Partner sekcie:
  • Stavmat
  • KM BETA

Pracovný postup: aplikácia hydroizolačného náteru

Tekutá hydroizolácia na báze cementu je vhodná na izolovanie proti presakujúcej a tlakovej vode či radónu. Vďaka svojmu zloženiu nesteká ani zo zvislých stien.

Info o materiáli

» Dvojzložkový, trvale pružný hydroizolačný náter na báze disperzie a zmesi modifikovaných prísad s cementom; po vytvrdnutí vytvára hydroizolačnú membránu; vhodný na izoláciu stavieb proti prenikaniu radónu z podložia

Čo budete potrebovať

  • Hĺbková penetrácia: Den Braven Hĺbková penetrácia. Spotreba: približne 0,2 l/m2, plastová fľaša 1 l, plastový kanister 5 l, 5 l 11,03 €
  • Tekutá hydroizolácia: Den Braven Tekutá lepenka 2K hydroizolácia. Spotreba: približne 1,5 kg/m2 (2 nátery – stekajúca voda), približne 2 až 3 kg/m2 (3 až 4 nátery – tlaková voda), plastové vedro 7, 14 a 21 kg, 21 kg 80,76 €
  • Tesniaci pás, rohy: Den Braven Tesniaci pás S-T Profi, tesniaci pás: 120 mm × 10 a 50 m, 10 m 21,40 €, vnútorný tesniaci roh: 140 × 140 mm, ks 5,35 €, vonkajší tesniaci roh: 140 × 140 mm, ks 5,35 €
  • Náradie a pomôcky: metla, priemyselný vysávač, plastová nádoba, maliarsky štetec, maliarsky valček, nízkootáčkové elektrické miešadlo, murárska lyžica

Na zhotovenie hydroizolácie základových konštrukcií, balkónov, terás a lodžií, pivničných priestorov a oporných múrov proti presakujúcej alebo tlakovej vode, ale aj na izolovanie stavieb proti prenikaniu radónu sú vhodné fólie na báze mäkčeného PVC. Ich výhodou je tvárnosť fólie, ktorá umožňuje spoľahlivú izoláciu jednoduchých, ako aj náročnejších detailov, akými sú napr. priestupy potrubí, výstuže, kúty nárožia atď.

Na izoláciu základov a spodnej stavby proti presakujúcej a tlakovej vode, ako aj radónu sú vhodné aj niektoré druhy asfaltovaných pásov z SBS modifikovaného asfaltu alebo oxidované asfaltované pásy. Asfaltované pásy možno celoplošne nataviť na podklad, čím sa vylučuje existencia vzduchovej medzery medzi izoláciou a stavebnou konštrukciou, ktorou by sa mohol radón šíriť.

Okrem izolačných fólií na báze mäkčeného PVC alebo asfaltovaných pásov sú na izolovanie proti presakujúcej a tlakovej vode či radónu vhodné aj tekuté hydroizolácie na báze cementu. Vďaka svojmu zloženiu nestekajú ani zo zvislých stien.

Príprava podkladu

Podklad musí byť pred aplikáciou tekutej hydroizolácie čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, mastnôt a oleja. Podklad je potrebné najskôr ošetriť hĺbkovou penetráciou, aby sa znížila nasiakavosť. Zvetrané časti je potrebné ošetriť opravnou maltou, rohy zaobliť. Hĺbková penetrácia sa nanáša celoplošne štetcom,
valčekom alebo striekaním.

Nechá sa dôkladne zaschnúť približne 2 až 3 hodiny (teplota 20 °C, relatívna vlhkosť vzduchu 60 %). Vytvrdnutie prebieha odparením vody v závislosti od teploty vzduchu a podkladu. Pri aplikácii treba zabrániť vzniku kaluží. Prebytočný náter či kaluže je potrebné rozotrieť alebo vysať špongiou. Hĺbkový penetračný náter je možné riediť pri aplikácii na podklady so zvýšenou nasiakavosťou vodou v pomere 1 : 1 až 1 : 5.

Aplikácia hydroizolácie

Na pripravený podklad sa potom nanesie tekutá hydroizolácia. Tekutá zložka A (s pridaním vody max. 5 %) sa vyleje do originálnej plastovej nádoby. Potom sa do tekutej zložky vsype suchá zložka B. Zmes sa zmieša nízkootáčkovým elektrickým miešadlom (max. 250 ot./min.) alebo strojne na homogénnu zmes bez hrudiek. Pri strojnom miešaní sa nechá zmes krátko odstáť a premieša sa odspodu murárskou lyžicou alebo iným vhodným nástrojom, aby sa uvoľnili bubliny.

Čerstvá zmes sa nanáša na podklad štetcom alebo valčekom najmenej v dvoch vrstvách. Vrstvy sa nanášajú tzv. krížovou metódou – 1. vrstva zľava doprava a 2. vrstva zhora nadol (alebo naopak). Rohy a kúty sa vystužia tesniacim pásom, ktorý sa vloží do vrstvy čerstvej tekutej hydroizolácie a zatrie sa ďalšou vrstvou hydroizolácie. Hydroizolácia sa nechá dostatočne vyschnúť (12 hod. murivo, 24 hod. pod obklad a dlažbu).

Krok 1: Príprava podkladu

Pred aplikáciou tekutej hydroizolácie sa podklad očistí od voľných častí, prachu, mastnôt a oleja. Musí byť suchý a pevný.

01 | Príprava podkladu
01 | Príprava podkladu

02 | Penetrácia podkladu

Na očistený podklad sa nanesie celoplošne štetcom alebo valčekom penetračný náter. Nechá sa dôkladne zaschnúť približne 2 až 3 hodiny (teplota 20 °C, relatívna vlhkosť vzduchu 60 %). Nanáša sa tak, aby nevznikli kaluže.

02 | Penetrácia podkladu
02 | Penetrácia podkladu

Komentáre