Partneri sekcie:
 • OSMA
 • STAVMATSTAVEBNINY

Pracovný postup: Kamenný koberec v interiéri či exteriéri

Kamenný koberec predstavuje modernú povrchovú úpravu. Ide o dekoratívny a odolný povrch, určený predovšetkým na úpravu podláh v exkluzívnych priestoroch, ale aj na úpravu plôch, ako sú predajne, hotelové haly, autosalóny, kúpele, kaviarne, lodžie, balkóny a podobne.

Možno ho však aplikovať aj na zvislé plochy a interiérové doplnky – steny, parapety, barové a recepčné pulty, plochy okolo bazénov, záhradné chodníky, schodiská a podobne.

Kamenný koberec sa nanáša na samonosný podklad (betón, poter s minimálnou vrstvou 4,5 cm, polymérbetón s minimálnou vrstvou 1,5 cm, kovy, niektoré plasty). Kamenný koberec možno použiť v interiéri aj exteriéri. Podkladová konštrukcia sa musí izolovať proti pôsobeniu zemnej vlhkosti.

Čo budete potrebovať

 • Epoxidová živicová báza:
  Murexin Epoxidová živicová báza EP 70 BM, spotreba 0,3 kg/m2, plechový kanister, 4,5 kg (3 kg komponent A, 1,5 kg komponent B), 4,5 kg = 91,69 €
 • Kremičitý piesok QS 98:
  Murexin Kremičitý piesok (0,1 – 0,5 mm a 0,3 – 0,8 mm), vrece, 25 kg (0,1 – 0,5 mm)     12,60 €vrece, 25 kg (0,3 – 0,8 mm) = 12 €
 • Murexin Mramorový piesok
  Colorit MG 24 2 – 4 mm alebo MF 51 0,5 – 1 mm, vrece, 25 kg (Colorit MG 24 2 – 4 mm)     99 €vrece, 25 kg (Colorit MF 51 0,5 – 1 mm) = od 35,40 € (v závislosti od farby)
 • Polyuretánová živica:
  Murexin Koberec z prírodného kameňa PU 1K, spotreba 12,5 kg kremičitého piesku + 0,6 kg polyuretánovej živice KzPK PU 1K (hrúbka vrstvy 6 mm), plechová nádoba, 1,25 a 6,25 kg, 6,25 kg = 256,43 €
 • Epoxidový náter:
  Murexin Epoxy Clear Coat CC 200, spotreba približne 1,5 kg/m2 (hrúbka vrstvy 1 mm), plechové nádoby, 8 kg (5 kg komponent A, 3 kg komponent B), 8 kg = 345,89 €
 • Tixotropná prísada:
  Murexin Tixotropná prísada SN 1K, spotreba podľa potreby – odporúča sa 6 až 8 váhových percent z hmotnosti polyuretánovej živice, vrece, 1 a 10 kg, 1 kg = 77,46 €
 • Ukončovací profil:
  Murexin ukončovacia lišta obkladov 6 mm (eloxovaný hliník), 3 m = 14,04 €
 • Náradie:
  nízkootáčkové elektrické miešadlo,
  brúska na betón,
  priemyselný vysávač,
  miešacia nádoba,
  murárska lyžica, valček, štetec,
  presná váha,
  špachtľa,
  oceľové hladidlo,
  stierka,
  valec odolný proti epoxidom (z mikrovlákna),
  gumená stierka,
  ochranné gumené rukavice
INFO O MATERIÁLI:

Epoxidová živicová báza – modifikovaný, bezfarebný, bezrozpúšťadlový, tekutý, neplnený dvojzložkový systém na báze epoxidovej živice
Mramorový piesok – oraný mramorový vysušený prírodný piesok zbavený všetkých humínových častíc a iných znečistení
Polyuretánová živica – jednozložková stálofarebná živica na polyuretánovej báze odolná proti poveternostným a mechanickým vplyvom
Dvojzložkový epoxidový systém na vypĺňanie pórov v kobercoch z prírodného kameňa

Požiadavky na povrch

Povrch musí byť suchý, nosný, tvarovo stály bez uvoľnených častí, zbavený prachu, mastnoty, olejov a iných nečistôt. Nesúdržné vrchné vrstvy podkladu a znečistené miesta treba odstrániť vhodným spôsobom, napríklad brúsením, frézovaním alebo otĺkaním. Drobné nečistoty a prach po týchto úpravách treba z povrchu povysávať.

