Partner sekcie:
  • Stavmat
  • Vaillant
  • KM BETA

Epoxidový náter na betónové podlahy v interiéri

image 96620 25 v1

Priznaný betón sa v modernom interiéri stáva žiadaným prvkom a existujú miestnosti, ktoré sa bez neho v podstate nezaobídu. Či už ide o podlahy v úžitkových miestnostiach rodinných a bytových domov, ako sú komory, pivnice, garáže, technické miestnosti, dielne, alebo aj priemyselné budovy ako sklady a výrobné haly, všade sa betónové podlahy zdajú byť najpraktickejším riešením.

Aj povrch betónu je však potrebné zafixovať a ošetriť, aby odolal požadovanej záťaži. Vhodným materiálom na tento účel je dvojzložkový epoxidový náter na vodnej báze na betónové podlahy v interiéri určený na strednú a vyššiu záťaž. Ide o náter s vysokou mechanickou a chemickou odolnosťou vhodný aj na úpravu betónových podláh v priemyselných budovách so strednou záťažou (nie je vhodný na prejazd ťažkou manipulačnou technikou), v dielňach, garážach a vnútorných parkoviskách.

Vďaka jeho odolnosti proti chemikáliám je vhodný aj do potravinárskych prevádzok. Navyše, obmedzuje vznik stôp po horúcich pneumatikách. Podľa klasifikácie FeRFA spĺňa triedu 2. Podobne ako pri iných dvojzložkových epoxidových náteroch je potrebné pred aplikáciou zmiešať zložku A s tvrdidlom (zložka B) v pomere 1 : 1.

Výslednú zmes treba dôkladne rozmiešať a nechať odstáť približne 20 minút. Na vyhotovenie prvej vrstvy sa náter nariedi ešte s 20 % vody, druhá vrstva sa nanáša po 24 hodinách už neriedená. Epoxidový náter je možné aplikovať valčekom, štetcom alebo striekaním.

Protišmykové vlastnosti náteru na schodoch alebo šikmých plochách možno ešte zvýšiť pridaním kremičitého alebo korundového piesku. Prvá vrstva sa nechá vsiaknuť, na druhú vrstvu náteru sa okamžite nasype piesok. Po zaschnutí náteru sa nadbytočný piesok pozametá alebo povysáva. Potom sa aplikuje ešte tretia vrstva epoxidového náteru. Betónovú podlahu s naneseným epoxidovým náterom je možné začať používať s malou záťažou približne po dvoch hodinách. 

01 | Podkladová vrstva
Podklad musí byť pred aplikáciou epoxidového náteru súdržný, čistý, suchý, očistený od mastnôt, prachu a iných nečistôt. Betón musí byť vyzretý minimálne štyri týždne so zvyškovou vlhkosťou do 10 %.

02 | Úprava podkladovej vrstvy
Ak povrchová vrstva podlahy nie je dostatočne pevná v ťahu (min. 1,5 MPa), musí sa mechanicky odstrániť pieskovaním alebo frézovaním. Uvoľnené a nesúdržné nátery sa odstránia až na nosný podklad a podlaha sa dôkladne povysáva. Predtým natreté oodklady sa zdrsnia, odmastia, umyjú čistou vodou a vysušia.

03 | Vyznačenie výšky sokla
Na okolitých stenách sa vyznačí výška budúceho sokla a pomocou laty a ceruzky sa naznačí po obvode miestnosti.

04 | Oddelenie plôch
Vymedzený priestor budúceho sokla sa od zvyšnej plochy na stenách oddelí maliarskou páskou. Maliarskou páskou a krycou fóliou sa zabezpečia zásuvky a zakryjú plochy, ktoré je potrebné ochrániť pred zašpinením epoxidovým náterom.

05 | Odmeranie zložky A a vody
Na zachovanie vlastností náteru je potrebné presne dodržiavať jednotlivé kroky. Na vyhotovenie prvej vrstvy sa farebná báza (zložka A) riedi s vodou (max. 20 %). Množstvo vody a zložky A sa presne odmeria v plastových odmerkách. Náter na druhú vrstvu sa už neriedi.

