Kvapalný propán (LPG) efektívnym zdrojom tepelnej energie. Strážte si dodávateľa a kvalitu!

ISS 1703
Zdroj: TOMEGAS SK

Ceny energií sa od roku nula, ak za neho budeme považovať prelomový koniec roka 1989, menili mnohokrát, podobne ako sa menil názor štátu na to, čo je v danom období výhodné alebo nevýhodné, a s tým súvisela aj regulácia cien. Je zaujímavé, že kvapalný plyn – propán – si v podstate stále vedie rovnako a jeho cena sa odvíja primárne od ceny ropy a vyťaženého množstva.

Pripomeňme, že propán vzniká pri ťažbe ropy a zemného plynu, alebo ako druhotný produkt pri rafinácii ropy. Pôsobením tlaku alebo podchladením skvapalní, takže je potom ľahko manipulovateľný a transportovateľný. V deväťdesiatych rokov nebol propán, na rozdiel od iných palív, dotovaný. Táto situácia trvá dodnes.

Vďaka tomu samozrejme panuje v spoločnosti predstava, že je drahý. To už však dávno neplatí (poslednýkrát začiatkom 90. rokov). Isto, jeho cena je vyššia ako cena zemného plynu, ale problém je v tom, že prípojka zemného plynu nie je v každej obci a sú miesta, v ktorých sa s ňou ani do budúcna neráta.

Vplyvom straty dotácií sú ceny ostatných palív vrátane LTO na tom samozrejme troška horšie, a tak je v súčasnej dobe kvapalný propán atraktívnym ekologickým a ekonomicky výhodným palivom. Nie je dôvod pochybovať o tom, že tomu tak zostane aj naďalej. Preto je LPG (kvapalný propán) zaujímavým zdrojom energie pre vykurovanie rodinných domov, priemyselných, poľnohospodárskych či iných prevádzok.

ISS 9736
Zdroj: TOMEGAS SK

Propán alebo bután?

Zásobník plynu, ak už podzemný alebo nadzemný, môže užívateľ vlastniť, alebo si ho prenajímať. Ak ho vlastní, potom si teoreticky môže na každé plnenie najímať iného dodávateľa, ale záleží vždy na zmluve, ktorú má prípadne s dodávateľom podpísanú. V tomto bode môže byť aj kameň úrazu, a tak by si každý užívateľ mal starostlivo rozmyslieť obsah zmluvy.

Ide totiž mimo iné o to, že ceny propánu sa v priebehu roku mení a najlacnejší bývajú v lete, podobne ako automobilový benzín. Čistý propán, čo znamená minimálne 90 % plynu, sa používa hlavne pre vykurovanie rodinných domov. Má výhrevnosť 46,40 MJ/kg. Skvapalnený plyn sa na výstupe zo zásobníka odparuje, mení skupenstvo, aby mohol byť potrubím odvádzaný cez regulátor do horáku kotla.

Výhoda propánu je, že sa môže odparovať až pri teplote mínus 40 °C. Inak tomu je u zmesi propánu a butánu, kde odparovanie končí zhruba okolo 0 °C. V momente, kedy sa plyn dostáva na hranicu množstva, ktoré sa dá odpariť, začne vypadávať regulátor a následne aj kotol. Zmes propánu a butánu sa používa u väčších priemyselných celkov aj vzhľadom k tomu, že má vyššiu výhrevnosť.

K zlepšeniu výkonu zvyčajne slúži elektrické predhrievanie výparníka. U prevádzok, ako sú napríklad sušičky obilnín, investor žiada čo najvyšší výkon a výhrevnosť, preto sa v týchto prevádzkach často používa kvapalný bután, ktorý má výhrevnosť ešte vyššiu (cca o 10 %). Chemické zloženie oboch plynov je podobné.

ISS 1696
Zdroj: TOMEGAS SK

Kvalita je samozrejme dôležitá

Predpokladom správnej efektivity a ekonomiky prevádzky je kvalitný plyn. Investor bez rozborov a skúšok nemôže sám vlastnosti plynu vyhodnotiť. Je na ňom, akého partnera si vyberie, a aké s ním získa skúsenosti. Príkladom, ktorý by mohol hovoriť za vše, je firma TOMEGAS.

„Zásadné pre udržanie stabilnej kvality plynu a teda aj spokojnosti zákazníkov je nakupovať plyn u preverených dodávateľov, najlepšie na západ od našich hraníc,“ vysvetľuje Ing. Petr Vízner, manažér spoločnosti TOMEGAS. Faktom je, že od založenia firmy je jej hlavným dodávateľom plynu rafinéria v Ingolstadte.

Technici firmy sami testujú každú dodávku a následne porovnávajú s výsledkami testov dodávateľa. Vedia presne určiť, odkiaľ ropa, respektíve plyn pochádza. Vďaka tomu si starostlivo strážia kvalitu, ktorá sa prejaví v ekonomike prevádzky finálneho zariadenia. A to ako u propánu, tak u zmesí propán-butánu atď.

ISS 1712
Zdroj: TOMEGAS SK

Zamyslenie na záver

Kvapalný propán má v súčasné dobe skutočne veľa výhod a dá sa predpokladať, že v budúcnu bude znova na výslnní. Ľahká manipulácia, skladovateľnosť, kumulácia zásobníkov a výkonov pre potreby niektorých priemyselných odvetví majú v zrovnaní s konkurenciou na dôvažok.

U rodinných domov je výber podstatne jednoduchší, pretože ak nie je dispozícii prípojka zemného plynu, potom je ekonomické hľadisko jednoznačné. Problémom nie sú ani odľahlé oblasti alebo chránené rezervácie, pretože spaľovanie je vysoko ekologické a takmer bez oxidu uhličitého.

Prečo ale napríklad niektorá poľnohospodárska družstva zotrvávajú na LTO? Dôvod je zvyčajne rovnaký. Investície do technológie (nové horáky) by bola veľmi vysoká a preto k nej pristupujú v prípade, že sa jedná o inštaláciu novej prevádzky, alebo komplexnej rekonštrukcie stávajúcej, keď je jasné, že musí byť vymenená. Potom je možné ľahko prejsť takisto na kvapalný propán.

Ďalšie informácie nájdete na webe www.tomegas.sk.

ZDROJ: PR článok spoločnosti TOMEGAS SK, s.r.o.

KategórieEnergieZnačky,