image 100593 25 v1
Galéria(8)

Materská škola v štýle energetickej sebestačnosti

Partneri sekcie:

Projekt s využitím tepelných čerpadiel, solárneho systému a kondenzačného kotla inšpirovaný globálnou filozofiou energetickej sebestačnosti. Takýmto spôsobom sa talianska obec San Sossio Baronia rozhodla zrenovovať miestnu materskú školu. Vykurovanie a príprava teplej vody fungujú v celej budove vďaka synergii rôznych zdrojov energie.

01 Budova materskej skoly pred rekonstrukciou
02a Materska skola v San Sossio Baronia v Taliansku
02b Materska skola v San Sossio Baronia v Taliansku
03 Pohlad do technickej miestnosti v skolke v Taliansku
04 Interier materskej skoly v Taliansku
06 Rez tepelnym cerpadlom flexoTHERM exclusive
NEW FOTO 04 Vaillant Rez kotlom ecoTEC plus 1

Priemerná vonkajšia teplota 12,7 °C a nadmorská výška 650 metrov nad morom – také podmienky vládnu v obci San Sossio Baronia, ktorú nájdeme v talianskej provincii Avellino. Tamojšiu verejnú materskú školu tvorí trojpodlažná budova s celkovou plochou približne 400 m². Na prvom podlaží je telocvičňa, na druhom je situovaná detská herňa, jedáleň, spálňa a administratívne kancelárie. V podkroví sa nachádza byt správcu budovy.

Budova materskej školy v San Sossio Baronia pred rekonštrukciou

Budova materskej školy v San Sossio Baronia pred rekonštrukciou

Vďaka rozsiahlym rekonštrukčným stavebným prácam sa v roku 2016 podarilo podstatne znížiť tepelné straty budovy. Na rad prišla aj renovácia kúrenia a prípravy teplej vody. Pokiaľ ide o vykurovanie, po novom je potrebný výkon 36 kW na dve horné podlažia a zhruba 28 kW na prvé podlažie.

Materská škola po zásadnej rekonštrukcii

Materská škola po zásadnej rekonštrukcii

Renovácia kúrenia a prípravy teplej vody

Novú zostavu tvoria dve tepelné čerpadlá typu zem – voda, solárny systém a kondenzačný kotol. Zariadenia spolupracujú s vrstveným multifunkčným akumulačným zásobníkom Vaillant allSTOR exclusive (s objemom 1 500 l), ktorý funguje ako tepelná centrála na ukladanie energie z rôznych zdrojov. V zásobníku sa dodané teplo akumuluje a podľa potreby sa transformuje buď na vykurovanie, alebo na prípravu teplej vody.

Pohľad do technickej miestnosti – v popredí sú dve tepelné čerpadlá Vaillant flexoTHERM exclusive typu zem – voda, vzadu závesný kondenzačný kotol ecoTEC plus VU a vpravo multifunkčný zásobník Vaillant allSTOR exclusive.

Pohľad do technickej miestnosti – v popredí sú dve tepelné čerpadlá Vaillant flexoTHERM exclusive typu zem – voda, vzadu závesný kondenzačný kotol ecoTEC plus VU a vpravo multifunkčný zásobník Vaillant allSTOR exclusive.

Zatiaľ čo bežné zásobníky na teplú vodu ohrievajú celý objem vody rovnomerne, vrstvený spôsob ohrevu použitého zásobníka využíva fenomén fyziky, pri ktorom je v najspodnejšej časti zásobníka ťažká studená voda. Stred zásobníka pokrýva dodávku teplej vody pre vykurovací okruh. Nad tým je horúca vrstva, ktorou môže zásobník zabezpečiť dostatok teplej úžitkovej vody.

Už po jednom roku fungovania nového systému sa v škôlke znížili prevádzkové náklady takmer o 50 %.

Už po jednom roku fungovania nového systému sa v škôlke znížili prevádzkové náklady takmer o 50 %.

Dve TČ Vaillant flexoTHERM exclusive typu zem – voda (každé z nich s výkonom 15 kW) získavajú energiu z geotermálnych vrtov s hĺbkou až 98 m. Kondenzačný kotol má výkon 46 kW a solárny systém funguje so štyrmi solárnymi panelmi typu „drain – back“, ktoré sú umiestnené na streche materskej školy. Už po jednom roku fungovania tohto kombinovaného systému sa znížili prevádzkové náklady takmer o 50 %, zároveň sa podarilo zminimalizovať vplyv na životné prostredie.

Názov projektu: Verejná škôlka v San Sossio Baronia
Typológia: materská škola
Miesto: San Sossio Baronia, Taliansko
Vlastník budovy: obec San Sossio Baronia
Architekti: Francesco Iacoviello, Castel Baronia
Realizátor: Thermica Baronia di De Cicco Giovanni, San Sossio Baronia
Dokončenie: 2016

Vaillant produkty:
• dve tepelné čerpadlá: Vaillant flexoTHERM exclusive VWF 157/4
• závesný kondenzačný kotol: ecoTEC plus VU
• multifunkčný zásobník: Vaillant allSTOR exclusive VPS 1500/3-7
• ekvitermický regulátor: Vaillant multiMATIC 700
• zmiešavací modul: VR 70
• solárne kolektory:Vaillant auroTHERM VFK 140/2 VD

Rez kotlom ecoTEC plus VU
Rez tepelným čerpadlom flexoTHERM exclusive Rez kotlom ecoTEC plus VU

 

Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Vaillant Group Slovakia.
Foto: Vaillant

Článok bol uverejnený v časopise TZB Haustechnik 2/2018.