Partneri sekcie:

Ako bezpečne položiť drevené parkety na kritický podklad? (Pracovný postup)

Na kritické podklady možno spoľahlivo lepiť parkety pomocou systémovej kombinácie zvukovoizolačnej a premosťujúcej podložky a parketového jednozložkového lepidla.

Info o materiáloch

» Zvukovoizolačná a premosťujúca podložka tlmiaca krokový hluk s malou stavebnou hrúbkou určená na kladenie masívnych drevených viacvrstvových parkiet aj lepených alebo voľne ukladaných laminátových podláh.
» Parketové jednozložkové prémiové lepidlo s tvrdým šmykovo pevným lepidlovým hrebienkom na kladenie všetkých bežných druhov parkiet na rozličné podklady v interiéri.

Čo budete potrebovať

  • Penetračný náter: UZIN PE 414 Turbo, spotreba: 0,08 až 0,15 kg/m2, plastová nádoba 6 a 12 kg, 12 kg 222,19 €
  • Zvukovoizolačná a premosťujúca podložka: UZIN Multimoll Softsonic 3 mm, rozmery: 750 × 500 mm, hrúbka: 3 mm, kartón: 6 m2 (16 dosiek), kartón 127,30 €
  • Parketové lepidlo: UZIN MK 250 Neu, spotreba: 1 až 1,2 kg/m2, plastová nádoba, 16 kg 204,10 €
  • Náradie a pomôcky: jednokotúčová brúska WOLFF, priemyselný vysávač, nylonovo-plyšový valček, ozubená stierka B3 a B11, odlamovací nôž, viacdielny valec, korková doska.

Zvukovo­izolačná a premosťujúca podložka so špeciálnou elastickou zvuk izolujúcou strednou vrstvou s obojstranne nakašírovaným armovacím rúnom kompenzuje vznikajúce šmykové a ťahové pnutie medzi podkladom a parketami.

Zároveň premosťuje trhliny. Výrazne zmenšuje krokový a priestorový hluk vznikajúci pri parketových podlahovinách (zníženie hluku o 18 dB).

Príprava podkladu

Podklad musí byť rovný, pevný, nosný, suchý, čistý, bez trhlín a látok, ktoré by mohli obmedziť priľnavosť (špina, olej, mastnota). Cementové a klaciumsulfátové potery sa musia zbrúsiť a povysávať.

Labilné vrstvy alebo vrstvy, ktoré by mohli znížiť priľnavosť, napr. separačné prostriedky, lepidlá, stierky, podlahoviny alebo nátery, je potrebné odstrániť okefovaním, zbrúsením, ofrézovaním alebo abrazívnym pieskovaním. Voľné častice a prach treba dôkladne povysávať.

Penetračný náter

Na takto pripravený podklad sa nanesie veľmi tenká vrstva penetračného náteru. Nádobu s penetráciou je potrebné nechať pred použitím aklimatizovať na teplotu priestoru, kde sa bude aplikovať. Nasledujúce lepenie parkiet sa musí realizovať najneskôr do 72 h od nanesenia penetrácie, inak sa musí prebrúsiť a povysávať.

Po vyzretí penetračného náteru (približne 12 h) sa na podklad pozdĺž pomocnej linky ozubenou stierkou B3 v rovnomernej vrstve nanesie jednozložkové parketové lepidlo.

Parketové lepidlo pod podložku

Lepidlo je potrebné pred spracovaním nechať aklimatizovať na priestorovú teplotu. Po otvorení plastovej nádoby sa z povrchu stiahne ochranná fólia a prípadný povlak sa odstráni. Lepidlo sa nemieša. Dosky zvukovoizolačnej a premosťujúcej podložky sa položia do čerstvého lepidlového lôžka.

Okrajové zóny sa zrežú a ihneď prevalcujú viacdielnym valcom alebo sa dôkladne celoplošne pritlačia korkovou doskou. Po 12 až 24 h sa môžu ukladať parkety.

Krok 1: Úprava podkladu

Z povrchu podkladovej vrstvy sa odstránia voľné časti prebrúsením jednokotúčovou brúskou. Celá plocha sa povysáva priemyselným vysávačom, čím sa odstráni brúsny prach a ostatné nečistoty.

01 Úprava podkladu
01 Úprava podkladu |

Krok 2: Penetrácia podkladu

Na takto pripravený podklad sa nanesie nylonovo-plyšovým valčekom veľmi tenká vrstva penetračného náteru. Nádoba s penetráciou sa nechá aklimatizovať na priestorovú teplotu.

02 Penetrácia podkladu
02 Penetrácia podkladu |

Krok 3: Lepidlo pod podložku

Po vyzretí penetračného náteru (približne 12 h) sa na podklad pozdĺž pomocnej linky ozubenou stierkou B3 v rovnomernej vrstve nanesie jednozložkové parketové lepidlo.

03 Lepidlo pod podložku
03 Lepidlo pod podložku |
KategóriePodlahaZnačky