image 90466 25 v1
Galéria(10)

Systém suchej výstavby do vlhkých a mokrých miestností

Partneri sekcie:

Na vlastnosti sadrokartónových dosiek sa kladú stále vyššie požiadavky. Predovšetkým pokiaľ ide o odolnosť proti vlhkosti, akustické vlastnosti, triedu požiarnej odolnosti, mechanické vlastnosti a pod. Preto výrobcovia prichádzajú neustále s novými riešeniami.

01Vodeodolnadoska Knauf IMG 9980
02Vodeodolnadoska Knauf IMG 0038
03Vodeodolnadoska Knauf IMG 0158
04Vodeodolnadoska Knauf IMG 0110
05Vodeodolnadoska Knauf IMG 0181
06Vodeodolnadoska Knauf IMG 0196
07Vodeodolnadoska Knauf IMG 0200
08Vodeodolnadoska Knauf IMG 0218

V prostredí, kde sa predpokladá vyššie zaťaženie vlhkosťou, príp. zaťaženie odstrekujúcou vodou, je potrebné použiť výrobky na báze sadry s upravenými vlastnosťami alebo dosky s cementovým jadrom. Na trhu sú dostupné ucelené systémy, ktoré tieto požiadavky spĺňajú.

Vodoodolný systém

Jedným z nich je systém, ktorý tvorí vodoodolná sadrokartónová doska s hydrofobizovaným sadrovým jadrom so zníženou absorpciou vody, obaleným v sklenenej tkanine. V priestoroch, kde vlhkosť počas dňa presiahne 65 %, kondenzuje voda a tvoria sa korozívne nečistoty.

Z tohto dôvodu treba použiť kovové profily a ďalšie konštrukčné časti z kovu s ochranou proti korózii. Protikoróznu ochranu určuje pre každý projekt projektant na základe platných noriem. V rámci systému určeného do mokrých a vlhkých priestorov sa používajú profily a príslušenstvo s ochranou proti korózii tiredy C3 (stredný stupeň koróznej agresivity, čierne) a C5-M (veľmi vysoký stupeň koróznej agresivity, modré).

Súčasťou systému je aj vodoodolný výplňový a stierkový tmel na báze vápenca s plastifikačnými prísadami. Dodáva sa vo forme prášku a po zmiešaní s vodou vytvára pastóznu zmes. Je určený na vytmelenie a jemné vyhladenie škár, je potrebné používať výstužnú pásku. Celoplošné tmelenie povrchu dosiek bude tvoriť podklad pre následnú povrchovú úpravu náterom alebo maľbou… Tmelom možno vytmeliť povrch v kvalite Q1 – Q4.

Podklad pod izoláciu a obklad

Vo väčšine prípadov sa v priestoroch, kde sa vyskytuje vlhkosť alebo odstrekujúca voda, steny obkladajú keramickým obkladom. Opláštenie sadrokartónovými doskami s hydrofobizovaným jadrom obaleným v sklenenej tkanine je vhodným podkladom pod obklad. Konštrukcie s keramickým obkladom, ktoré budú zaťažené odstrekujúcou vodou, sa musia po vytmelení natrieť hydroizolačným náterom.

Styk medzi podlahou a stenou a ďalšie kritické miesta (rohy) je potrebné utesniť tesniacimi páskami. Ak sa má náter naniesť na plochu, ktorá nebude vystavená pôsobeniu striekajúcej vody, musia byť škáry medzi doskami vytmelené, následne sa povrch celoplošne vystierkuje, prebrúsi a opatrí sa vhodnou penetráciou (v závislosti od následnej povrchovej úpravy).

Podkonštrukcia a kladenie dosiek

Profily spodnej konštrukcie sa odstrihnú na potrebnú dĺžku nožničkami na plech alebo nízkootáčkovým nástrojom, aby sa nepoškodila protikorózna ochranná vrstva. Rezné hrany sa pretrú antikoróznym náterom. Kovové profily sa osadia v max. osovej vzdialenosi do 625 mm.

Dosky sa kladú na zraz tesne vedľa seba, s čo najmenšou škárou bez úpravy reznej hrany hoblíkom – tak, ako to je zvyčajné pri montáži bežných sadrokartónových dosiek. Škáry a poškodené miesta (napr. odlomené rohy, odštiepené hrany) je potrebné pred finálnym tmelením opraviť sadrovým tmelom na tmelenie impregnovaných sadrokartónových dosiek.

01 | Protikorózna ochrana profilov
Profily spodnej konštrukcie sa odstrihnú na potrebnú dĺžku nožničkami na plech alebo nízkootáčkovým nástrojom, aby sa nepoškodila protikorózna ochranná vrstva. Rezné hrany sa pretrú antikoróznym lakom.

02 | Spodná konštrukcia
Kovové profily s protikoróznou ochranou triedy C3 (čierne) a C5-M (modré) sa osadia v max. osovej vzdialenosi 625 mm.

03 | Kladenie dosiek
Dosky sa kladú na zraz tesne vedľa seba, s čo najmenšou škárou bez úpravy reznej hrany hoblíkom. Na kovovú podkonštrukciu sa prichytia pevne skrutkami s ochranou proti korózii. Poškodené miesta sa opravia sadrovým tmelom na impregnované dosky a prebrúsia sa.

