image 66429 25 v1
Galéria(7)

Ako vybrať okná do bytového domu

Partneri sekcie:

V prípade výberu okien do bytového domu je kľúčový dôsledný prístup k tvorbe projektovej dokumentácie. Projektant by mal v prvom rade zvážiť orientáciu domu a tomu prispôsobiť návrh obálky budovy. Veľkosť a počet okien, ako aj výber vhodného typu zasklenia, či dokonca rámového profilu treba prispôsobiť orientácii jednotlivých okien na svetové strany.

01Prehlad okien nahrada
03Prehlad okien
04Prehlad okien nahrada
05Prehlad
06Prehlad okien
07Prehlad okien
08Prehlad okien

Aké zasklenie?

Z hľadiska komfortu bývania, ako aj z hľadiska budúcich úspor je výber jedného typu zasklenia pre celý bytový dom nie veľmi vhodný postup. Ešte pred výberom okien si treba uvedomiť parametre bytového domu a jeho vnútorných priestorov. Byty na južnej strane majú tendenciu prehrievať sa. Byty orientované na sever zas majú nízke slnečné zisky. Náveterné strany sú nadmerne vystavené vplyvu poveternostných podmienok, preto je vhodné prispôsobiť tomuto faktu aj návrh a výber okna. Základom sú dobre navrhnuté kvalitné okná s kvalitným zasklením, ktoré budú zároveň aj odborne nainštalované. Návrh patrí skúsenému projektantovi, ktorý sa orientuje v aktuál­nych trendoch a novinkách výrobcov okien.

Aké rámové profily?

Z hľadiska tvorby kondenzácie možno všeobecne odporučiť okenné profily, ktoré umožňujú väčšiu hĺbku zasklenia. Štandardom je zapustenie skla okolo 15 mm, kvalitnejšie systémy počítajú so zapustením skla 20 až 25 mm. Okrem hĺbky zasklenia je veľmi dôležitá aj šírka profilu, tá môže súvisieť so zasklením, a tým pádom aj s ďalšou energetickou úsporou. V prípade dvojskla sú postačujúce štandardné 70 až 76-milimetrové profily, ktoré sú subtílnejšie. Veľmi vhodným riešením je voľba výrobcu, ktorý využíva technológiu vlepovania skla. Táto moderná technológia, ktorá sa využíva v leteckom i lodnom priemysle, prepojí sklo s profilom a tým sa masívne znižuje zaťaženie skla na profil. Bytový dom tak môže mať na rôznych svetových stranách použitý ten istý profil, jediné, čo sa mení je dvojsklo a trojsklo.

Pozor na montáž

V ďalšom kroku treba uvažovať o spôsobe kotvenia okna do jestvujúceho otvoru, prípadne o predsadenej montáži. Problematické sú totiž najmä napojenia okna na obvodové múry. V týchto miestach často vznikajú tepelné mosty, ktoré sú príčinou energetických strát. Je dôležité, aby montážna firma zvládla detail kotvenia okna do ostenia a utesnenia parotesnou páskou z interiéru a difúznou páskou z exterié­ru. Výber certifikovanej montáže by mal byť samozrejmosťou.Tepelný most v mieste kotvenia treba eliminovať dodatočným zateplením ostenia izolačnou vrstvou hrubou 30 až 40 mm. Progresívni výrobcovia tento krok predpokladajú a ponúkajú dostatočne vysoké profily na dosiahnutie harmonického vzhľadu.

Naučte sa vetrať

Vo fáze dokončenia obnovy bytového domu treba komunikovať s jeho nájomníkmi a dať jasné inštrukcie, ako predchádzať kondenzácii na okenných sklách z vnútornej strany, čo býva častý problém po výmene netesných okien za kvalitné. Predchádzať tomuto javu možno veľmi jednoducho. Znížiť vlhkosť v interiéri pomôže pravidelné intenzívne vetranie, a to v dostatočnej miere po celý rok. Obyvateľov však treba na tento fakt upozorniť.

