Partneri sekcie:

Napojenie strechy na komín

image 92387 25 v1

Na funkčné zabezpečenie strešného plášťa je potrebné zabezpečiť jeho dostatočnú ochranu. Preto by sa mali všetky spoje zvislých konštrukcií so strešným plášťom, ako sú steny, komín, vyčnievajúce stavebné prvky (vikiere), dostatočne utesniť. Na utesnenie týchto stykov je vhodné použiť plastický a tvarovateľný tesniaci pás. Jednou z alternatív je tesniaci pás vyrobený z polyizobutylénu, vystužený hliníkovou mriežkou, vďaka ktorej sa presne prispôsobí tvaru strešnej krytiny.

Tvar, ktorý dosiahne po položení, si zachováva natrvalo. Ide o samolepiaci tesniaci pás, a preto nie je potrebná realizácia dodatočného latovania a namáhavé lepenie. Jeho tesniaci okraj poskytuje dobrú ochranu proti vode, snehu a zanášaniu prachom. Tesniaci pás je vhodný na všetky maloformátové a veľkoformátové strešné materiály.

Montáž sa odporúča realizovať pri teplote od +5 °C. Je potrebné dbať na to, aby povrch krytiny a muriva bol pred montážou suchý a čistý. Škridly majú byť dorezané ku komínu s odstupom približne 10 mm. Na prácu s tesniacim pásom postačuje bežné remeselnícke náradie. Na povrchu krytiny sa vyformuje pomocou valčeka. Vďaka samozvariteľnosti stačí pásy len vzájomne preložiť a pritlačiť valčekom.

Pri tesnení spoja medzi strešnou konštrukciou a komínom sa postupuje z čelnej strany komína cez bočné až k zadnej strane. Tesniaci pás musí byť približne o 100 mm dlhší, ako je čelná strana komína, pás má presahovať minimálne 50 mm cez bočné strany. Po nalepení pásu na čelnú stranu sa na komín prilepí bočný diel tak, aby prečnieval nad rovinu krytiny minimálne 150 mm.

Zároveň sa jeho spodný okraj zalícuje so spodnou hranou už položeného tesniaceho pásu. Pásy je potrebné vždy vytvarovať na murive komína a povrchu škridly valčekom. Potom sa pripravia tesniace pásy so šírkou približne 150 mm na spevnenie rohov. Pás sa priloží s presahom približne 20 mm cez hornú hranu rohu komína, zahne sa a vytvaruje.

Na zadnú stranu komína sa pripraví tesniaci diel z dvoch pásov, ktoré sa zlepia s presahom 30 mm. Ich dĺžka sa volí tak, aby zadný diel lícoval s postrannými pásmi nalepenými na škridle. Tesniaci pás sa nakoniec vytvaruje pomocou valčeka. Hornú hranu je potrebné chrániť krycou lištou, omietkou alebo obkladom. Styk hornej hrany lišty s konštrukciou je potrebné vyplniť tmelom.

01 | Predný diel
Ako prvý sa umiestni tesniaci pás na čelnú stranu komína. Tesniaci pás musí byť približne o 100 mm dlhší, ako je čelná strana komína. Pás má presahovať minimálne
50 mm cez bočné strany.

02 | Nalepenie pásu na čelnú stranu
Pripravený tesniaci pás sa priloží na čelnú stranu komína. Odstránia sa krycie pásky a pás sa nalepí na murivo komína a škridlu.

03 | Vytvarovanie pásu
Pomocou valčeka sa tesniaci pás vytvaruje na povrchu škridly a komína.

04 | Zastrihnutie bočných okrajov
Bočné okraje sa zastrihnú…

05 | Zahnutie a vytvarovanie pásu
… zahnú na rohoch muriva a vytvarujú na povrchu škridly.

06 | Dĺžka bočného dielu
Dĺžka bočného dielu sa určí ako vzdialenosť od spodného okraja tesniaceho pásu na čelnej strane komína po hornú hranu muriva (plus presah 150 mm).

07 | Nalepenie bočného pásu
Bočný diel sa prilepí na komín tak, aby prečnieval nad rovinu krytiny minimálne
150 mm. Zároveň sa jeho spodný okraj zalícuje so spodnou hranou už položeného tesniaceho pásu.

08 | Vytvarovanie bočného pásu
Bočný diel sa vytvaruje na strešnej krytine pomocou valčeka.