06 | Premiešanie zložky A
Zložka A sa pred zmiešaním s tvrdidlom a vodou dôkladne premieša drevenou paličkou. Prípadné nerozpustené koloranty vo farebnej báze nie sú problém.

07 | Zmiešanie zložiek A a B
Farebná báza (zložka A) sa vyleje do plastovej nádoby a počas miešania nízkootáčkovým miešadlom (max. 300 ot./min.) sa zmieša s tvrdidlom (zložka B) v pomere 1 : 1. Zmes sa zriedi s odmeranou vodou (max. 20 %) a opätovne sa premieša. Pripravená zmes sa nechá pred aplikáciou odstáť 20 minút.

08 | Miesta styku podlahy a steny
Pripravená zmes epoxidového náteru sa najskôr aplikuje pomocou štetca na miesta styku podlahy a stien.

09 | Vyhotovenie sokla
Potom sa pomocou malého nylonového valčeka aplikuje na vyznačenú plochu sokla epoxidový náter.

10 | Celoplošná aplikácia prvej vrstvy
Pomocou valčeka na dlhej rúčke sa aplikuje na pripravený podklad celoplošne v rovnomernej vrstve prvá vrstva epoxidového náteru zriedená s vodou. Náter je suchý na dotyk po štyroch hodinách.

11 | Druhá vrstva
Po dôkladnom zaschnutí prvej vrstvy (min. 24 hodín) sa nanesie pomocou valčeka na dlhej rúčke druhá, už nezriedená vrstva epoxidového náteru.

12 | Vyzretý povrch
Podlahu s naneseným epoxidovým náterom je možné začať používať s malou záťažou po dvoch dňoch od aplikácie poslednej vrstvy. Výslednú odolnosť dosiahne epoxidový náter po štyroch dňoch.

Info o materiáli:

» Dvojzložkový epoxidový náter na vodnej báze na betónové podlahy v interiéri so strednou a vyššou záťažou; určený na nátery podláh v priemyselných budovách a skladoch, dielňach, garážach a parkoviskách; vhodný aj do potravinárstva; 12 farebných odtieňov

Čo  budete potrebovať:

Dvojzložkový epoxidový náter
SIGMAFLOOR 2K Epoxy Aqua
výdatnosť: 6 až 9 m2/l (na jednu vrstvu, v závislosti od nasiakavosti a hrúbky podkladu), plechová nádoba 10 l (5 l zložka A, 5 l zložka B), 10 l 179 €

Náradie a pomôcky
priemyselný vysávač
meter
ceruzka
lata 2 m
krycia fólia
maliarska páska
plastové odmerky
plastová nádoba
drevená palička
nízkootáčkové elektrické miešadlo
(max. 300 ot./min.)
malý nylonový valček
maliarsky valček na dlhej rúčke

Pozor!

Čas spracovateľnosti
Zmiešaný epoxidový náter je spracovateľný maximálne 1,5 hodiny. Preto sa odporúča pripraviť vždy len toľko náteru, koľko je možné v danom časovom intervale aplikovať na podlahu. Neodporúča sa miešať epoxidový náter naraz na obidve vrstvy.

Dodržanie časových lehôt
Epoxidový náter je možné začať aplikovať až po 20 minútach po zmiešaní. Ak sa začne s jeho aplikáciou skôr, bude mať podlaha nerovnomerný lesk a skôr nanesený náter bude matnejší.

Dostatočné prekrytie
Podľa odtieňa farby, základného náteru alebo druhu podkladu môže byť na dosiahnutie dostatočného prekrytia a rovnomerného vzhľadu potrebné aplikovať aj tretiu vrstvu.

Teplota a relatívna vlhkosť vzduchu
Teplota podkladu a okolia nesmie klesnúť pod +10 °C a relatívna vlhkosť vzduchu nesmie byť vyššia ako 80 %.

Skúška priľnavosti
Pred aplikáciou epoxidového náteru je vhodné urobiť skúšku priľnavosti na daný druh podkladu.

 

TEXT: spracované z podkladov firmy PPG DECO SLOVAKIA, výrobcu ZNAČIEK PRIMALEX A BAlAKRYL
FOTO: PPG Deco

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 6/2017.

Komentáre