Plastové okno Inoutic Eforte

Plastové okno Inoutic Eforte

Parametre
Počet komôr: 6
Súčiniteľ prechodu tepla rámom: Uf = 0,95 W/(m2 . K)
Súčiniteľ prechodu tepla sklom: Ug = 0,6 W/(m2 . K)
Súčiniteľ prechodu tepla oknom: Uw = 0,8 W/(m2 . K)
Stavebná hĺbka: 84 mm
Zasklenie: 24 až 56 mm, ­tepelnoizolačné alebo
zvukovoizolačné dvojsklo, prípadne trojsklo
Kovanie: možnosť použiť kovanie s najvyšším stupňom bezpečnosti od všetkých bežných výrobcov
Výška drážky na zasklenie: 25 mm
Tesnenie: priebežné tesnenie, prídavné tesnenie v zasklievacej drážke a 3 celoobvodové tesnenia

Charakteristika okna
Plastové okno so stavebnou hĺbkou 84 mm, štandardnou oceľovou výstuhou a bez prídavných izolačných prvkov. Vhodné aj pre nízkoenergetické bývanie a do domov v pasívnom štandarde. Technológia lepenia zasklenia umožňuje realizovať okná do výšky 2,6 m. Možno inštalovať zasklenie s bezpečnostnými a izolačnými sklami. Na okenné rámy možno inštalovať hliníkový kryt. Vhodné do staršej zástavby a novostavieb.

www.inoutic.sk

Okno z kompozitu  Kalypso Aktiv

Okno z kompozitu Kalypso Aktiv

Parametre
Počet komôr: 6
Súčiniteľ prechodu tepla sklom: Ug = 0,6 W/(m2 . K)
Súčiniteľ prechodu tepla oknom: Uw = 0,89 W/(m2 . K)
Súčiniteľ prechodu tepla oknom: Uw = 0,74 W/(m2 . K) pri použití termoizolačných modulov
Stavebná hĺbka: 86 mm
Zasklenie: 44 mm, tepelnoizolačné trojsklo
Kovanie: celoobvodové bezpečnostné kovanie s dvoma uzamykacími bodmi v štandarde
Výška drážky na zasklenie: 25 mm
Tesnenie: dorazové tesnenie sivej farby

Charakteristika okna
Plastové okno z kompozitu Rehau Geneo so stavebnou hĺbkou 84 mm, s hranatým dizajnom. Možnosť riešenia aj technicky náročných zostáv a atypických tvarov. Vhodné do novostavieb a pri obnove bytových panelových alebo tehlových domov. Celoobvodové bezpečnostné kovanie, poistka proti chybnej manipulácii, zdvíhač okenného krídla.

www.kalypso.sk

Plastové okno Slovaktual Standard OL

Plastové okno Slovaktual Standard OL

Parametre
Počet komôr: 5
Súčiniteľ prechodu tepla sklom: Ug = 1,1 W/(m2 . K) – zasklenie izolačným dvojsklom, Ug = 0,7 W/(m2 . K) – zasklenie izolačným trojsklom
Súčiniteľ prechodu tepla oknom: Uw = 1,2 W/(m2 . K) ) – zasklenie izolačným dvojsklom, 1,0 W/(m2 . K) – zasklenie izolačným trojsklom
Stavebná hĺbka: 70 mm
Zasklenie: 24 až 40 mm, tepelnoizolačné dvojsklo alebo trojsklo
Tesnenie: stredové, tesnenie na ukotvenie vonkajšieho a vnútorného parapetu

Charakteristika okna
Štandardné plastové okno, svojimi tepelnoizolačnými vlastnosťami určené na obnovu bytových domov. Slovaktual Standar OL využíva technológiu lepenia skla a okno zhotovuje vo vyhotovení s dvojsklom alebo trojsklom. Okno má zvýšenú odolnosť proti vlámaniu, tuhšiu konštrukciu, okenné krídlo vďaka technológii lepenia nesadá. Vhodné aj pre nízkoenergetické bývanie. Na okenné rámy možno dodatočne inštalovať hliníkový kryt. Možné spojenie okien v uhle 135°, kĺbové spojenie na ľubovoľný uhol medzi oknami, spojenie pod uhlom 90°.

