Partneri sekcie:

Bratislavské sympózium STRECHY 2016

image 87424 25 v1

Dvadsiaty tretí ročník Bratislavského sympózia STRECHY 2016 konaného 21. a 22. novembra 2016 v hoteli Bratislava máme úspešne za sebou. Hlavná téma bola: Príklady na zamyslenie. Úspešne ... slovo, ktoré nie je v tomto prípade zdvorilostné pre toto sympózium. Ale má svoje opodstatnenie. Takto to bolo kvitované všetkými účastníkmi, či už poslucháčmi aj prednášateľmi.

Celkovo sa sympózia zúčastnilo 123 účastníkov a odznelo 25 odborných prednášok. Súčasťou sympózia bola aj mini výstavka prezentovaná na vlastných paneloch a stolíkoch v počte 15 stavebných spoločností. Určite bude na mieste, keď sa zmienime zopár myšlienkami o odznených prednáškach, ktoré boli rozdelené do 4 blokov. Na uvedenom podujatí k spokojnosti organizátorov sa zúčastnili zástupcovia z piatich Európskych  krajín. Je to najväčšia zahraničná účasť krajín, ktorú sme doteraz zaznamenali. Potešujúce je aj to, že zahraničie nás vníma a vedia o nás.

Prvý blok sme začali zaujímavou prednáškou venovanou vzduchotesnosti striech v kontakte s murivom z dutinových tehál. Určite je tento problém markantný, a to najmä pri šikmých strechách obytného podkrovia. Na tento prvý príspevok nadviazala ďalšia prednáška prednesená zástupcom zo Švajčiarska, ktorá sa venovala problému prúdenia vzduchu v obytných podkroviach.


Ďalej bolo poukázané na trvanlivosť fólií a ich životnosť. Celý tento blok bol venovaný problému vetracích vrstiev, vzduchotesných napojení ku kovovým krytinám, ako aj navrhovaným normám v Českej republike. Tu bolo upozornené na ukážky príkladov strešných materiálov a ich poruchovému stavu. 

Zaujímavou prednáškou v tomto bloku  bola prednáška o chodníkoch na strechách  pomocou rohoží pre pohyb osôb po plochej streche. Ďalší blok ukázal na krupobitie, ktoré sa objavuje v našich klimatických podmienkach a v súčasnosti urobené pri impact teste, chovanie sa povlakových krytín vzhľadom na podklad. V ďalšom bloku boli ukázané príklady nesprávnej realizácie a zároveň boli ukázané správne realizácie. Takto by sme mohli pokračovať v prednáškach, v ktorých boli skĺbené teoretické poznatky s praktickými realizáciami a rešpektovaním dĺžky zabudovania materiálov v strešnom plášti.

Pravidelnou súčasťou sympózia je aj hodnotenie Strechy roka 2016 – súťaž pre členov Cechu strechárov Slovenska, ktorej forma prezentácie sa úplne zmenila. Účastníci sympózia mali možnosť študovať prihlásené realizácie vo vytlačenej brožúre. Počas prednášok, počas prestávok v rokovaní a vo voľnom čase  mali možnosť si naštudovať realizácie, ale zároveň aj hlbšie prebádať a zamyslieť sa nad prednosťami jednotlivých súťažných objektov.

Na večernej slávnostnej recepcii na základe ankety účastníkov sympózia z roku 2015, bola odovzdaná cena „ZLATÝ KRUH 2016“ za najlepšiu prednášku zo sympózia Strechy 2015, ktorú si odniesol Ing. Gabriel Boros, TOR spol. s r.o. Bratislava, názov prednášky: Detaily oplechovania atík – projekt a skutočnosť. Partnermi 23. Bratislavského sympózia STRECHY 2016 sú: D.C.S.I, s.r.o. Bystrička pri Martine, Icopal a. s. Štúrovo, JAGA GROUP s.r.o. Bratislava a vydavatelství MISE Ostrava, Česká republika. Pričinením partnerov je odborná a spoločenská úroveň podujatia na požadovanej úrovni. Za túto aktivitu partnerom organizátori ďakujú.

Čo na záver povedať? Zhodli sme sa spoločne, organizátori podujatia, ako aj účastníci sympózia, že je nutné a užitočné pokračovať v tomto odbornom strechárskom medzinárodnom podujatí aj na budúci rok. Takže organizátori si ani nestačili vydýchnuť od sympózia Strechy 2016 a už rozmýšľame a sme zaťažení  sympóziom Strechy 2017. Bližšie informácie: www.cechstrecharov.sk


Prof. Ing. Jozef Oláh, PhD.
Odborný garant sympózia STRECHY 2016
Čestný Predseda CSS

KategórieStrecha