Spoločnosť BVK-PRO, s.r.o. poskytuje profesionálne služby v oblasti navrhovania statiky stavieb

logo
Zdroj: BVK-PRO

Spoločnosť BVK-PRO, s.r.o. bola založená v roku 2017 na základe dlhoročných skúsenosti z pôsobenia v stavebnej praxi v oblasti projektovania stavieb a riadenia stavebných projektov pre priemyselné, výrobné a občianske stavby.

BVK-PRO, s.r.o. je členom Slovenskej komory stavebných inžinierov. Okrem domáceho trhu firma rozširuje poskytovanie svojich služieb aj na zahraničný trh. Za týmto účelom disponujeme autorizáciou v oblasti statiky stavieb v Maďarsku a taktiež aj v Českej republike. Je to pozitívny krok voči našim zahraničným zákazníkom, ktorý zjednoduší vzájomnú spoluprácu.

Našou úlohou je poskytovať komplexné projekčné služby, zabezpečiť optimálne investičné náklady a ideálne technické riešenie stavby vzhľadom na prevádzkové náklady objektu, pričom dokážeme efektívne využiť investičný potenciál investora a maximálne zefektívniť možnosti výroby kombináciou prefabrikovaných, monolitických a oceľových konštrukcií v jednom stavebnom objekte.

Svojim klientom ponúkame individuálny prístup, konzultácie a poradenstvo v oblasti statiky stavieb.

Vypracovávame:

  • Statické výpočty a návrhy nosnej konštrukcie stavby
  • Projektovú dokumentáciu pozemných a inžinierskych stavieb v oblasti statiky
  • Statické posudky pre existujúce stavby
  • Dynamické výpočty a posúdenia na seizmické zaťaženie
  • Výrobnú dokumentáciu prefabrikovaných a monolitických železobetónových konštrukcií
  • Výrobnú dokumentáciu oceľových a drevených konštrukcií

Neustále sa rozvíjame a modernizujeme, aby sme vždy poskytovali služby na profesionálnej úrovni. V prípade záujmu o naše služby nás neváhajte kontaktovať, určite pre Vás nájdeme najvhodnejšie riešenie.

Ing. Ádám Varga
konateľ spoločnosti BVK-PRO, s.r.o.

www.bvk-pro.com

ZDROJ: PR článok spoločnosti BVK-PRO, s.r.o.

KategórieStavebníctvoZnačky