Drevo-hliníkové okná – najvyšší štandard okien súčasnosti aj budúcnosti
Galéria(3)

Drevo-hliníkové okná – najvyšší štandard okien súčasnosti aj budúcnosti

Partneri sekcie:

Okenné konštrukcie sa v súčasnosti vyrábajú z rôznych základných materiálov, ako sú napríklad drevo, plast, prípadne hliník. Každý z týchto materiálov má mnoho výhod, ale aj nevýhod. Pri premýšľaní nad moderným architektonickým vyhotovením okien treba brať do úvahy aj kombinované okenné konštrukcie, napríklad drevo-hliníkové okná. Tie ponúkajú moderný a zároveň estetický vzhľad a sú vhodné aj do nízkoenergetických a energeticky pasívnych domov.

Z exteriérovej strany okna je použitý hliník – tak si okno zachová čisté línie, v interiéri je zase použité drevo. Hliník zabezpečuje vynikajúcu odolnosť proti poveternostným vplyvom, mechanickým poškodeniam a, samozrejme, minimálnu náročnosť na údržbu a ošetrovanie extrémne namáhanej exteriérovej strany okenných rámov, kým drevo zase plní nosnú funkciu okna, zabezpečuje tepelnotechnické parametre okenných rámov a esteticky dotvára samotný interiér. Drevo-hliníkové okná sú jednoznačne určené zákazníkom, ktorí majú veľmi vysoké nároky a očakávania od nových okien, chcú okná s vysokou životnosťou, ale minimálnou starostlivosťou a údržbou.

Drevo-hliníkové okná sú momentálne špičkou medzi výplňami stavebných otvorov. Je tu skĺbená neprekonateľná estetika dreva a dlhá životnosť hliníkových profilov. Okenný profil je z vonkajšej strany kompletne opláštený hliníkom, čo zabezpečuje ochranu pred poveternostnými vplyvmi na dlhé desaťročia.

Drevo-hliníkové okná sú do nízkoenergetických stavieb vhodné nielen z hľadiska architektonického, ale aj tepelnotechnického. Vďaka hliníkovému oplášteniu majú tieto konštrukcie v porovnaní s drevenými oknami niekoľkonásobne vyššiu životnosť.

Predstava, že drevo-hliníkové okná majú horšie tepelnotechnické vlastnosti (pre hliníkové vyhotovenie), sa však nezakladá na pravde. Pripojením hliníkovej konštrukcie na drevenú totiž vznikajú vzduchové dutiny a drevená konštrukcia získava kompaktnejší tvar. Celkové tepelnotechnické vlastnosti týchto profilov sú porovnateľné s drevenými oknami. Najväčší vplyv na súčiniteľ prechodu tepla má, samozrejme, drevená časť okennej konštrukcie, pričom hliníková vonkajšia konštrukcia má podiel na zmene súčiniteľa prechodu tepla na exteriérovej strane drevenej časti okna.

Preto je hodnota U pre túto drevenú časť drevo-hliníkových okien lepšia ako pri čisto drevených oknách, čo v celkovom súčte pôsobí priaznivo na tepelnotechnické vlastnosti. Hliníkové profily, keďže sa pripájajú pomocou plastových príchytiek, nevytvárajú prídavné tepelné mosty.

Konštrukcie priamo určené do EPD sú kombinovateľné z hliníka, plastu a dreva. Takéto konštrukcie vďaka uzatvoreným vzduchovým dutinám zlepšujú tepelnoizolačné vlastnosti okna. Pri hrúbke drevenej časti 78 mm s použitím izolačného trojskla s hodnotou Ug = 0,7 W/(m2 . K) sa dosahuje súčiniteľ prechodu tepla drevo-hliníkového okna Uw = 0,8 W/(m2 . K).

www.mirador.eu

–>–>