09 | Zastrihnutie pásu vpredu
Presah bočného tesniaceho pásu sa na prednej strane komína zastrihne…

10 | Nalepenie a vytvarovanie pásu vpredu
… prilepí a vytvaruje valčekom. Jednotlivé tesniace pásy sa vzájomným kontaktom trvalo zvaria.

11 | Zastrihnutie pásu navrchu
Na vrchu komína sa bočný diel zastrihne na hranu muriva. Strih sa ukončí približne
20 mm nad strešnou krytinou. Je potrebné dbať na presné vyhotovenie strihu.

12 | Zahnutie na murivo
Jednotlivé časti tesniaceho pásu sa zahnú na murivo komína…

13 | Zahnutie na škridlu
… a povrch škridly za komínom. Na vytvarovanie tesniaceho pásu sa použije valček.

14 | Spevnenie rohov
Pripravia sa tesniace pásy so šírkou približne 150 mm na spevnenie rohov.

15 | Nalepenie pásov na rohy
Pripravený tesniaci pás sa priloží s presahom približne 20 mm cez hornú hranu rohu komína, zahne sa a vytvaruje valčekom. Postupuje sa rovnako na obidvoch horných rohoch muriva komína.

16 | Zadný diel
Na zadnú stranu komína sa pripraví tesniaci diel z dvoch pásov, ktoré sa zlepia s presahom 30 mm. Ich dĺžka sa volí tak, aby zadný diel lícoval s postrannými pásmi nalepenými na škridle. Zadný diel sa musí vždy položiť na pevný podklad (škridly alebo plné debnenie).

17 | Zastrihnutie zadného dielu
Zadný diel sa na rohu muriva zastrihne.

18 | Vytvarovanie zadného dielu
Valčekom sa vytvaruje na hrane muriva, na škridle po bokoch.

19 | Vytvarovanie za komínom
Tesniaci pás sa zároveň vytvaruje aj za komínom.

20 | Spätná drážka proti vode
Butylový pás sa vyhne smerom hore, čím sa vytvorí spätná drážka, ktorá zabráni podtekaniu vody. Tesniaci pás sa prekryje vrchným radom škridiel.

21 | Krycia lišta
Po obvode sa prekryje tesniaci pás krycou lištou, ktorá sa pripevní na murivo pomocou skrutiek cez predpripravené otvory v lište.

22 | Tesniaci tmel
Styk krycej lišty a muriva komína sa utesní tesniacim tmelom.

Info o materiáli:

 • Univerzálny doplnkový prvok z vysokokvalitného, farebne stáleho plastického materiálu PIB (polyizobutylén) s vložkou z hliníkovej výstužnej mriežky, bez obsahu olova; farba: tehlovočervená, tmavohnedá, bridlicovočierna

Čo budete potrebovať

 • Tesniaci pás
  Wakaflex
  šírka: 280 mm, dĺžka: 5 m, balenie    94,80 €
 • Krycia lišta
  Krycia lišta Wakaflexu
  rozmer: 60 x 2 400 mm, ks    11,88 €
 • Skrutky
  Skrutka k lište Wakaflexu
  12 ks/ks krycej lišty, ks    0,42 €
 • Tesniaci tmel
  Tmel pre Wakaflex
  spotreba: približne 60 ml/m, ks/5 m lišta, kartuša, 310 ml    16,80 €
 • Náradie a pomôcky
  skladací meter
  tesárska ceruzka
  nožnice
  valček
  akumulátorový skrutkovač
  aplikačná pištoľ

Tesniaci tmel

Tesniaci tmel Dichtungsmasse K pre Wakaflex je jednozložkový tmel na báze kaučuku vytvrdzujúci vzdušnou vlhkosťou. Určený na tesnenie škár obvodového plášťa budov.
kartuša 310 ml

Krycia lišta

Krycia lišta k Wakaflexu je vyrobená z vysokokvalitného hliníkového plechu s vypaľovaným lakom. Kryciu lištu je možné pripevniť cez otvory, ktoré sú na lište predznačené. Prierezové body sú vo vzdialenosti 200 mm, priemer 6 mm. Obojstranná povrchová úprava – lícová strana tehlovočervená, rubová strana hnedá (obojstranne použiteľná).
60 x 2 400 mm

TEXT: spracované z podkladov firmy Bramac
FOTO: Bramac

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 3/2017.