image 65160 25 v1
Galéria(5)

Riešenia pre efektívnu obnovu plochej strechy

Partneri sekcie:

Mnohé priemyselné, bytové a obchodné priestory majú tie najlepšie roky už dávno za sebou. Alarmujúci je najmä stav striech, ktoré pod vplyvom poveternostných vplyvov postupne prestávajú plniť svoju funkčnosť. Aby získali späť svoju spoľahlivosť a vodotesnosť, treba k ich obnove pristúpiť správnym spôsobom.

IMG 0057
Byhos Stropkov2
IMG 0067
MRIP Stropkov 081
natavovanie pasu

Na základe dlhoročných skúseností vyvinula skupina Icopal novú technológiu Speed Syntan®SBS s pokládkou tepelnou aktiváciou. Tieto systémy úspešne riešia problematiku zabudovanej vlhkosti, vyrovnanie tlaku vodných pár a vznik bublín na streche. Pre efektívnu obnovu plochej strechy odporúča spoločnosť Icopal niekoľko skladieb.

Systém pre mierne poškodenú strechu
V prípade obnovy mierne poškodenej plochej strechy je optimálne použiť jednovrstvový hydroizolačný systém s pásmi Termik TOP 5 Speed Syntan®SBS. Pásy Termik sa aplikujú tepelnou aktiváciou. Ich charakteristickou vlastnosťou je dvojfunkčnosť, čiže hydroizolácia a lokálne vyrovnanie tlaku vodných pár a plynov pod pásom, čím sa znižuje riziko výskytu bublín a zatekanie do strechy. Aplikujú sa na vyspravený, vyčistený podklad napenetrovaný penetračným náterom Siplast Primer®Speed SBS, a to krátkym ohrievaním špeciálnych pruhov štandardným horákom. Aplikovať ich možno aj na vlhké konštrukcie. Na skladbu sa vzťahuje záruka 12 rokov, použitím reflexného náteru Silver Primer®Speed SBS sa predĺži až na 15 rokov.

Obnova strechy s vážnejšími poruchami
Plochá strecha s vážnejšími poruchami si vyžaduje hydroizolačný pás Extra Ventilation TOP 5,2 Speed Syntan®SBS, ktorý sa aplikuje na krytinu ošetrenú penetračným náterom. Tento pás patrí do skupiny mikroventilačných pásov s nosnou vložkou novej generácie, kde je polyesterová rohož kombinovaná so sklenenou rohožou. Pre Extra Ventilation TOP 5,2 Speed Syntan®SBS je typická trojfunkčnosť, čiže o 50 % lepšia hydroizolačná funkcia, celková garantovaná mikroventilácia strechy a celoplošné vyrovnanie tlaku vodných pár pod povlakovou krytinou a tým zamedzenie tvorby vzduchových bublín. Na získanie predlženej záruky v trvaní 23 rokov treba obnovu strechy zavŕšiť náterom Silver Primer®Speed SBS. Tento strieborný, antikorózny, rýchloschnúci asfaltový lak modifikovaný SBS kaučukom predlžuje životnosť asfaltovaných pásov o viac ako 50 %, zvyšuje ich mechanickú odolnosť a odráža 72 % UV žiarenia.

Dvojvrstvový systém obnovy
Niektoré ploché strechy však nemožno obnoviť jednovrstvovým systémom, ale treba použiť dvojvrstvový. Aj v tomto prípade sa na dosiahnutie opätovnej funkčnosti poškodenej strechy musí pôvodná krytina najskôr ošetriť modifikovaným penetračným náterom Siplast Primer®Speed SBS. Na takto pripravený podklad sa následne tepelnou aktiváciou aplikujú spodné pásy Extra Ventilation Base 3 Speed Syntan®SBS. Pásy majú pruhy zo špeciálneho asfaltu, ktoré zaručia ich rýchlejšie prilepenie k podkladu. Na ne sa následne natavia vrchné hydroizolačné pásy Extradach TOP 5,2 Speed Proffile®SBS. Väčšia natavovacia plocha spodného povrchu týchto pásov umožňuje rýchlejšie a efektívnejšie roztavenie asfaltovej hmoty. Horná krycia asfaltová vrstva so zväčšenou hrúbkou nad nosnou vložkou zabezpečuje rovnomernú a trvalú priľnavosť hrubozrnného posypu do asfaltovej hmoty. Na túto skladbu poskytuje Icopal záruku až 30 rokov. V prípade, že sa na záver obnovy použije ešte strieborný reflexný náter Silver Primer®Speed SBS, záruka sa predĺži o ďalších 5 rokov.

Výnimočný záručný systém
Kompaktnú obnovu plochých striech odporúčanými skladbami vyzdvihuje spoločnosť Icopal aj prostredníctvom poskytnutia atraktívnych záruk v rámci Osobnej záruky kvality. Podmienkou jej získania je registrácia v internetovej databáze na stránke www.zaruky.icopal.sk, a to do 45 dní od nákupu výrobkov. Osobná záruka je veľmi jednoduchá, dostupná a ľahko použiteľná. Získanie predĺženej záruky podmieňuje správna aplikácia kompaktného systému hydroizolácie na plochú strechu vyškolenou realizačnou firmou.

Viac na www.syntan.icopal.sk

ZDROJ: PR článok ICOPAL a.s.