vykurovanie propánom TOMEGAS
Galéria(7)

Kam umiestniť nádrž na kvapalný propán?

Vykurovanie plynom je dnes aj vďaka dotačným titulom pomerne obľúbené. Pre mnoho nehnuteľností nepripadá do úvahy zemný plyn jednoducho preto, že v blízkosti nie je vybudovaná prípojka. Kvapalný propán je tak výbornou alternatívou ako pre priemyselné prevádzky, veľmi často umiestené mimo mestskej aglomerácie, tak aj pre hotely a penzióny uprostred malebných chránených krajinných oblastí.

Na vykurovanie propánom si treba nechať vybudovať zásobník, prípadne zásobníky, kde sa skvapalnený plyn privezie a uskladní. Ako a kde možno nádrž umiestniť a aké majú rôzne riešenia výhody a úskalia?

vykurovanie propánom TOMEGAS
vykurovanie propánom TOMEGAS
vykurovanie propánom TOMEGAS
vykurovanie propánom TOMEGAS
vykurovanie propánom TOMEGAS
vykurovanie propánom TOMEGAS

Čisto česká rodinná firma TOMEGAS je na trhu už viac ako 25 rokov. Ide o jedného z najväčších dodávateľov skvapalnených plynov v Česku a na Slovensku. Na výhody a úskalia rôznych druhov uskladnení kvapalného propánu sme sa tak opýtali priamo pána Pavla Tomečka mladšieho.

„Ak sa budeme baviť len o vykurovaní, máme mnoho realizácií od malých dielní pre živnostníkov až po veľké priemyselné haly, školy, domovy seniorov, obytné domy alebo hotely. O tom, ako a kde je v takom prípade umiestnená nádrž, prípadne nádrže na uskladnenie plynu, rozhoduje zväčša lokalita. Teda či je možné a žiaduce budovať nádrže na skvapalnený plyn na povrchu alebo zapustené, či polozapustené do zeme.“

Nadzemnú nádrž možno prenajať vrátane servisu a údržby

Ak riešime vykurovanie priemyselného areálu, väčšinou nie je potrebné brať ohľad na estetiku riešenia. Podľa energetickej náročnosti, a teda aj spotreby plynu sa volí počet nádrží a najčastejším variantom je nadzemné riešenie.

„Asi najväčším benefitom tohto nadzemného riešenia je možnosť prenajať si nádrž alebo nádrže priamo od dodávateľa. Výrazne sa tak znížia náklady na realizáciu, navyše je v cene zahrnutý aj potrebný servis a revízie,“ vysvetľuje Pavel Tomeček mladší.

Zásobníky sú vybavené bezpečnostnými poisťovacími ventilmi. V ich bezprostrednej blízkosti sa nesmie zaobchádzať s otvoreným ohňom a v oblasti okolo zásobníka sa nesmú budovať nijaké zásteny alebo prístrešky.

„Nádrže možno čiastočne zamaskovať vegetáciou, ale nesmie sa zabúdať na ochranné pásmo popri zásobníku vo veľkosti troch metrov, v ktorom nesmie byť nič, aby bol okolo zásobníka zachovaný manipulačný priestor a aby bola oblasť okolo neho dobre vetraná,“ doplňuje Pavel Tomeček mladší.

vykurovanie propánom TOMEGAS
Zdroj: TOMEGAS

Zapustenie zásobníka do zeme je rýdzo estetická záležitosť

Všade tam, kde z dôvodu estetiky nie je možné použiť nadzemný zásobník, sa ponúka zapustené, prípadne polozapustené riešenie. Ak sa zásobník zapustí, miesto sa tým neušetrí, pretože sa nad ním nesmú rozkladať nijaké stavby ani rastliny.

Už zmienenou nevýhodou je fakt, že zásobník zahĺbený do zeme nemožno od dodávateľskej spoločnosti prenajať, náklady na jeho vybudovanie sú tak vždy na strane investora. Navyše treba počítať s tým, že okrem ceny za vlastnú nádrž vzrastú obstarávacie náklady o výkopové práce.

vykurovanie propánom TOMEGAS
Zdroj: TOMEGAS

„Vykurovanie skvapalneným propánom je v prírodných oblastiach časté, pretože ide o ekologický zdroj vykurovania. Plyn je netoxický, a tak nekontaminuje pôdu alebo podzemnú vodu, ak by sa náhodne uvoľnil do prostredia. Zapustená nádrž umožňuje voliť tento druh vykurovania aj v prípade, ak by zásobník na pozemku vyzeral nevhodne, prípadne by úrady jeho nadzemné umiestenie neschválili,“ objasňuje Pavel Tomeček mladší.

Nádrž je vždy umiestená na betónovom základe. Odparený plyn na vykurovanie sa odoberá z hornej časti nádrže, rúrka s ochranou proti korózii sa do nehnuteľnosti vedie pod zemou v minimálnej hĺbke 80 cm. Pri zapustenom riešení sa na povrchu objaví iba kruhový otvor s priemerom 95 cm, inak je celá nádrž ukrytá pod zemou a obsypaná pieskom. Naplniť nádrž trvá do 30 minút.

vykurovanie propánom TOMEGAS
Zdroj: TOMEGAS

Viac na www.tomegas.sk.

ZDROJ: PR článok spoločnosti TOMEGAS SK, s.r.o.