Dom s plastovými oknami vyrobenými z profilov VEKA SOFTLINE 82

Prečo sa oplatí investovať do okien vyrobených z profilu triedy A?

Partneri sekcie:

Mnohí zákazníci si možno kladú otázku, či sa pri výbere okien naozaj treba zaoberať okennými profilmi a rozlišovať medzi profilmi triedy A, B a C. Odpoveď znie jednoznačne áno. Dôvodom je predovšetkým stále ostrejší boj o cenu medzi výrobcami okenných profilov, ktorí vo výrobnom procese pristupujú k úsporným krokom. Medzi takéto opatrenia patrí aj zmenšenie hrúbky profilov. Aké dôsledky môže mať takéto zmenšenie pre zákazníka a ako sa prejaví na dlhodobej kvalite a funkčnosti okien?

Pôvodná hrúbka stien prvých plastových okenných systémov (3,5 – 4 mm) z 50. rokov minulého storočia sa vďaka technologickému pokroku neskôr znížila na 3 mm. Na konci 80. rokov sa po veľkej diskusii v Nemecku zjednotila odborná verejnosť a v rámci štandardu kvality RAL sa zhodla na minimálnej hrúbke pohľadových stien hlavných profilov 3 mm s toleranciou +/- 0,2 mm.

Tento štandard sa stal určujúcim aj pre tuzemský trh, kde sa tradične pracuje prevažne s materiálmi a technológiami z nemecky hovoriacich krajín a kde sú aj požiadavky na vlastnosti a zhotovenie okien veľmi podobné.

Okenný profil VEKA Softline 82
Okenný profil VEKA Softline 82 |

Akú hrúbku profilov vyžaduje európska norma?

Európska norma EN 12608 z roku 2003 zaviedla klasifikáciu hrúbky stien hlavných profilov do tried A, B a C, pričom trieda A s hrúbkou stien pohľadových plôch 2,8 mm sa prakticky zhoduje s nemeckou požiadavkou RAL. Trieda B potom prislúcha hodnote 2,5 mm a trieda C je bez konkrétnych požiadaviek, zahŕňa teda profily s hrúbkou stien menšou než 2,5 mm.

Rozdiely medzi triedami plastových okenných profilov

Zatiaľ čo profil triedy A má hrúbku stien pohľadových plôch 2,8 mm, profil B má 2,5 mm. Rozdiel 0,3 mm sa zákazníkovi môže zdať ako zanedbateľný, ale aj tento na prvý pohľad nepatrný rozdiel má veľký vplyv na 4 vlastnosti profilov, ktoré sú dôležité pre funkčnosť okien ako celku:
• pevnosť zváraných rohov,
• priehyb profilov,
• pevnosť skrutkových spojov,
• odolnosť proti pôsobeniu teploty.

Plastové okno vyrobené z profilu VEKA Softline 82
Plastové okno vyrobené z profilu VEKA Softline 82 |

Vplyv hrúbky stien na vlastnosti profilov a okien

 • Pevnosť zváraných rohov
  Pevnosť rohového spoja v prípade zváraných rámov a krídel je jednou z vlastností veľmi dôležitých pre stabilitu a životnosť plastových okien. Zváranie tenkostenných profilov si vyžaduje zvýšené nároky na technický stav, nastavenie strojov vo výrobe a kvalifikovanú obsluhu. Rad meraní ukázal pokles pevnosti rohov pri profiloch triedy. B o 15 až 25 % v porovnaní s profilmi triedy A.
 • Priehyb profilov
  V kolmom smere (zaťaženie vetrom) klesá ohybová tuhosť profilov triedy B o zhruba 10 %. Pri zaťažení vo zvislom smere (vlastná hmotnosť, hmotnosť zasklenia) boli namerané rozdiely až 25 %. V dôsledku nadmerných deformácií (priehyb, krútenie) môžu vznikať problémy s netesnosťou alebo s ovládaním okien.
 • Pevnosť skrutkových spojov
  Pri skrutkových spojoch, keď sú skrutky upevnené iba v PVC profile (diely kovania, rámové ložiská), klesá sila potrebná na vytrhnutie spoja v prípade triedy B o cca 15 až 20 %. Pevnosť skrutkových spojov je pritom veľmi dôležitý faktor bezpečnosti aj spoľahlivosti okien.
 • Odolnosť proti pôsobeniu teploty
  Pôsobením slnečného žiarenia a rozdielnych teplôt sa okenný profil prehrieva do hĺbky. Pri bežnom tepelnom zaťažení dochádza k čiastočnému zahriatiu vonkajších stien. Čím menšia je hrúbka týchto stien, tým vyššia je teplota vnútri prierezu profilu a v dôsledku toho sa zvyšuje i náchylnosť profilu na zmenu mechanických vlastností, ktorá môže viesť k deformáciám a poruchám funkčnosti okna.

Tieto aj ďalšie fakty poskytujú jednoznačný obraz o tom, prečo napríklad najväčší výrobca plastových profilov na svete a jeden z najväčších inovátorov v tomto odbore – nemecká spoločnosť VEKA AG – vyrába a v budúcnosti bude vyrábať iba profily triedy A.

„Pred nákupom by sa mal každý zákazník zamyslieť, či kupuje výrobok na niekoľko rokov alebo na niekoľko desaťročí. Zákazník by mal od predajcu žiadať výrobok, ktorý bude mať vysokú životnosť aj funkčnosť a bude spĺňať celý rad požadovaných parametrov. Medzi tieto vlastnosti radím predovšetkým schopnosť izolovať teplo, hluk aj schopnosť odolať vetru, dažďu alebo násilnému vniknutiu. Za svoje peniaze by mal zákazník požadovať kvalitný výrobok, ktorý mu bude spoľahlivo a bez ďalších nákladov dlhodobo slúžiť,“
radí Milan Klepsa, hlavný obchodný zástupca spoločnosti VEKA AG pre SR a ČR.