Partner sekcie:
  • Stavmat
  • Vaillant

Škárovanie exteriérovej dlažby

image 85227 25 v1

Na vydláždenie napríklad vjazdu do garáže alebo plôch s ľahkým prevádzkovým zaťažením je vhodné použiť vodopriepustnú škárovaciu maltu.

Príprava podkladu

Podklad musí byť pevný, únosný, vyzretý, navlhčený a čistý. Plocha dlažby a jej podklad sa musia zakladať tak, aby sa neskorším namáhaním škáry dlažby neuvoľnili. Celková skladba dlažby a podkladu musí byť vodopriepustná, aby v škárach nemohla stáť voda. To zamedzuje nebezpečenstvu vzniku škôd následkom mrazu.

Škárovanie

Pripravený podklad sa dôkladne navlhčí. Do zmesi škárovacej malty sa nepridáva žiadna voda. Vákuové balenie sa otvorí a jeho obsah sa nasype rovnomerne na škárovanú plochu. Nasypanú škárovaciu maltu je potrebné dôkladne a rovnomerne vtlačiť do celej hĺbky škár gumovou stierkou alebo metlou s tvrdými štetinami. Opakovanými ťahmi sa vtláčaná malta zhutní, aby sa výplň v škárach neskôr po skropení vodou neprepadávala do nevyplnených vnútorných dutín, ktoré by mohli vzniknúť nedostatočne intenzívnou aplikáciou. Po dôkladnom vyplnení škár sa celá plocha osprchuje rozptýleným prúdom vody pomocou záhradného rozprašovača.

Plocha každého kameňa (dlaždica, prvok) sa postupne umyje až na hranu škáry, aby bol prechod medzi dlažbou a škárou hladký. Prebytočná škárovacia malta sa týmto postupom zmyje z plochy dlažby. Pritom treba dávať pozor, aby prúd vody nevyplavil maltu zo škár. Skropením škár sa dosiahne väčšie zhutnenie malty v nich. Po skropení celej plochy sa jemnou metlou odstráni z jej povrchu prebytočná malta, a to diagonálnymi pohybmi v smere škár, aby na dlažbe nezostali zvyšky škárovacej malty a zároveň boli všetky škáry rovnomerne vyplnené. Ometané zvyšky malty sa nesmú dostať do ešte čerstvou maltou nezaplnených škár. Vyškárovaná plocha sa musí od týchto zvyškov poriadne vyčistiť, pretože malta má po zatvrdnutí lepidla vysokú priľnavosť a z povrchu dlažby by ju bolo možné odstrániť len veľmi prácnym mechanickým čistením.

Po prvotnom očistení sa plocha dočistí opláchnutím rozptýleným vodným prúdom, pozametaním zvyškov vody a prípadných malých zvyškov malty pomocou metly s jemnými štetinami. Na niektorých plochách sa môže po zaschnutí vody objaviť svetlý alebo lesklý závoj, ktorý časom zvetrá alebo sa dá odstrániť jemným zmytím. Pri škárovaní veľmi svetlých alebo pórovitých druhov kameňa sa odporúča vhodnosť aplikácie škárovacej malty vyskúšať na malej vzorovej ploche. Plochy priamo ožiarené slnkom by sa nemali škárovať. V teplom letnom počasí sa odporúča škárovať v ranných hodinách, keď je dlažba po noci chladná. Zamedzí sa tým príliš rýchlemu vysychaniu škárovacej malty.

Škárovanie exteriérovej dlažby - foto - 01Skarovaniedlazby_MG_6274

01. Podklad
Podklad musí byť pevný, únosný, vyzretý, navlhčený a čistý. Plocha dlažby a jej podklad sa musia založiť tak, aby sa neskorším namáhaním škáry dlažby neuvoľnili. Celková skladba dlažby a podkladu musí byť vodopriepustná.

Škárovanie exteriérovej dlažby - foto - 02Skarovaniedlazby_MG_6353

02. Zvlhčenie dlažby
Povrch a škáry dlažby sa navlhčia vodou, najlepšie záhradnou hadicou s nadstavcom na jemné rozprašovanie. Plocha musí byť dostatočne vlhká, avšak treba sa vyvarovať kaluží a preliatiu vodou.

Škárovanie exteriérovej dlažby - foto - 03Skarovaniedlazby_MG_6359

03. Škárovacia malta
Škárovacia malta vo vákuovom vreci sa vyberie z plastového vedra.