04 | Škárovací tmel
Suchá zmes vodoodolného tmelu sa nasype do vody (20 kg vrece/8 až 9 l vody) a zmieša sa nízkootáčkovým miešadlom do smotanovej konzistencie bez hrudiek. Nechá sa 5 minút zrieť a opätovne sa premieša.

05 | Tmelenie škár medzi doskami
Škáry medzi doskami sa vytmelia pomocou murárskej stierky pripraveným tmelom.

06 | Výstužná páska
Zatmelené škáry dosiek sa prekryjú výstužnou páskou.

07 | Vtlačenie pásky do tmelu
Výstužná páska sa zatlačí pomocou murárskej stierky do tmelu a tmel sa nechá zaschnúť.

08 | Druhá vrstva tmelu
Na výstužnú pásku sa nanesie druhá vrstva tmelu tak, aby vznikol plynulý prechod v oblasti spojov medzi doskami. 

09 | Pretmelenie skrutiek
Tmel sa nanesie pomocou murárskej stierky aj na hlavičky skrutiek. V prípade potreby sa pretmelené miesta prebrúsia brúsnym papierom.

10 | Povrchová úprava
Pod maľby a nátery sa na dosky nanesie celoplošne vrstva vodoodolného tmelu, v prípade potreby sa prebrúsi a potom natrie penetračným náterom. Pod keramický obklad sa nanesie hydroizolačný náter v kombinácii s tesniacimi páskami do stykov stena a stena, stena a podlaha.

Info o materiáli:

 • Sadrokartónová doska s hydrofobizovaným sadrovým jadrom so zníženou absorpciou vody H1, obalená v sklenenej tkanine; vysoká odolnosť proti vlhkosti a plesniam; trieda reakcie na oheň A2-s1, d0 (B)

Čo budete potrebovať

 • Systém Knauf Drystar high-tech
 • Kovové profily
  CW profil C3/C5 M
  rozmer: 50/50/06, 75/50/06, 100/50/06, bm    od 3,768 €
  UW profil C3/C5 M
  rozmer: 50/40/06, 75/40/06, 100/40/06, bm    2,94 €
 • Opravný lak
  opravný lak na rezné hrany profilov, závlačky a sponky
 • Vodoodolná doska
  Knauf Drystar-Board
  rozmery (š x d): 1 250 x 2 000 mm
  alebo 2 500 mm, hrúbka: 12,5 mm,
  pozdĺžne hrany: AK, priečne hrany: SK, m2    13,80 €
 • Vodoodolný tmel
  Knauf Drystar-Filler
  spotreba (priečka): 0,3 kg/m2 (12,5 mm) až 0,5 kg/m2 (2 x 12,5 mm), 2 mm (celoplošné pretmelenie), papierové vrece 5 a 25 kg, 25 kg    44,4 €
 • Výstužná páska
  Knauf Kurt
  kotúč 25 alebo 75 m, 25 m    12 €
 • Penetračný náter
  Knauf hĺbková penetrácia
  výdatnosť: 5 kg/približne 30 m2, plastový kanister, 5 kg    14,49 €
 • Sadrový tmel na impregnované dosky
  Knauf Uniflott Imprägniert
  spotreba: približne 0,3 kg/m2, papierové vrece, 5 kg
 • Tekutá hydroizolácia
  Knauf tekutá hydroizolácia
  spotreba: približne 1,5 kg/m2, vrece v plastovej nádobe, 5 kg    24,72 €
 • Bandáž na utesnenie škár
  Knauf Hydroband
  šírka: 120 mm, dĺžka 10 m
 • Skrutky
  XTN skrutky na systém Drystar
  3,9 x 23 mm, škatuľa    21,60 €
  3,9 x 38 mm, škatuľa    25,20 €
  XTB skrutky na systém Drystar
  3,9 x 38 mm, škatuľa    31,20 €
  LN skrutky na systém Drystar
  3,5 x 11 mm, škatuľa    26,40 €
 • Brúsny papier
  Knauf Abranet P120
  Krížová spojka (pre CD 60/27 C 3)
  Montážny profil
  CD 60/27 C 3
  rozmer: 60/27/06, bm    2,904 €
  Schválený upevňovací prostriedok
 • Náradie a pomôcky
  štetka
  elektrický skrutkovač
  nízkootáčkové miešadlo
  špachtľa
  oceľové hladidlo
  lata
  plastová nádoba
  ceruzka
  meter

POZOR!
Ochrana rezných hrán

Pri montáži spodnej konštrukcie je potrebné dbať na to, aby sa všetky rezné hrany profilov natreli antikoróznym lakom. Tým treba natrieť aj všetky otvory vytvorené do profilov dodatočne pri montáži.

Vodoodolný tmel

Vodoodolný škárovací tmel je vhodný na tmelenie len do hrúbky vrstvy 3 mm a vysychá dlhšie ako klasické tmely. Avšak po zmiešaní s vodou a uzavretí v nádobe je použiteľný jeden týždeň.

TEXT: spracované z podkladov firmy Knauf Bratislava
FOTO: Knauf Bratislava

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 1/2017.