Partneri sekcie:

Zhotovenie dlažby na balkónovej konštrukcii

image 92291 25 v1

Dlažba na balkóne bude vystavená slnku, dažďu a mrazu. Aby bola odolná, je potrebné zvoliť nielen správny spôsob kladenia, ale aj vhodnú skladbu materiálov, ktoré sú vzájomne kompatibilné.

Pri obnove balkóna je potrebné odstrániť starú keramickú dlažbu, mnohokrát aj spádový betón, prípadne vykonať opravu nosnej konštrukcie balkóna. Pred kladením dlažby musí byť povrch podkladovej konštrukcie pevný, súdržný, bez starých náterov, vosku, mastnoty, prachu a ďalších nečistôt. Hranu balkóna je vhodné obložiť tzv. keramickými balkónovými tvárnicami, majú rovnakú tepelnú rozťažnosť ako dlažba v porovnaní napr. s oplechovaním.

Pracovný postup

Na pripravenú podkladovú konštrukciu sa nanesie penetračný náter, ktorým sa uzavrie nasiakavý povrch. Penetračný náter sa zriedi s vodou v pomere 1 : 1, 1 : 2 alebo 1 : 3 v závislosti od nasiakavosti podkladu. Nanesie sa v rovnomernej vrstve štetcom alebo valčekom a nechá sa zaschnúť (60 až 120 min). Podľa potreby sa môže naniesť druhá vrstva penetrácie. Napenetrovaný povrch sa vyspáduje.

Spád musí byť minimálne 2 %, aby voda z povrchu dobre odtekala. Spádový klin sa vytvorí použitím cementového vyrovnávacieho poteru s vláknami s pridaním zušľachťujúcej emulzie (približne 0,8 l/m2 pri hrúbke vrstvy 5 mm). Suchá zmes poteru sa zmieša s vodou (2,5 až 3 l vody/25 kg vrece) v bubnovej alebo kontinuálnej miešačke na homogénnu zmes. Zamiešaná zmes sa rozprestrie na pripravený podklad a zhutní sa údermi hladidla.

Potom sa plocha zarovná latou a zahladí sa plastovým, resp. oceľovým hladidlom. Poter je potrebné chrániť pred slnečným žiarením a vodou. Udržiava sa dva až tri dni vlhký. Je pochôdzny po troch dňoch, dlažbu možno klásť po 14 dňoch. Na vyspádovanú plochu balkóna (vrátane čelných strán) sa nanesie vrstva hydroizolácie. Zmes flexibilnej hydroizolačnej stierky sa zmieša s vodou (4,6 až 5 l vody/20 kg vrece).

Suchá zmes sa sype do vody za stáleho pohybu nízkootáčkového elektrického miešadla (400 ot/min) a mieša sa do hladkej homogénnej konzistencie počas 3 min. Na podklad sa nenesú celoplošne oceľovým hladidlom dve vrstvy hydroizolačnej stierky v celkovej hrúbke minimálne 2 mm. Medzi nanesením prvej a druhej vrstvy musí byť technologická prestávka min. 4 h.

V mieste styku podlahy so stenou sa do čerstvej hydroizolačnej vrstvy vloží celoplošne obojstranne kašírovaná tesniaca páska so šírkou min. 100 mm. Páska sa následne zatrie druhou vrstvou hydroizolačnej stierky. Hydroizolačná stierka sa nechá dôkladne vyschnúť jeden až tri dni. Na lepenie dlažby vrátane balkónových tvárnic sa použije flexibilný lepiaci tmel triedy C2TES1 s vysokou priečnou deformáciou.

Suchá zmes lepidla sa zmieša s vodou (6,2 až 7,5 l/m2 vody/25 kg vrece) a mieša sa nízkootáčkovým elektrickým miešadlom na homogénnu zmes. Nechá sa 5 min odležať a opätovne sa premieša. Na podklad sa nanesie zubovým hladidlom tak, aby hladidlo zvieralo s podkladom uhol 60 až 70°.

Dlažbu sa odporúča lepiť dvojkontaktnou metódou (buttering & floating), pri ktorej sa lepidlo nanáša aj na podklad, aj na rubovú stranu dlaždice. Na rubovú stranu dlaždice sa nanesie hladkou stranou hladidla. Na plošné škárovanie dlažby a škárovanie balkónových tvárnic sa použije rýchlotuhnúca superflexibilná lepiaca malta so sklennými vláknami.

