Partner sekcie:
  • Stavmat
  • Vaillant
  • KM BETA

Keď rekonštrukcia strechy prinesie aj nové funkcie

Pôvodný krov konštrukcie s modernými fotovoltickými článkami 1

Strecha je ochranou pred nepriazňou počasia, nie je to však to jediné, na čom záleží. Jej tvar, materiál aj farba sú dôležité pre celkový vzhľad stavby. Rekonštrukcia nemusí byť len novým šatom, ale môže stavbe priniesť aj nový život a nové funkcie. Dobrá strecha je korunou krásy.

Obecný úrad, Malé Dvorníky

Neveľká obec Malé Dvorníky pri Dunajskej Strede sa len v roku 1990 odčlenila od obce Veľké Dvorníky, no už v roku 2013 získala titul Obec roka. Z veľkej časti za to vďačí svojmu zelenému prístupu. „Úspora na energiách na obecnom úrade, kultúrnom dome či futbalovom štadióne je zatiaľ 30 až 40 percent. Vďaka solárnym panelom sme na futbalovom štadióne vypli plynové kotly od apríla do konca septembra,“ hovorí starosta obce, Marczell Zoltán.

V roku 2014 sa uskutočnila aj celková rekonštrukcia strechy obecného úradu. Týkala sa najmä výmeny krytiny súčasne s dodatočným zateplením strešného plášťa, aby sa úspory ešte zvýšili. Ako krytina bola použitá Bramac Tegalit, ktorá svojím plochým tvarom a moderným vzhľadom zodpovedala celkovému zámeru stavby.

Na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností sa použil systém nadkrokvovej izolácie Bramac Therm PRO s hrúbkou 5 cm. Jeho využitím sa investor vyhol akémukoľvek zásahu v interiéri, pretože práce sa realizovali výlučne z exteriéru. Systém má integrovanú poistnú hydroizoláciu, ktorá okamžite po položení tepelnoizolačných dosiek chráni interiér pred dažďom.

Najzaujímavejšou súčasťou riešenia bola však určite inštalácia integrovaných fotovoltických panelov Bramac InDaX s výkonom 20,5 kW. Integrované riešenie fotovoltických panelov Bramac InDaX umožňuje riešenie aj zložitejších tvarov strešných plôch. Očakávaný ročný prínos je 19 000 kWh elektrickej energie vyrobenej priamo na streche.

Strecha sa kompletne rekonštruovala a zateplila z exteriéru
Strecha sa kompletne rekonštruovala a zateplila z exteriéru |
Zdroj, foto: Bramac

Múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši prešlo 4-ročnou kompletnou rekonštrukciou. Objekt bol vybudovaný v roku 1764 ako kláštor rádu jezuitov a spadá pod pamiatkovú ochranu. Architektonicko-stavebné riešenie hľadalo odpoveď na skĺbenie výrazných pamiatkových hodnôt objektu s obsahom – naliehavou akcentáciou ochrany prírody v tom najširšom ponímaní.

Napriek tomu, že ide o historický objekt, chceli sme, aby sa sám osebe stal súčasťou expozície o ochrane prírody. Prezentuje použitie technológií šetrných k životnému prostrediu, ktoré sú časťou výukového programu, kde je priamo v expozícii prezentácia získanej energie. Objekt inteligentne pracuje so získavaním zemného tepla a chladu, so zachytávaním a recyklovaním dažďovej vody i s riadením osvetlenia.

Samozrejmosťou je použitie solárneho kolektora na ohrev teplej úžitkovej vody. No najzaujímavejšia zmena sa udiala na streche. Sprístupnenie pôvodne nevyužitého podkrovia vytvorilo priestor na stále a dočasné výstavy aj na workshopy či skupinové aktivity. Tým je vyhradená časť pod priestranným vikierom v stredovej osi stavby.

Namiesto klasickej krytiny však na vikier použili špeciálne fotovoltické články umiestnené v sklených paneloch. Fotovoltické články na streche objektu prezentujú jednak samotnú technológiu na historickom objekte, ale zabezpečujú aj denné svetlo do podkrovia. Z tohto podlažia sa oceľovým točitým schodiskom možno dostať na novú vežu s panoramatickou vyhliadkovou plošinou, z ktorej sa otvára pohľad na celú kotlinu.

Titánzinková krytina nenásilne ladí s historickým objektom ale prekvapením je strecha vikiera
Titánzinková krytina nenásilne ladí s historickým objektom ale prekvapením je strecha vikiera |
Zdroj: Barényi&Architekti
Foto: Lucia Likavčanová, Jakub Jančo

Pevnosť Komárno, Komárno

Záchrana, obnova a prezentácia národnej kultúrnej pamiatky Pevnosť v Komárne beží v etapách už od roku 2003, kedy túto pamiatku odkúpilo mesto od Ministerstva obrany SR. Okrem obnovy objektu prachárne, reštaurovania Ferdinandovej a Leopol­dovej brány, bola zrekonštruovaná aj kasáreň. S takmer 600 m dlhou strechou v katastrofálnom stave nešlo o jednoduchý projekt. Časť krovu sa už dokonca zrútila.

K obnove sa muselo pristúpiť komplexne, aby mohol byť asanovaný objekt naplnený novými funkciami. Náročný projekt realizovala v troch etapách komárňanská firma DARTON, s. r. o., posledné práce by mali byť dokončené koncom roka 2018. Začalo sa demontážou azbestovo-cementovej strešnej krytiny, ktorá je nebezpečným odpadom.

Nosné steny, vence a komíny, ktoré boli v havarijnom stave, boli domurované a spevnené hĺbkovým škárovaním. Prehnité a zničené prvky krovu boli nahradené novými. Všetky drevené konštrukcie, či už nové alebo existujúce, boli tlakovo impregnované prípravkom na báze rastlinných olejov proti biologickým škodcom. Pod nové latovanie a kontralatovanie sa inštalovala difúzna fólia a priamo na latovanie krytina z pálenej bobrovky.

Konštrukčné a asanačné riešenia sú dôležité pre prežitie stavby, ale pri rekonštrukcii významnej a výnimočne dobre zachovanej pamiatky je dôležité vrátiť stavbe pôvodný výraz. Preto bola ako krytina zvolená Tondach Drážková Bobrovka okrúhly rez a Tondach Bobrovka okrúhly rez. Prírodná terakotová farba nielenže umožní historicky vernú prezentáciu, ale aj moderné plnohodnotné využitie.

Letecký pohľad na Kasárne ktoré sú len časťou celej Pevnosti
Letecký pohľad na Kasárne ktoré sú len časťou celej Pevnosti |
Zdroj, foto: Tondach, Ľudovít Gráfel

Redakčná úprava: Karolína Barényi

Článok bol uverejnený v časopise ASB 11-12/2018.

Komentáre