3.  LED svietidlá predstavujú v súčasnosti nový trend, takže ich používam len sporadicky, skôr pri prenosných svietidlách. V každom prípade však majú lepšiu svietivosť. Neviem, či majú aj rovnaké využitie ako klasické žiarivkové svietidlá. 

Tento článok bol uverejnený v časopise TZB HAUSTECHNIK 6/2008.

(sf)