01 | Penetrácia podkladu
Na pripravenú podkladovú konštrukciu sa nanesie penetračný náter v rovnomernej vrstve štetcom alebo valčekom a nechá sa zaschnúť (60 až 120 min). Podľa potreby sa môže naniesť druhá vrstva penetrácie. Napenetrovaný povrch sa vyspáduje.

02 |  Vyspádovanie podkladu
Suchá zmes vyrovnávacieho poteru s vláknami (s pridaním zušľachťujúcej emulzie) sa zmieša s vodou (2,5 až 3 l vody/25 kg vrece) v bubnovej alebo kontinuálnej miešačke na homogénnu zmes. Zmes sa rozprestrie na pripravený podklad a zhutní sa údermi hladidla. Zarovná sa latou a zahladí plastovým, resp. oceľovým hladidlom.

03 | Hydroizolačná vrstva
Zmes hydroizolačnej stierky sa zmieša s vodou, pričom sa sype do vody za stáleho pohybu nízkootáčkového miešadla a mieša sa do hladkej homogénnej konzistencie počas 3 min. Nanesie sa celoplošne na podklad oceľovým hladidlom v dvoch vrstvách v celkovej hrúbke min. 2 mm s technologickou prestávkou min. 4 h medzi vrstvami.

04 | Tesniaca páska
V mieste styku podlahy so stenou sa do čerstvej hydroizolačnej vrstvy vloží celoplošne obojstranne kašírovaná tesniaca páska so šírkou min. 100 mm. Páska sa následne zatrie druhou vrstvou hydroizolačnej stierky. Hydroizolačná stierka sa nechá dôkladne vyschnúť jeden až tri dni.

05 | Lepenie dlažby
Zmiešaná zmes lepiacej malty sa nanesie na podklad zubovým hladidlom tak, aby hladidlo zvieralo s podkladom uhol 60 až 70°. Dlažba sa lepí dvojkontaktnou metódou (buttering & floating), pri ktorej sa lepidlo nanesie aj na podklad, aj na rubovú stranu dlaždíc. Na dlaždice sa nanesie hladkou stranou hladidla.

06 | Hrana balkónovej dosky
Na hranu balkónovej dosky sa uložia do vrstvy flexibilného lepidla keramické balkónové tvárnice. Lepidlo sa nanesie aj na rubovú stranu tvárnice, ktorá bude v styku s podkladom.

07 | Škárovanie dlažby
Suchá zmes škárovacej malty s vláknami sa vysype do vody (0,18 až 0,2 l/kg) a zmieša sa na homogénnu zmes, nechá sa odležať a po 5 min sa premieša. Do čistej škáry (šírka min. 5 mm) sa nanesie neoprénovým hladidlom v diagonálnom smere na škáru. Po zaschnutí škárovacej malty sa škáry uhladia vlhkou hubkou.

08 | Dilatačná škára
Po približne 3 m (na ploche väčšej ako 4 m2) a v mieste styku steny s podlahou sa realizuje dilatácia. Dilatačný povrazec s priemerom väčším, ako je šírka škáry, sa odstrihne na požadovanú dĺžku a vloží sa do škáry tak, aby nad ním vznikol priestor na aplikáciu tmelu. Škára sa zatmelí trvalopružným polyuretánovým tmelom.

09 | Očistenie dlažby
Povrch dlažby sa navlhčí vodou, nanesie sa nariedený nepenivý čistiaci prípravok, nechá sa chvíľu pôsobiť a dôkladne sa očistí. Následne sa povrch dlažby niekoľkokrát umyje molitanovým hladidlom, ktoré sa často namáča a vymýva vo vode. Nakoniec sa dlažba vyleští čistou handričkou.

10 | Kotvenie zábradlia
Stĺpiky zábradlia sa prikotvia mimo keramickej dlažby, aby sa nenarušila hydroizolácia na ploche balkóna. Zábradlie sa môže prikotviť z bočných strán, odkiaľ voda steká rýchlo a nedostane sa tak do podkladu, ďalším variantom je kotvenie do fasády.

