Partneri sekcie:

Striedač s najvyššou účinnosťou podľa časopisu Photon

Striedač s najvyššou účinnosťou podľa časopisu Photon

Striedač Sunny Tripower 17000TL od spoločnosti SMA bol v nedávnom teste striedačov, ktorý uskutočnil odborný časopis Photon Profi, ohodnotený ako špičkový prístroj známkou jedna plus. Podľa uvedeného hodnotenia sa spoločnosť SMA týmto trojfázovým multistringovým FV stiedačom podarilo nastaviť nové meradlá a vyrobiť doposiaľ bezkonkurenčný striedač. Striedač Sunny Tripower odborníkov presvedčil svojou najvyššou účinnosťou, aká kedy bola v testoch časopisu Photon nameraná. K špičkovému hodnoteniu však prispeli aj úplne nové funkcie, ako napr. rozsiahla bezpečnostná koncepcia Optiprotect pre monitorovanie FV generátora alebo mimoriadne dobré sledovanie MPP.

Podľa Günthera Cramera, predsedu predstavenstva, celkove vynikajúcim výsledkom v teste potvrdzuje spoločnosť SMA svoju stratégiu, ktorá je zameraná na tzv. total cost of ownership (TCO). Priamo do striedača sú napríklad integrované doplnkové zariadenia, ako je prepäťová ochrana, čo znižuje náklady na inštaláciu a kabeláž. „Sústredíme sa na znižovanie nákladov na FV-systém ako celok. Šesťsto vývojárov v spoločnosti SMA úspešne pracuje na technologických inováciách na zvyšovanie účinnosti a výkonnosti striedačov, zjednodušovanie inštalácie a údržby, a teda aj znižovanie systémových nákladov. Striedač Sunny Tripower je dokladom našej pozície svetového lídra,“ komentuje Günter Cramer vynikajúci výsledok testu.

Znižovanie systémových nákladov na FV systémy predstavuje pre spoločnosť SMA najdôležitejšiu súčasť produktovej stratégie. Okrem integrácie do rozvodnej či distribučnej siete a vývoja nových technológií tu ide predovšetkým o znižovanie špecifických cien, o optimalizáciu účinnosti a aj o jednoduchšiu inštaláciu. Oblasť systémovej techniky je podľa Günthera Cramera výrazne závislá od rozvoja technológií. „Striedač Sunny Tripower ukazuje, ako ďaleko dopredu sme sa dostali v oblasti technológií a znižovania systémových nákladov. Presvedčivým dôkazom toho je, že sme v teste časopisu Photon zabodovali najvyššou účinnosťou, akú kedy namerali na striedačoch. Navyše, s rastúcim podielom obnoviteľných zdrojov energie na celkových dodávkach prúdu môže striedač zabezpečovať nové úlohy, ako napríklad riadenie bezpečnosti a stability distribučnej siete.

Ďalšie informácie a protokol o teste časopisu Photon Profi nájdete na webovej stránke spoločnosti SMA na adrese www. SMA.de.

KategórieFotovoltaika