Dôležitá je spokojnosť každého klienta

Pri založení spoločnosti Proreco v roku 1999 stáli dvaja nadšenci pre priemyselné podlahy, ktorí začínali úplne od nuly. Aké riešenia ponúkajú a kam sa im za 20 rokov podarilo posunúť, nám prezradil Ing. Martin Holenda, konateľ spoločnosti.

Zameriavate sa na priemyselné podlahy. Prečo práve táto oblasť?

K priemyselným podlahám som sa dostal náhodou pri pôsobení na stavbách v Nemecku začiatkom 90. rokov a táto problematika ma veľmi zaujala. Po návrate na Slovensko som pár rokov pracoval v strojárenskej firme, ale keď prišla v roku 1998 ponuka na pozíciu obchodného riaditeľa v podlahárskej firme, neváhal som.

O rok neskôr ste sa rozhodli pre založenie vlastnej firmy, prečo?

Práca v pobočke zahraničnej podlahárskej firmy ma bavila, okrem iného som sa v nej zoznámil s Rudom Zimenom, vtedy vedúcim technikom betónových podláh. Žiaľ, časom sme zistili, že sa s vedením pobočky rozchádzame v dôležitých koncepčných postojoch a z firmy sme museli odísť. Vtedy prišlo to ťažké rozhodovanie, čo robiť ďalej a či ísť s kožou na trh. Trh v tom čase stagnoval, ale my sme boli presvedčení, že keď začneme v ťažkom období, tak sa potom pri zlepšení situácie vyvezieme ako na vlne. A tak sme sa s Rudom rozhodli risknúť to a s pár korunami vo vrecku rozbehnúť vlastné podnikanie. 1. júna 1999 sme založili združenie živnostníkov Proreco a zrealizovali prvé malé zákazky. V lete potom prišiel útlm a koncom augusta to vyzeralo, že firmu z dôvodu nedostatku financií zavrieme. Našťastie sa nám podarilo v septembri získať prvú menšiu zákazku vo VW Bratislava a následne sme boli úspešní aj v ďalších projektoch. Do konca roka sa tak situácia stabilizovala a v januári sme založili spoločnosť s ručením obmedzeným. Mimochodom, pobočka, v ktorej sme pracovali predtým, bola po dvoch rokoch zrušená.

Pamätáte sa na svoju prvú realizáciu?

Našou prvou realizovanou podlahou bola tzv. drátkobetónová podlaha s povrchovou úpravou syntetickým vsypom v prevádzke spracovania kovov, ktorú sme realizovali v júni 1999. Predstavy investora sa nám podarilo úspešne naplniť, čoho dôkazom je spolupráca pretrvávajúca do súčasnosti a niekoľko desiatok tisíc štvorcových metrov zrealizovaných priemyselných podláh vo viacerých prevádzkach klienta.

Ako sa odvtedy zmenili materiály, s ktorými pracujete, a aplikačné technológie, ktoré používate?

Vývoj stavebných materiálov nie je taký rýchly, ako napríklad vývoj v oblasti informačných technológií. Vidíme skôr postupné vylepšovanie a optimalizáciu materiálov z hľadiska ekologickej a zdravotnej neškodnosti pri zachovaní ich úžitkových vlastností. Ďalej sú viditeľné nové trendy v prístupe k riešeniu ošetrenia a sanácií betónových konštrukcií, prejazdných izolácií, parkovacích systémov alebo estetických a komfortných systémov do administratívnych priestorov. Pokrok nastal aj v strojovom vybavení na realizáciu betónových podláh Laser Screed, pretože pri menších rozmeroch a hmotnosti majú stroje rovnakú produktivitu pri vyššej presnosti zhotoveného diela. Významný je aj vývoj brúsnych technológií na úpravu betónových konštrukcií.

Do akej miery prispievajú tieto nové materiály a technológie k zrýchleniu stavebných prác?

Ak by sme porovnali produktivitu s rovnakým počtom pracovníkov, pri využití v súčasnosti dostupných technológií, je, samozrejme, výrazne vyššia. V súčasnosti dokážeme realizovať približne 10 000 m2 podláh denne v porovnaní s približne 5 000 m2, ktoré sme boli schopní zrealizovať pred desiatimi rokmi, a 1 000 m2 v našich úplných začiatkoch. Tento údaj však treba brať ako orientačný. Zohľadňuje naše kapacitné možnosti, nie však špecifiká a technologické požiadavky jednotlivých projektov.

V portfóliu máte betónové a epoxidové podlahy. Na aké aplikácie sú vhodné?

