Partneri sekcie:
  • Peikko
  • Vaillant
  • STAT_KON
  • SKSI

Obnova starého balkóna bez zateplenia

image 85982 25 v1

Lodžie, terasy a balkónové konštrukcie predstavujú v rámci budov miesta najviac vystavené pôsobeniu poveternostných vplyvov. Preto je potrebné pri rekonštrukcii zabezpečiť takú skladbu podlahových vrstiev, ktorá zabráni degradácii konštrukcie.

Jednotlivé vrstvy pritom musia byť vzájomne kompatibilné, čo možno najjednoduchšie zabezpečiť použitím uceleného balkónového systému od jedného výrobcu. Jedno z najväčších rizík predstavuje aj pri balkónových konštrukciách prenikajúca vlhkosť. Pri rekonštrukciách, v rámci ktorých nie je potrebné balkón zatepliť, je vhodné zvoliť kontaktný balkónový systém so spádovou vrstvou vytvorenou spádovým betónovým poterom. Ten sa nanáša na podkladový betón ošetrený základným penetračným náterom.

Prenikaniu vlhkosti do takto zrealizovaného podkladu bráni predovšetkým vrstva z hydroizolačnej stierky. Aby sa zabezpečila jej bezchybná funkčnosť, je nevyhnutná aj správna aplikácia systémového príslušenstva, t. j. tesniacich pások, odkvapových profilov a pod. Najskôr je potrebné odstrániť staré nášľapné vrstvy až po nosnú konštrukciu. Pred nanášaním spádového poteru je potrebné, aby bol podklad pevný, nosný, bez prachu a oddeľujúcich sa zvyškov náterov či iných častíc. Nesmie byť vodoodpudivý.

Očistený podklad sa ošetrí penetračným náterom, aby sa predišlo prípadným problémom s nasiakavosťou. Následne sa aplikuje spádový poter. Hrúbka jednej vrstvy by sa mala pohybovať od 10 do 40 mm, pri väčších hrúbkach sa odporúča dvojvrstvová aplikácia s technickou prestávkou približne12 hodín. Čerstvá betónová zmes sa po nanesení zhutní a urovná latou. Poter má byť od okolitých konštrukcií oddelený pružnými okrajovými dilatačnými páskami. Vyzretá spádová vrstva sa natrie penetračným náterom a počas realizácie prvej vrstvy hydroizolačnej stierky sa po obvode balkónovej konštrukcie osadí balkónový profil. Na utesnenie stykov podlaha/stena, resp. dilatačných škár v podklade sa po­užije hydroizolačná páska. Prvá vrstva hydroizolácie musí byť hrubá maximálne 1 mm. Miesto styku prvej vrstvy hydroizolačnej stierky a odkvapového profilu sa prekryje butylkaučukovou samolepiacou páskou, ktorá upevní a utesní balkónový profil.

Po približne dvoch hodinách sa celoplošne nanesie druhá hydroizolačná vrstva. Celková hrúbka obidvoch vrstiev musí byť minimálne 2 mm, pričom druhá vrstva musí celoplošne (vrátane tesniacich a balkónových pások) zakrývať prvú. Po 24 hodinách sa nalepí dlažba. Lepiaca malta sa pritom nanáša na podklad aj na rubovú stranu obkladového prvku (metóda „buttering-floating“). Po 48 hodinách sa dlažba vyškáruje, diagonálnym pohybom gumenej stierky sa do škár aplikuje škárovacia hmota.

01 | Odstránenie nášľapných vrstiev
Z balkóna sa odstránia všetky nášľapné vrstvy až po nosnú konštrukciu.

02 | Ošetrenie penetračným náterom
Na takto očistený podklad zbavený prachu a iných nežiaducich častíc či starých náterov sa nanesie penetračný náter.

03 | Spádová vrstva
Zo spádového betónu sa vytvorí spádová vrstva s hrúbkou 10 až 40 mm. Čerstvá betónová zmes sa po nanesení zhutní a urovná latou.

04 | Penetrácia a utesnenie
Vyzretá spádová vrstva sa natrie penetračným náterom. Počas realizácie prvej vrstvy hydroizolačnej stierky sa po obvode balkónovej konštrukcie aplikuje balkónový profil. Na utesnenie stykov podlaha/stena, resp. dilatačných škár v podklade sa použije hydroizolačná páska.