Škárovanie exteriérovej dlažby - foto - 04Skarovaniedlazby__MG_6361

04. Rozrezanie vreca
Vákuové balenie škárovacej malty sa otvorí rozrezaním nožom. Do zmesi škárovacej malty sa nepridáva žiadna voda.

Škárovanie exteriérovej dlažby - foto - 05Skarovaniedlazby_MG_6362

05. Vysypanie malty
Obsah vreca sa rovnomerne nasype na vopred dôkladne navlhčenú škárovanú plochu. Začína sa od jedného rohu.

Škárovanie exteriérovej dlažby - foto - 06Skarovaniedlazby_MG_6369

06. Vtlačenie malty do škár
Nasypaná škárovacia malta sa dôkladne a rovnomerne vtlačí do celej hĺbky škár gumovou stierkou alebo metlou s tvrdými štetinami.

Škárovanie exteriérovej dlažby - foto - 07Skarovaniedlazby_MG_6372

07. Ďalší úsek dlažby
Po dokončení jedného rohu sa malta vysype na ďalší úsek dlažby, ktorá sa opätovne dôkladne vtlačí do škár.

Škárovanie exteriérovej dlažby - foto - 08Skarovaniedlazby_MG_6373

08. Dôkladné vyplnenie škár
Opakovanými ťahmi sa malta zhutní, aby sa výplň v škárach po skropení vodou neprepadávala do nevyplnených vnútorných dutín.

Škárovanie exteriérovej dlažby - foto - 09Skarovaniedlazby_MG_6376

09. Umytie vodou
Po dôkladnom vyplnení škár sa celá plocha osprchuje rozptýleným prúdom vody pomocou záhradného rozprašovača. Plocha každého kameňa sa postupne umyje až na hranu škáry, aby bol prechod medzi dlažbou a škárou hladký. Prúd vody nesmie vyplaviť maltu zo škár.

Škárovanie exteriérovej dlažby - foto - 10Skarovaniedlazby_MG_6743

10. Odstránenie zvyškov malty
Po skropení celej plochy sa odstráni z jej povrchu prebytočná malta jemnou metlou, a to diagonálnymi pohybmi v smere škár, aby na dlažbe nezostali zvyšky škárovacej malty a zároveň boli všetky škáry rovnomerne vyplnené.

Škárovanie exteriérovej dlažby - foto - 11Skarovaniedlazby_MG_6740

11. Dočistenie plochy
Po prvotnom očistení sa plocha dočistí opláchnutím rozptýleným vodným prúdom, pozametaním zvyškov vody a prípadných malých zvyškov malty pomocou metly s jemnými štetinami.

Info o materiáli:

  • Namiešaná vákuovo balená jednozložková škárovacia malta pripravená na okamžité použitie bez zámesovej vody; určená na pochôdzne plochy kamenných dlažieb namáhaných chodcami a príležitostným vjazdom osobných automobilov; vodopriepustná
  • Zrnitosť 0 až 0,8 mm, pevnosť v tlaku min. 8 N/mm² po 7 dňoch

Čo budete potrebovať

  • Škárovacia malta: quick-mix PFF, orientačná spotreba: približne od 5 kg/m2 (dlažba s rozmermi 160 × 190 × 30 mm, šírka škáry 8 mm), plastové vedro 12,5 a 25 kg, 25 kg
  • Náradie a pomôcky: metla s tvrdými štetinami, metla s mäkkými štetinami, gumená stierka, záhradná hadica s jemným rozprašovačom, nôž

POZOR! Minimálny rozmer škár

Minimálne rozmery škár dlažby musia byť 3 × 30 mm (š × hl), aby sa dali dôkladne vyplniť škárovacou maltou po celom profile. Pred škárovaním sa musia škáry riadne vyčistiť a celá plocha dôkladne navlhčiť tak, aby v škárach nestáli mláky vody.

Ochrana vyškárovanej plochy

Čerstvo vyškárovanú plochu treba 24 hodín chrániť pred dažďom a nepriaznivým počasím. Pri použití ochrannej fólie treba zabezpečiť dostatočné vetranie a fóliu neukladať priamo na dlažbu.

Plná zaťažiteľnosť plochy

Plocha je pochôdzna a úplne zaťažiteľná približne po siedmich dňoch.

TIP

Pred škárovaním je potrebné škáry dôkladne vyčistiť a navlhčiť tak, aby v nich nestáli mláky vody.

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.

Komentáre