www.slovaktual.sk

Hliníkové okno Slovaktual Heroal 065

Hliníkové okno Slovaktual Heroal 065

Parametre
Počet komôr: 3
Súčiniteľ prechodu tepla sklom: Ug = 1,1 W/(m2 . K) – zasklenie izolačným dvojsklom, Ug = 0,7 W/(m2 . K) – zasklenie izolačným trojsklom
Súčiniteľ prechodu tepla oknom: Uw = 1,2 W/(m2 . K) – zasklenie izolačným dvojsklom, 1,0 W/(m2 . K) – zasklenie izolačným trojsklom
Stavebná hĺbka: 65 mm
Zasklenie: v ráme až do 48 mm, v krídle až do 62 mm, tepelnoizolačné dvojsklo alebo trojsklo
Povrchová úprava: laminácia, RAL úprava

Charakteristika okna
Hliníkové okno vhodné na rekonštrukcie a do bytových domov. Profilový systém s vysokou stabilitou a optimálnou tepelnou izoláciou. Povrchová úprava možná v akejkoľvek laminácii alebo RAL (stupnica farebných odtieňov) úprave.

Drevené okno Mirador 783

Drevené okno Mirador 783

Parametre
Druh dreva: smrek, meranti, borovica, dub, červený smrek
Typ hranola: fixný alebo cinkovaný
Súčiniteľ prechodu tepla sklom: Ug = 1,1 W/(m2 . K) – dvojsklo,
Ug = 0,7 až 0,5 W/(m2 . K) – trojsklo
Stavebná hĺbka: 78 mm
Zasklenie: 24 až 40 mm, tepelnoizolačné dvojsklo alebo trojsklo
Kovanie: celoobvodové kovanie Maco
Tesnenie: dvojité, resp. trojité, antracitový silikón

Charakteristika okna
Drevené okno vyrobené z eurohranolov lepených z troch alebo štyroch lamiel, hranol nenadpájaný alebo tzv. cinkovaný vyrobený z lamiel spájaných klinovým mikrozubovým spojom. Trojvrstvová až štvorvrstvová povrchová úprava – impregnačný základ, medzivrstva a hrubovrstvový nástrek lazúry.

www.mirador.eu

Drevo-hliníkové okno  Mirador 783 Alu

Drevo-hliníkové okno Mirador 783 Alu

Parametre
Druh dreva: smrek, meranti, borovica, dub, červený smrek
Typ hranola: fixný alebo cinkovaný
Hliníkový profil: povrchovo upravený eloxovaním, hrúbka 2 mm, RAL úprava
Súčiniteľ prechodu tepla sklom: Ug = 1,1 W/(m2 . K) – dvojsklo,
Ug = 0,7 až 0,5 W/(m2 . K) – trojsklo
Stavebná hĺbka: 97 mm
Zasklenie: 24 až 40 mm, tepelnoizolačné dvojsklo alebo trojsklo
Kovanie: celoobvodové kovanie Maco
Tesnenie: dvojité, resp. trojité, antracitový silikón

Charakteristika okna
Drevo-hliníkové okno vyrobené z eurohranolov lepených z troch alebo štyroch lamiel, hranol nenadpájaný alebo tzv. cinkovaný vyrobený z lamiel spájaných klinovým mikrozubovým spojom. Hliníkový profil je povrchovo upravený eloxovaním, možno si zvoliť ľubovoľný farebný odtieň podľa stupnice RAL. Okenný profil je kompletne opláštený hliníkovou kapotážou.

 

Andrea Dingová v spolupráci s jednotlivými firmami
FOTO: Dano veselský, Inoutic, Kalypso, Slovaktual, Mirador

Článok bol uverejnený v časopise Správa budov.