Partneri sekcie:

Jednoplášťová plochá strecha (Pracovný postup)

Jednoplášťová strecha oddeľuje vnútorné prostredie od vonkajšieho len jedným strešným plášťom. Je to vlastne neprevetrávaná plochá strecha (teplá strecha), ktorá medzi tepelnou izoláciou a povlakovou vodotesnou krytinou (hydroizolačnou vrstvou) nemá vzduchovú vrstvu. Tvorí ju nosná strešná konštrukcia, napríklad zo železobetónu, dreva alebo oceľovotrapézových profilov (s parozábranou alebo bez nej), na ktorej je tepelná izolácia a vodotesná krytina.

Krok 14: Dokončenie spodnej vrstvy detailu

Dokončená montáž spodnej vrstvy zo samolepiacich asfaltovaných pásov.

14 Dokončenie spodnej vrstvy detailu
14 Dokončenie spodnej vrstvy detailu |

Krok 15: Druhá vrstva hydroizolácie detailu

Podobným postupom sa vyhotoví použitím nataviteľných modifikovaných asfaltovaných pásov so sklenenou tkaninou aj druhá vrstva hydroizolácie detailov. Potom sa vyhotoví vrchná vrstva na ploche strechy, na ktorú sa použijú SBS modifikované asfaltované pásy s polyesterovou rohožou s hrubým posypom.

15 Druhá vrstva hydroizolácie detailu
15 Druhá vrstva hydroizolácie detailu |

Krok 16: Zvislé plochy detailu

Vrchný hydroizolačný pás z SBS modifikovaného asfaltovaného pásu s polyesterovou rohožou s hrubým posypom sa nataví aj na zvislé plochy detailu.

16 Zvislé plochy detailu
16 Zvislé plochy detailu |

Krok 17: Detail steny strojovne výťahu

Vyhotovenie detailu styku steny strojovne výťahu a vodorovnej vrstvy strechy z SBS modifikovaných asfaltovaných pásov.

17 Detail steny strojovne výťahu
17 Detail steny strojovne výťahu |

Krok 18: Klampiarske lišty

Detail vonkajšieho roku po montáži mechanického kotvenia hydroizolácie pomocou klampiarskych líšt.

18 Klampiarske lišty
18 Klampiarske lišty |

Krok 19: Vystuženie vrchnej časti atiky

Vrchná časť atiky sa vystuží mechanickým kotvením, napr. použitím OSB dosiek, na ktoré sa budú mechanicky kotviť asfaltované pásy a klampiarske prvky.

19 Vystuženie vrchnej časti atiky
19 Vystuženie vrchnej časti atiky |

Krok 20: Ukončenie atiky lištami

Detail atiky sa môže ukončiť aj pomocou hydroizolácií s krajnou lištou alebo so záveternou lištou.

20 Ukončenie atiky lištami
20 Ukončenie atiky lištami |

 

Text + foto: Ing. Jaroslav Brychta, CSc., autorizovaný inžinier pre pozemné stavby
Vizualizácia detailu: Viktor Mikovčák

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 6/2019.