image 92320 25 v1
Galéria(5)

Stavba steny zo sklenených tvárnic

Partneri sekcie:

Na murovanie steny zo sklenených tvárnic je potrebné použiť na to určenú maltu. Podklad na murovanie musí byť únosný, suchý, očistený od voľných čiastočiek prachu, nesúdržných vrstiev, mastnôt a separačných prostriedkov. Murovacie prvky musia byť rovnako čisté a suché.

01Sklenenastena Bild 1 30
02Sklenenastena Bild 2 30
03Sklenenastena Bild 3 30
04Sklenenastena Bild 4 30
05Sklenenastena Bild 5 30

Spracovanie malty

Obsah vreca sa dôkladne zamieša v bubnovej alebo kontinuálnej miešačke, prípadne nízkootáčkovým miešadlom (max. 500 ot./min) s čistou vodou (1 l/10 kg vrece) na homogénnu zmes plastickej konzistencie bez hrudiek. Zamiešanú zmes treba použiť do 2 hodín.

Pracovný postup

Malta sa celoplošne nanesie na vodorovné aj zvislé styčné škáry rovnomerne tak, aby sa zabezpečilo dobré spojenie medzi jednotlivými prvkami. Hrúbka ložnej (styčnej) škáry má byť 10 až 12 mm. Na vyrovnanie ukladaných radov sa použijú klasické murárske metódy (vodováha, murárska šnúra…).

Vytlačenú maltu treba ihneď odstrániť murárskou lyžicou. Ak sa budú do steny vkladať výstuhové prvky, treba dodržiavať projektovú dokumentáciu. Pri práci je potrebné postupovať podľa platných normatívnych predpisov a odporúčaní stanovených výrobcom murovacích prvkov.

01 | Nanesenie malty
Do profilov odporúčaných výrobcom sklenených tvárnic sa uloží výstuž a murárskou lyžicou sa nanesie zamiešaná maltová zmes. Profily sa namontujú tak na podlahu, ako aj na priliehajúce steny.

02 | Uloženie tvárnic
Do maltového lôžka sa uložia sklenené tvárnice a vyrovnajú sa. Vodorovnosť uloženia tvárnic sa overí vodováhou.

03 | Vyplnenie dutín
Hrúbka styčnej škáry medzi sklenenými tvárnicami má byť 10 až 12 mm. Dutiny medzi sklenenými tvárnicami sa vyplnia maltou a zhutnia sa vhodnou drevenou tyčou. Vytlačená malta sa ihneď odstráni murárskou lyžicou.

04 | Ďalší rad tvárnic
Na prvý rad tvárnic sa celoplošne a rovnomerne nanesie malta tak, aby sa zabezpečilo dobré spojenie medzi jednotlivými prvkami. Do vrstvy malty sa osadí výstuž (oceľový prút), ktorý sa úplne zakryje ďalšou vrstvou malty. Hrúbka ložnej škáry má byť 10 až 12 mm.

05 | Škárovanie
Po dostatočnom vyschnutí murovacej malty (približne 1 deň) sa škáry zatrú škárovacou maltou.

Info o materiáli:

 • Špeciálna suchá zmes na výrobu murovacej malty na murovanie sklenených blokov a keramických prvkov s minimálnou nasiakavosťou; na ručné spracovanie v interiéri aj exteriéri

Čo budete potrebovať

 • Murovacia malta
  quick-mix MGB Malta na murovanie sklenených tvárnic
  spotreba: približne 1,2 l malty/bm skleneného muriva so šírkou 80 mm a styčnou škárou 10 mm, papierové vrece, 10 kg    4,28 €
 • Škárovacia malta
 • Oceľová výstuž
 • Náradie a pomôcky
  plastové vedro
  murárska lyžica
  murárska šnúra
  vodováha
  nízkootáčkové miešadlo alebo bubnová/kontinuálna miešačka
  drevená tyč
  hladidlo
  plastové hladidlo s hubkou

TEXT: spracované z podkladov firmy quick-mix
FOTO: quick-mix

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 2/2017.