Info o materiáloch:

 • Flexibilná jednozložková silikátovo-disperzná hydroizolačná stierka na použitie v exteriéri aj interiéri; vodotesný cementový výrobok nanášaný v tekutom stave, so schopnosťou premostiť trhliny pri nízkej teplote (–5 °C), odolný pri kontakte s chlórovanou vodou
 • Flexibilné lepidlo s predĺženým tzv. otvoreným časom na lepenie všetkých druhov keramických obkladov a dlažieb v exteriéri aj interiéri; deformovateľné cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou vyschnutia (trieda C2TES1 podľa EN 12004+A1)

Čo budete potrebovať

RAKO SYSTÉM – BALKÓN

 • Penetračný náter (na nasiakavé podklady)
  RAKO SYSTEM PE 202
  spotreba: približne 0,15 až 0,35 l/m2 (v závislosti od povahy podkladu a nariedenia), plastová nádoba 1 l, plastový kanister 5 a 10 l, 5 l    26,30 €
 • Zušľachťujúca emulzia
  RAKO SYSTEM EM 10
  spotreba: približne 0,8 l/m2 (hrúbka vrstvy poteru 5 mm, súdržný poter), plastový kanister 5 a 10 l, 5 l    37 €
 • Cementový vyrovnávací poter s vláknami
  RAKO SYSTEM OV 30
  spotreba: približne 19,5 kg/m2 (pri hrúbke vrstvy 10 mm), papierové vrece, 25 kg    7,50 €
 • Flexibilná hydroizolačnás tierka
  RAKO SYSTEM SE 6
  spotreba: približne 1,5 kg/m2 (pri hrúbke vrstvy 1 mm), papierové vrece, 20 kg    78 €
 • Obojstranne kašírovaná tesniaca páska
  RAKO SYSTEM SE 5
  šírka 100 mm, dĺžka: 10 a 50 m, 10 m    22,20 €
 • Flexibilné lepidlo
  RAKO SYSTEM AD 530
  spotreba: približne 1,5 až 3 kg/m2 (malá mozaika do 50 mm, veľkosť zuba 3 až 4 mm), približne 3 až 4 kg/m2 (dlažba 100 až 250 mm, veľkosť zuba 6 až 8 mm), približne 4 až 6 kg/m2 (dlažba nad 300 mm, veľkosť zuba 8 až 12 mm), papierové vrece 5 a 25 kg, 25 kg    16,30 €
 • Superflexibilná rýchlo tuhnúca škárovacia malta
  RAKO SYSTEM GFS
  spotreba: približne 0,3 až 0,8 kg/m2, papierové vrece 5 a 20 kg, 5 kg    10,40 €
 • Podkladový separačný povrazec
  RAKO SYSTEM PES
  priemer: 4, 6, 8, 10, 12 a 15 mm, dĺžka: 100 m, zväzok 100 m (∅ 8 mm)    26 €
 • Trvalo pružný polyuretánový tmel
  RAKO SYSTEM SAB
  kovová kartuša, 310 ml    7,50 €
 • Nepenivý čistiaci prostriedok
  RAKO SYSTEM CL 802
  plastová fľaša 750 ml alebo plastový kanister 5 l, 750 ml    6,50 €
 • Náradie a pomôcky
  štetec
  valček
  bubnová alebo kontinuálna miešačka
  nízkootáčkové elektrické miešadlo
  plastová nádoba
  murárska lyžica
  stierka (tzv. špachtľa)
  oceľové zubové hladidlo
  neoprénové hladidlo
  molitanové hladidlo
  hubka
  aplikačná pištoľ
  handrička
  ochranné pracovné pomôcky

POZOR!
Vhodná hydroizolácia

Na balkón a terasu treba vždy voliť hydroizoláciu určenú na trvalé zaťaženie vodou, ktorá sa musí naniesť v dvoch vrstvách. Druhá vrstva je poistná, v prvej vrstve totiž môže vzniknúť bublina alebo sa objaviť kamienok, čo narúša funkčnosť materiálu. Dôležité je izolovať proti vode aj čelá balkóna, tým sa zabráni vlhnutiu podhľadu.

TIP
Separačný povrazec

Separačný povrazec zamedzí nežiaducemu prilepeniu tmelu na dno škáry a zabezpečí jej presnú hrúbku. Vznikne tak pružná škára bez rizika tvorby trhlín.

TEXT: spracované z podkladov firmy Lasselsberger
FOTO: Lasselsberger

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 3/2017.