Partneri sekcie:

Neoddeliteľnou súčasťou systému pre hrubú stavbu sú tiež prvky na realizáciu stropných konštrukcií. Viac v článku Keramické stropy

image 65085 25 v1

Montáž filigránových stropných dosiek

Filigránové stropné dosky ED vytvárajú poloprefabrikované stropné konštrukcie. Pozostávajú z veľkoplošných prefabrikovaných platní s hrúbkou 50 až 70 mm, ktoré sa na stavbe dobetónujú do požadovanej celkovej hrúbky stropnej konštrukcie. Priestorové nosníky zabezpečujú spolupôsobenie prefabrikátu a dobetonávky. Zároveň zabezpečujú …
Keramické stropy

Keramické stropy

Neoddeliteľnou súčasťou systému pre hrubú stavbu sú tiež prvky na realizáciu stropných konštrukcií. Ide prevažne o polomontované stropy z nosníkov a vložiek, ktoré sa v závislosti od výrobcu líšia v určitých detailoch.
Konzoly na Viktórii

Konzoly na Viktórii

Nový polyfunkčný objekt na začiatku Košickej ulice v Bratislave zaregistruje väčšina okoloidúcich. Jeho dominantným a z hľadiska architektonického, konštrukčného, ale aj laického najzaujímavejším prvkom sú štyri konzoly, ktoré trčia z červenohnedého mozaikového tela budovy nad parkoviskom.
Kroková nepriezvučnosť stropných konštrukcií

Kroková nepriezvučnosť stropných konštrukcií

Stavebné konštrukcie dnes musia spĺňať veľké množstvo požiadaviek súčasne (tepelno-technických, akustických, statických atď.), ktoré sú často protichodné. Súčasným trendom je odľahčovanie stavebných konštrukcií využívaním murovacích prvkov s nižšou objemovou hmotnosťou a zavádzanie suchých technologických postupov. Táto skutočnosť, …
Poruchy a renovácie klenieb

Poruchy a renovácie klenieb

Murované konštrukcie klenieb musia okrem statických požiadaviek (pevnosť, súdržnosť, deformovateľnosť a plasticita) spĺňať aj mnohé iné stavebnofyzikálne požiadavky, ktoré zásadne ovplyvňujú trvanlivosť muriva, a tým aj reálnu životnosť celej konštrukcie. Pri výbere konkrétneho spôsobu sanácie porúch murovaných …
Vodorovné konštrukcie v architektúre

Vodorovné konštrukcie v architektúre

O tom, že moderná architektúra čoraz viac prekonáva fyzikálne či prírodné zákony, vypovedá množstvo súčasných realizácií nie len vo svete, ale aj na Slovensku. Alfou-omegou úspechu každej stavby je, okrem dizajnu, technické riešenie, ktorého súčasťou sú …
Obnova stropných konštrukcií

Obnova stropných konštrukcií

Vodorovné nosné konštrukcie tradičných budov – klenby a stropy – sa zhotovovali z rôznych materiálov. Najprv predovšetkým z dreva, neskôr z liatiny, ocele, železobetónu alebo z tehlovo-oceľovej konštrukcie. Keďže každý materiál má obmedzenú životnosť, aj životnosť vodorovných nosných konštrukcií je …
Spriahnuté plechobetónové stropy

Spriahnuté plechobetónové stropy

Kombinácia konštrukčných materiálov – ocele a betónu – sa v stavebníctve používa veľmi často, najmä pri výstavbe výškových budov, priemyselných stavieb, mostov, ale aj rodinných domov a nadstavieb. Oceľ a betón sa môžu použiť samostatne, v zmiešaných konštrukčných systémoch, v spriahnutých …