image 87681 25 v1
Galéria(2)

Obavy z riadeného vetrania budovy nie sú opodstatnené

V prípade riadeného vetrania budov existujú rozličné obavy, ktoré však nie sú opodstatnené. Ako je to v skutočnosti?

01Vojtila 20160920 090255 2 1 1

Od januára tohto roku platia pre všetky nové budovy a budovy po obnove prísnejšie kritériá na ich energetickú hospodárnosť. Požiadavky sú uvedené vo vyhláške MDVRR SR č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Hlavným hodnotiacim kritériom na určenie energetickej hospodárnosti budovy je „globálny ukazovateľ“, ktorým je primárna energia určená z dodanej energie (napr. uhlie v CZT, plyn, elektrina, obnoviteľné zdroje). Minimálna požiadavka na energetickú hospodárnosť budovy je v súčasnosti limitovaná hornou hranicou energetickej triedy A1 pre globálny ukazovateľ. Ľudovo povedané, v porovnaní s energetickou triedou budov B, ktorá sa požadovala pri kolaudácii budov do konca roka 2015, ide až o 50 % nižšiu potrebu.

V praxi to znamená nevyhnutnosť dôslednejšej prípravy projektovej dokumentácie budovy, používanie materiálov s vyššími tepelnými odpormi a tiež rozvážny výber zdrojov tepla a chladu. Samostatnou kapitolou je potom výmena vzduchu v dome, ktorá sa pri nových projektoch bude musieť riešiť už s pomocou technických zariadení.

Prečo riadené vetranie?

V starších budovách bola vďaka netesnostiam medzi rámami a krídlami okien a infiltrácii cez priedušné steny zabezpečená kontinuálna výmena vzduchu. Bežné bolo aj vetranie otvorenými oknami, niekedy boli vetráky otvorené aj celé hodiny. Pri nových stavbách je situácia iná, takéto formy vetrania by spôsobovali veľké tepelné straty. Súčasťou budov v nízkoenergetickej a últranízkoenergetickej úrovni výstavby (prípadne v pasívnych budovách) tak musí byť ventilačný systém.

A práve potreba riadeného vetrania je jedným z najväčších strašiakov. Tieto obavy vyplývajú zo zlých skúseností s vetraním a klimatizačnými zariadeniami v starších administratívnych budovách alebo verejných budovách. Pri použití moderných ventilačných systémov s rekuperáciou sa však netreba ničoho obávať.

Marcel Vojtilla, obchodno-technický zástupca pre značku Buderus
Marcel Vojtilla, obchodno-technický zástupca pre značku Buderus

Najčastejšie mylné obavy z riadeného vetrania.

Obava: Vo vzduchotechnických potrubiach sa hromadí prach, škodcovia, šíria sa po dome choroby.
Skutočnosť: Na rozvody vzduchotechniky sa používa okrúhle a ploché potrubie, v ktorých pri prúdení vzduchu nie sú „tiché“ miesta. Vďaka tomu sa nemá kde a ani kedy usadzovať prach a nečistota. Čiastočky prachu, zápachy, prípadne i choroboplodné zárodky, ktoré sa môžu nachádzať vo vonkajšom prostredí, zachytí hneď pri vstupe do ventilačného zariadenia filtračný systém. Riadené vetranie vďaka tomu zabezpečuje omnoho vyššiu hygienickú čistotu vzduchu ako pri vetraní oknami, je preto ideálnym riešením aj pre alergikov a pacientov s ochoreniami dýchacích ciest.

Obava: V budove bude horšia kvalita vzduchu – ťažký a zatuchnutý vzduch, riziko hromadenia škodlivín vo vnútri budovy.
Skutočnosť: V klasických ventilačných systémoch, ktoré boli inštalované v starších verejných budovách, sa v určitom hygienicky prípustnom pomere zmiešava čerstvý vzduch s tým vydýchaným. Robí sa to preto, aby sa znížili náklady na vykurovanie alebo chladenie. V moderných ventilačných jednotkách s rekuperáciou však k takémuto miešaniu vôbec nedochádza, pretože teplo z vydýchaného vzduchu, sa odovzdáva čerstvému vzduchu nepriamo – vo výmenníku. Do budovy sa teda privádza 100 % čerstvý vzduchu.
 