05 | Prvá vrstva hydroizolačnej stierky
Zubovým hladidlom sa rovnomerne nanesie prvá vrstva hydroizolačnej stierky. Musí mať hrúbku maximálne 1 mm.

06 | Utesnenie balkónového profilu
Miesto styku prvej vrstvy hydroizolačnej stierky a odkvapového profilu sa prekryje butylkaučukovou samolepiacou páskou, ktorá upevní a utesní balkónový profil.

07 | Druhá hydroizolačná vrstva
Po približne dvoch hodinách sa celoplošne nanesie druhá hydroizolačná vrstva. Celková hrúbka obidvoch vrstiev musí byť minimálne 2 mm, pričom druhá vrstva musí úplne zakrývať prvú (vrátane tesniacich a balkónových pások).

08 | Lepenie dlažby
Po 24 hodinách sa kombinovanou metódou lepenia „buttering-floating“ nalepí dlažba. Po 48 hodinách sa vyškáruje.

09 | Škárovanie dlažby
Zmes sa do škár vtlačí diagonálnym pohybom gumenej stierky. Po približne 5 až 15 minútach sa škárovaný povrch umyje čistou vodou a mäkkou špongiou. Po vysušení škár sa z povrchu dlažby zotrie čistou vodou cementový film.

Info o materiáli:
Spádový betón na vytvorenie kontaktných poterov s premenlivou hrúbkou
Flexibilná jednozložková hydroizolačná stierka na vonkajšie aj vnútorné použitie

Systém Baumit KLASIK

Penetračný náter
Baumit Grund
spotreba: približne 0,15 kg/m2,
plastový kanister, 5 a 25 kg, 5 kg 25,89 €
Baumit SuperGrund
spotreba: približne 0,15 kg/m2,
plastové vedro, 5 kg 37,80 €

Hydroizolačná stierka
Baumit Baumacol Protect
spotreba: približne 1,5 kg/m2/mm hrúbky,
papierové vrece 18 kg 82,08 €

Lepiaca malta
Baumit Baumacol FlexTop
spotreba: približne 3 kg/m2,
papierové vrece 25 kg 12,75 €
alebo
Baumit Baumacol FlexTop Speed
spotreba: približne 3 kg/m2,
papierové vrece 25 kg 31,50 €

Spádová vrstva
Baumit FlexBeton
spotreba: približne 18 až 20 kg/m2/cm,
papierové vrece, 25 kg 5,94 €

Dilatačná páska
Baumit Okrajová dilatačná páska PE
hrúbka: 5 a 10 mm, výška: 100 a 120 mm,
dĺžka: 25 a 50 bm, bm od 0,31 €

Odkvapový profil
Baumit Balkónový profil
hrúbka: 0,6 mm, dĺžka: 2 m,
balenie: 30 ks á 2 m, bm 5,16 €

Samolepiaca páska
Baumit Balkónová páska
dĺžka 20 m, kotúč 36 €

Hydroizolačná páska
Baumit Baumacol Tesniaca páska
šírka: 100 mm, dĺžka 5 a 10 bm, 1 blister
– 1 kotúč 5 m, 1 kartón (10 blistrov) 21,60 €
Baumit Baumacol Tesniaca páska
– roh vonkajší
1 blister (2 ks), 1 kartón (10 blistrov) 21,60 €
Baumit Baumacol Tesniaca páska
– roh vnútorný
1 blister (2 ks), 1 kartón (10 blistrov) 21,60 €

Trvalo pružný polyuretánový tmel

Škárovací materiál
Baumit Baumacol PremiumFuge
spotreba: 0,5 až 0,9 kg/m2 (podľa typu obkladu), plastové vedro 2 kg (podľa zvolenej
farebnosti) od 3,64 €
5 kg (podľa zvolenej farebnosti) od 7,77 €
papierové vrece 20 kg, 20 kg (podľa zvolenej farebnosti) od 15 €

Náradie a pomôcky
zbíjačka
valček
elektrické miešadlo s nízkymi otáčkami
zubová stierka
murárska lyžica
gumená stierka
špongia
plastová nádoba
gumené kladivo

TEXT: spracované z podkladov Baumit
FOTO: Baumit

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 5/2016.

KategórieDlažba