Betónové podlahy tvoria konštrukčnú časť takmer každej podlahy. Preto by som otázku zodpovedal z hľadiska povrchovej úpravy. V tomto prípade betónovými podlahami rozumieme väčšinou strojovo zahladené betóny s povrchom zušľachteným napríklad vsypmi na cementovej báze s tvrdými prímesami alebo rôznymi impregnáciami. Takýto povrch si zachováva vzhľad a vlastnosti betónu so zvýšenou odolnosťou. Ide o najrozšírenejšie priemyselné podlahy vhodné do prevádzok predovšetkým s požiadavkou na mechanické zaťaženie, ako sú napríklad logistické centrá alebo niektoré prevádzky v strojárenskom a automobilovom priemysle. Takzvané epoxidové podlahy zahŕňajú širokú paletu povrchových úprav na báze syntetických živíc. Takéto povrchové úpravy sa na betónovú konštrukciu nanášajú dodatočne a zabezpečujú jej ochranu pred mechanickými, chemickými alebo poveternostnými vplyvmi. Ponúkajú veľké množstvo farebných a povrchových variácií. Ich využitie je veľmi široké a sú vhodné do takmer všetkých typov prevádzok.

V čom je rozdiel, keď zhotovujete podlahu napr. pre malé vinárstvo a pre veľký priemyselný park?

Rozdiely môžu vznikať z hľadiska organizácie a logistiky zákazky. Čo sa týka prístupu a samotnej realizácie, rozdiel nevidíme žiaden. Každý klient potrebuje vo svojej prevádzke kvalitnú podlahu a jeho spokojnosť je pre nás vždy rovnako dôležitá.

Ktoré faktory rozhodujú o výslednej kvalite realizovanej podlahy?

Okrem zabezpečenia potrebnej stavebnej pripravenosti a vhodných technologických podmienok je to určite profesionálny zodpovedný tím pracovníkov a kvalitné strojové a technologické vybavenie.

Aká je životnosť priemyselných podláh?

Životnosť priemyselných podláh závisí okrem typu samotnej podlahy aj od spôsobu ich využívania a správnosti údržby. Životnosť konštrukcie podlahy by mala byť rovnaká ako životnosť celého stavebného diela. Keďže však ide o konštrukcie, ktoré sú mimoriadne mechanicky zaťažované, je potrebné počítať s primeraným servisom povrchovej vrstvy po určitom čase, v závislosti od typu prevádzky a povrchovej úpravy. Rovnako, ako je potrebné po čase vymaľovať steny v byte, je potrebné počítať aj s rekonštrukciou povrchovej vrstvy podlahy. Možností je viacero, od prebrúsenia a impregnácie betónovej podlahy až po preliatie vhodným povlakovým systémom.

V roku 2016 ste dokončili nové sídlo spoločnosti. Komu ste prenechali zhotovovanie podláh? Boli tiež vo vašej réžii?

Hoci nám výstavbu sídla dodávala na kľúč profesionálna stavebná firma, podlahy sme si v celej budove zhotovili sami presne podľa vlastných predstáv.

Medzi referenciami máte realizácie pre významné firmy, a to nielen na Slovensku. Ktorý z daných projektov bol pre vás najväčšou výzvou?

Tých výziev bolo viacero a je pre mňa ťažké vyzdvihnúť iba jeden projekt. Medzi tie najväčšie patrili predovšetkým veľké projekty realizované pre automobilky ako VW, KIA, Hyundai či Jaguar Land Rover, ako aj veľké projekty, ktoré sme realizovali v zahraničí pre Bridgestone v Maďarsku či BMW vo Švédsku.

Aké sú rozdiely medzi požiadavkami klientov na zahraničnom a domácom trhu?

Požiadavky klientov na našom trhu či v zahraničí sú veľmi podobné, pretože väčšinou ide o úspešných globálnych investorov s vysokými nárokmi, ktorí požadujú bezproblémový priebeh realizácie a vysokú úroveň hotového produktu.

Na konte máte spolu 8 000 000 m2 zrealizovaných priemyselných podláh, čo je šialené číslo. Je to za 20 rokov, počas ktorých pôsobíte na stavebnom trhu, dosť alebo máte ešte rezervy?

Za 20 rokov je to určite pekné číslo, ktoré odzrkadľuje našu kapacitu, aj keď sme počas krízy po roku 2008 pociťovali slabší dopyt a pokles objemu zákaziek. Samozrejme, máme ešte svoje rezervy, či už v oblasti zlepšovania kvality, alebo organizácie práce. Ide o nekonečný proces, ktorý sprevádza firmu Proreco od jej vzniku do prítomnosti a rovnako tak bude dôležitý aj v budúcnosti.

www.proreco.sk