Obava: Filtre sa časom zanesú a budú vzduch znehodnocovať.
Skutočnosť: Je pravda, že je potrebná pravidelná výmena filtrov, no netreba sa báť, že by ste na to zabudli. Periódu výmeny filtrov je možné nastaviť priamo na regulačnom zariadení alebo cez počítač, ktorý je pripojený na ventilačný systém. Zariadenie tak samo v správny čas upozorní na to, že je filtre potrebné vymeniť.

Obava: Cez potrubia sa budú po dome šíriť pachy z kuchyne alebo toalety.
Skutočnosť: Pri riadenom vetraní sa využíva systém odťahu vzduchu, čo znamená, že znehodnotený vzduch môže prúdiť len jedným smerom, a to von z budovy. Čerstvý vzduch sa privádza do obytných miestností – obývačky a spálne, zatiaľ čo vetráky na odsávanie vzduchu sa nachádzajú v kuchyni, kúpeľni či na toalete.

Tým je prakticky vylúčené šírenie pachov v dome a vďaka neustálemu odsávaniu vzduchu je nižšia aj celková prašnosť v dome. Vetrací systém zároveň odsáva aj nadbytočnú vlhkosť, vďaka čomu sa minimalizuje riziko vzniku plesní. Ale pozor: riadené vetranie neslúži na odsávanie ťažkých mastných pachov, takže digestor v kuchyni je aj naďalej potrebný.

Obava: V budove bude neustále hluk a vibrácie z ventilátorov.
Skutočnosť: Dohodnite si prehliadku domu, kde je už vzduchotechnika nainštalovaná, aby ste sa presvedčili na vlastné uši: ventilátory vôbec nie je počuť. Ventilátory v domoch sú totiž niekoľkonásobne menšie a majú omnoho menší výkon ako vo verejných budovách či v reštauráciách.

Obava: Veľký teplotný rozdiel vzduchu a prievan spôsobia zdravotné problémy.
Skutočnosť: Ľudia si vetrací systém často spájajú s klimatizačnými jednotkami, z ktorých sa pri nesprávnom nastavení valí silný chladný prúd vzduchu. Dôsledkom môže byť stuhnutý krk z prievanu či prechladnutie z veľkých rozdielov teplôt. Pri riadenom vetraní nič také nehrozí.

Vetrací systém v prvom rade neslúži primárne na ochladzovanie vzduchu, ale skôr na zachovanie jeho stabilnej teploty. A vzhľadom na to, že vetranie prebieha permanentne, nie je nevyhnutné ani silné prúdenie vzduchu. Objem vzduchu, ktorý sa vymení za jednu hodinu, je nastavený na ideálne hodnoty, ktoré sú potrebné na pohodlné používanie v domácnosti. Prúdenie vzduchu je pritom také mierne, že ho ani nepocítite.

Obava: Zákaz otvárania okien – chýbajúci kontakt s exteriérom.
Skutočnosť: Mnohým ľuďom nie je riadené vetranie sympatické pre „zákaz“ otvárania okien. Myslia si, že zostanú vo svojom dome izolovaní od vonkajšieho prostredia. Toho sa však netreba obávať – okná vám nikto otvárať nebráni. Vo väčšine prípadov sme zvyknutí otvárať okná, len ak je v miestnosti zlý vzduch. V dome s riadeným vetraním však na to zabudnete, lebo nebudete pociťovať potrebu ich otvárania.

Je pravda, že riadené vetranie funguje najefektívnejšie vtedy, keď sú okná zavreté. No to je dôležité najmä v období extrémnych teplôt – v zime a v lete, keď rekuperácia zamedzí úniku tepla alebo naopak, prechádza prehrievaniu. V prechodnom období – na jar a na jeseň, keď je vonku približne rovnaká teplota ako vo vnútri, nepredstavujú otvorené okná či dvere z energetického hľadiska žiaden problém.  

Obava: Ďalšie technické zariadenie stavbu domu predraží.
Skutočnosť: Nové zákony, ktoré sprísňujú kritériá na energetickú hospodárnosť budov vedú k riešeniam, ktoré prinášajú o niečo vyššie vstupné náklady na výstavbu. Treba si však uvedomiť, že práve minimalizovanie energetickej náročnosti domu vedie k veľkým a dlhodobým úsporám, takže ide jednoznačne o rentabilnú investíciu. Ďalšími benefitmi je vyššia kvalita bývania – či už v podobe hygienickejšieho prostredia vo vnútri domu, alebo aj v podobe menšej ekologickej záťaže a čistejšieho ovzdušia bez exhalátov.

TEXT + FOTO: Marcel Vojtila

Článok bol uverejnený v časopise Správa budov 4/2016.