Prípadné nerovnosti povrchu sa vyrovnajú hrubou maltou alebo jemnou stierkou pripravenou z epoxidovej živicovej bázy s prímesou kremičitého piesku. Miešací pomer epoxidovej živicovej bázy a kremičitého piesku závisí od charakteru opravovaného miesta.

Povrch malty sa posype kremičitým pieskom so zrnom 0,3 až 0,8 mm, čím sa zabráni vytvoreniu hladkých miest s menšou priľnavosťou konečnej povrchovej vrstvy. Pred nanášaním koberca z prírodného kameňa sa nechá podkladová vrstva dostatočne vyzrieť (min. 24 hodín pri teplote okolitého vzduchu +20 °C).

Príprava podkladu

Na spevnenie povrchu sa na celú plochu aplikuje penetračný náter s epoxidovou živicovou bázou (s prímesou kremičitého piesku so zrnom 0,1 až 0,5 mm). Jednotlivé zložky je potrebné miešať vo váhovom pomere A : B = 2 : 1.

Zložka B sa pridá do zložky A a pomocou elektrického miešadla sa mieša približne 2 až 3 minúty pri maximálnej rýchlosti 500 ot./min. – až do získania úplne homogénnej zmesi. Premiešať treba aj materiál na dne nádoby.

Na zabezpečenie rovnomerného vytvrdnutia a na zabránenie vzniku lepivých miest (chyba v miešaní) je potrebné už premiešaný materiál preliať do čistej nádoby a opäť dôkladne premiešať. Po odobratí menších množstiev by sa mala nádoba podľa možnosti ihneď pevne uzavrieť.

Čerstvý penetračný náter sa následne výdatne zasype kremičitým pieskom so zrnom 0,3 až 0,8 mm. Čas vytvrdnutia je približne 24 hodín.

Izolovanie podkladu

Ak je nevyhnutné izolovať podklad proti vode, najskôr naň treba murárskym hladidlom naniesť penetračný náter (epoxidová živicová báza, posypanie kremičitým pieskom so zrnom 0,3 až 0,8 mm) a izolačnú vrstvu Universal PU 500.

Po vytvrdnutí prvej vrstvy izolácie sa natiahne druhá vrstva a zasype sa kremičitým pieskom so zrnom 0,3 až 0,8 mm. Táto skladba sa používa pri exteriérových plochách so sklonom minimálne 1,5 až 2 %. Dilatačné spoje treba vytvárať aj v povrchových vrstvách. Škáry medzi dvoma ukončovacími lištami (široké približne 5 až 7 mm) by sa mali vyplniť škárovacím materiálom.

Pri vonkajších plochách alebo pri zmene tvaru povrchu (napríklad zúženie, lomenie, zmena sklonu atď.) sa zároveň odporúča vytvoriť každé 4 m (pomer strán: maximálne 1 : 2) pomocou ukončovacej lišty dilatačné škáry. Na premostenie a izolovanie obvodových a rohových spojov (napríklad podlaha – stena, podlaha – stĺp) sa musí použiť izolačná páska.

01 | Brúsenie povrchu

Povrch musí byť suchý, nosný, tvarovo stály bez uvoľnených častí, zbavený prachu, mastnoty, olejov a iných nečistôt. Nesúdržné vrchné vrstvy podkladu a znečistené miesta sa odstránia prebrúsením brúskou až na betón. Drobné nečistoty a prach po brúsení treba z povrchu povysávať.

01 Brúsenie povrchu
01 Brúsenie povrchu |

02 | Penetračný náter

Zložka B sa pridá do zložky A (pomer 1 : 2) a pomocou elektrického miešadla sa mieša približne 2 až 3 minúty pri maximálnej rýchlosti 500 ot./min. – až do vytvorenia úplne homogénnej zmesi. Zmes treba preliať do čistej nádoby a opäť dôkladne premiešať.

02 Penetračný náter
02 Penetračný náter |

03 | Nanesenie penetračného náteru

Penetračný náter sa na podklad nanáša oceľovým hladidlom. Čerstvá vrstva náteru sa následne výdatne zasype kremičitým pieskom (0,3 až 0,8 mm).

03 Nanesenie penetračného náteru
03 Nanesenie penetračného náteru |
KategóriePodlaha