image 95010 25 v1
Galéria(12)

Škárovanie dlažby z prírodného kameňa

Partneri sekcie:

Významný vplyv na harmonický vzhľad vonkajších dláždených plôch má použitie prírodného kameňa. Znovuobjavenie tohto prírodného materiálu v súčasnej modernej architektúre však prináša určité úskalia, ako sú zarastanie škár burinou, ťažko odstrániteľné znečistenie povrchu maltou alebo cementom pri kladení dlažby, rozpraskanie a zničenie škárovacej malty pohybom vozidiel po dlažbe, poškodenie škár mrazom a posypovou soľou. 

01
02
03
04
05
06
07
08

Navyše, v prípade celoplošného vyškárovania vodonepriepustným materiálom sa zvyšuje zaťaženie kanalizačného systému odvádzaním dažďovej vody z celej dláždenej plochy. Jedným z vhodných spôsobov vyškárovania dlažby z prírodného kameňa, ktorým sa zabráni výskytu daných problémov, je použitie drenážnej škárovacej malty.

Postup škárovania

Škáry treba vyčistiť minimálne do hĺbky 30 mm. Vákuované plastové vrece s obsahom drenážnej škárovacej malty sa vyberie z plastovej nádoby a rozstrihne. Obsah vreca sa vysype na škárovanú plochu. Hotová malta pripravená na použitie sa zapracuje do škár pomocou cestárskej metly alebo gumenou metlou a utlačí sa. Prebytočné zvyšky malty sa z dlažby odstránia pohybom metly s jemnými štetinami v smere diagonálnom na škáry a povrch malty v škárach sa uhladí.

Po zapracovaní škárovacej malty sa vyškárovaná plocha jemne zvlhčí, pričom sa voda nemá striekať silným prúdom priamo na škáry. Takto navlhčená malta v škárach rýchlejšie vytvrdne. Po vyškárovaní treba škáry chrániť pred silným dažďom približne 24 h. Zvyšky škárovacej malty sa dajú z povrchu dlažobných kociek odstrániť ešte aj po 24 h metlou s jemnými štetinami. Vyškárovaná dlažba je pochôdzna až po minimálne 24 h. Normálnu prevádzku je možné obnoviť na vyškárovanej ploche až po siedmich dňoch. 

01 | Očistenie povrchu dlažby a škár
Po rozložení kamennej dlažby sa povrch dôkladne očistí. Vyčistia sa aj škáry, a to minimálne do hĺbky 30 mm.

02 | Navlhčenie povrchu dlažby
Očistený povrch dlažby sa dôkladne navlhčí vodou.

03 | Priebežné vlhčenie
Pri veľmi nasiakavých podkladoch a pri rýchlom schnutí sa podklad vlhčí vodou aj priebežne počas škárovania.

04 | Vrecko s maltou
Vzduchotesne zabalená drenážna škárovacia malta v PE vrecku sa vyberie z plastovej nádoby a vrecko sa rozstrihne.

05 | Vysypanie malty
Drenážna škárovacia malta sa vysype na navlhčenú dlažbu.

06 | Rozhrnutie malty
Pomocou cestárskej metly sa drenážna škárovacia malta rovnomerne rozhrnie do škár.

07 | Vyplnenie škár
Je potrebné dbať na to, aby boli škáry úplne vyplnené škárovacou maltou.

08 | Nadbytočná malta
Nadbytočná drenážna škárovacia malta sa opatrne pozametá z povrchu dlažby metlou s jemnými štetinami.

09 | Navlhčenie vyškárovanej plochy
Plocha s vyplnenými škárami sa jemne navlhčí. Voda sa však nesmie striekať priamo na škáry. Takto navlhčená malta v škárach rýchlejšie vytvrdne.

10 | Druhé zametanie
Nadbytočná škárovacia malta sa opätovne opatrne pozametá metlou s jemnými štetinami. Metla sa pohybuje v smere diagonálnom na škáry.

11 | Ochrana pred zaťažením
Povrch je potrebné chrániť počas 24 h pred akýmkoľvek zaťažením. Nadbytočné zatvrdnuté časti drenážnej škárovacej malty sa z povrchu dlažby mechanicky odstránia tvrdou kefou.

12 | Plné zaťaženie plochy
Vyškárovaná plocha je plne zaťažiteľná po siedmich dňoch.

Info o materiáli:

» Jednozložková malta na škárovanie dlažby na polymérnej báze pripravená na použitie s vysokou a trvalou priepustnosťou vody; škáry s hĺbkou min. 30 mm a šírkou min. 8 mm; škárovanie pouličných a záhradných chodníkov, terás a kamennej dlažby uloženej na pieskovom podklade, mierne zaťažených plôch (vjazd do garáže rodinného domu a pod.)

Čo budete potrebovať:

Škárovacia malta
Murexin Drenážna škárovacia malta PF 30
spotreba: od 1,75 do 24,8 kg/m2 (v závislosti od rozmerov dlaždíc alebo obkladačiek a od šírky škáry), plastové vedro, 25 kg 117,30 €

Náradie a pomôcky
cestárska metla
metla s jemnými štetinami
tvrdá kefa
rozprašovač na vodu

Tip

Uskladnenie nespotrebovanej škárovacej malty
Nespotrebovanú škárovaciu maltu je potrebné presypať z vrecka do vedra a bohato zaliať vodou tak, aby bol všetok materiál pod hladinou. Takto uskladnená zmes vydrží niekoľko mesiacov. Následné spracovanie je rovnaké ako pri aplikácii priamo z vákuového vreca.

Pozor!

Zaťaženie podkladu
Podklad musí byť nadimenzovaný na predpokladané dopravné zaťaženie a musí spĺňať platné technické a normatívne predpisy.

Sadajúci podklad
Malta na škárovanie nie je vhodná na škárovanie dlažby uloženej na sadajúcom podklade.

Dilatačné škáry
Dilatačné škáry v podklade je potrebné začleniť do dláždenej plochy.

 

TEXT: spracované z podkladov firmy Murexin
FOTO: Murexin

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 4/2017.