Partneri sekcie:

Inteligentná strecha už nie je fikcia

image 89883 25 v1

Dnešný svet je plný inteligentných zariadení. Bezpochyby už každý počul o inteligentnom alebo “smart” kľúči, smart telefóne, smart vykurovaní v rodinnom dome a podobne. Všetky tieto zariadenia využívajú moderné technológie a pomocou internetového pripojenia nám napomáhajú k väčšiemu pohodliu, ekonomickej efektivite a v neposlednom rade šetria náš čas. Všetky tieto zariadenia majú niečo spoločné. Snažia sa zjednodušiť náš život.

Existuje dnes však už inteligentný systém, ktorý nie lenže zjednodušuje náš život, ale nám aj pomáha v noci kľudne spávat. Ochraňuje totiž to najcennejšie čo doma máme – našu strechu nad hlavou.

Súčasná architektúra sa posledných 10 rokov sa naplno vracia k plochým strechám nielen pri výstavbe rodinných domov ale aj úžitkových budov väčších rozmerov. Dôvody sú rôzne. Energetické šetrenie, estetická stránka celkovej vizualizácie stavby alebo čoraz častejšie sa ploché strechy využívajú aj ako pochôdzne terasy.

Či už sa jedna o nepochôdznu plochu strechu alebo zelenú strechu či terasu, najvačšiou nevýhodou takýchto plôch a neraz jediný faktor, ktorý odradí investora od plochej strechy – je obava zo zatekania. Nejeden majiteľ plochej strechy povie, že ma skúsenosti so zatekaním takejto plochy a vyriešenie zatekania si vo väčšine prípadov vyžaduje komplexné riešenie. Voda si vždy nájde miesto najmenšieho odporu a preto v niektorých prípadoch objavenia nasiaknutia plocha na strope je vzdialená niekoľko metrov od skutočného poškodenia hydroizolačnej vrstvy.

Koncept inteligentnej strechy spočíva v nepretržitej kontrole celistvosti hydroizolačnej vrstvy pomocou tzv. “detekčných dlaždíc” zabudovaných v profile strechy. V prípade poškodenia systém okamžite a automaticky vyhlási alarm. Ak sa teda porušenie izolácie opraví na lokalizovanom mieste okamžite, predíde sa takto ďalším priamym škodám a komplikáciám, ktoré by zatekanie spôsobilo. Súčasťou systému je dotykový displej umiestnený v interiéri, ktorý graficky znázorní plochu lokalizovaného poškodenia. Systém taktiež informuje majiteľa o poškodení izolácie zaslaním SMS správy a emailu vopred preddefinovaným osobám.

Inštalácia systému na kontrolu tesnosti hydroizolácie je veľmi jednoduchá a rýchla. Detekčné dlaždice sa inštalujú pod hydroizolačnú fóliu v naprojektovanej sieti, bežne však 2m x 2m. Hustejšia sieť dlaždíc zaručuje presnejšiu lokalizáciu porúch izolácie. Každá dlaždica je pomocou kábla spojená s monitorovacím centrom umiesteným buď priamo na streche alebo v interiéri. Dlaždice môžu byt inštalované ako na zelených strechách, tak na plochých strechách s finálnou štrkovou vrstvou.

Pri zvažovaní projekcie plochej strechy určite panuje obava zo zatekania a to spôsobuje projektantom, realizačnej firme a v hlavne majiteľovi nehnuteľnosti nemalé komplikácie. Investori často vycúvajú z návrhu esteticky dokonalej zelenej strechy práve z dôvodu obavy zo zatekania v budúcnosti. Implementácia inteligentnej strechy do projektu vás zbaví všetkých obáv z riešenia problémov ohľadne zatekania vašej strechy raz a navždy.

www.sensor.sk

Text: Slavo Spes, MSc.