image 62777 25 v1
Galéria(28)

Ako osadiť líniové žľaby v kúpeľni

Partneri sekcie:

Na vytvorenie odtoku v bezbariérových kúpeľniach alebo sprchovacích kútoch možno použiť podlahovú súpravu na líniové žľaby. V kombinácii s podlahovým prvkom z ľahkého betónu spájaného cementom vystuženým sklenými vláknami možno realizovať podlahu v kúpeľni suchou cestou bez použitia mokrých procesov.

01Zlab
02Zlab
03Zlab
04Zlab
05Zlab
06Zlab
07Zlab
08Zlab

Vyspádovanie prvkov z vysoko zaťažiteľného polystyrénu, ktoré sú spodnou stranou nakašírované na cementovláknitej doske, prispieva k eliminácii nepresností na stavbe realizovaného vyspádovania. Súpravu možno použiť aj v kombinácii s inými typmi podláh, ako sú napríklad liate podlahy. Systém možno kombinovať aj so systémom podlahového vykurovania suchých podláh s hrúbkou 30 mm. Vďaka odolnosti proti vysokému tlaku je podlaha pojazdná aj invalidnými vozíkmi.

Ako povrchovú úpravu možno použiť veľkoformátovú dlažbu, dlažbu zo štiepaného kameňa a pod.
Podlahová súprava do sprchovacích priestorov má výšku 42,5 mm (30 mm polystyrén a 12,5 mm cementom spájaná doska z ľahkého betónu so sendvičovou štruktúrou a obojstranným vystužením pod krycími vrstvami z alkalicky rezistentnej sklovláknitej tkaniny (5 × 5 mm)). Celková výška súpravy je 55 mm (42,5 mm samotná súprava + ešte jedna pridaná vrstva cementom spájanej dosky z ľahkého betónu – 12,5 mm). Konštrukčná výška zahŕňa iba výšku podlahovej súpravy a nezohľadňuje výšku odpadových armatúr, odpadu, líniového žľabu a ostatných častí, ktoré sa musia do celkovej inštalačnej výšky zahrnúť.

Info o materiáli:

  • Podlahová súprava na vytvorenie antikorového líniového žľabu v sprchovacom priestore
  • Dva vyspádované prvky z vysoko zaťažiteľného polystyrénu (EPS DEO 200) s rozmermi 1 000 × 950 mm, s hrúbkou 30 mm a spádom 2 %, zo spodnej strany nakašírované na cementovláknitom podlahovom prvku s hrúbkou 25 mm
  • Vhodné do bezbarérových kúpeľní a sprchovacích kútov

01 | Centrovanie
Odpad sa vycentruje podľa plánovanej polohy odpadového žľabu. Musí doliehať na nosný podklad a musí sa odborne napojiť. Zadná hrana odpadu musí doliehať tesne k stene. Odpad by sa mal od podsypu akusticky oddeliť, a to nalepením penovej pásky na jeho bočnú stenu.

02 | Ochrana otvoru
Na otvor odpadu sa nalepí ochranná
samolepka.

03 | Podsyp
Pomocou rýchlo tuhnúceho podsypu sa zarovná plocha podlahy do výšky hornej hrany odpadu. Ak sa bude suchým systémom realizovať celá podlaha kúpeľne, zrovnanie rýchlo tuhnúcim podsypom sa realizuje na celej ploche miestnosti (minimálna hrúbka 30 mm, maximálna hrúbka 2 000 mm).

04 | Okrajová páska
Po vyschnutí rýchlo tuhnúceho podsypu sa k stene natupo priložia okrajové izolačné pásky.

05 | Orezanie podlahového prvku
Ak je to potrebné, upraví sa šírka podlahového prvku pozdĺžnym rezom.

06 | Umiestenie prvku
Nasleduje umiestenie prvku k stene. Prvý element sa dorazí k stene tak, aby tesne doliehal na okrajové pásky.

07 | Nanesenie lepidla
Na poldrážku podlahového prvku sa v dvoch pruhoch nanesie podlahové lepidlo s hrúbkou minimálne 5 mm.

08 | Osadenie prvku
Po nanesení lepidla sa obidva podlahové prvky spolu osadia na zraz.

09 | Skrutkovanie
Lepený spoj sa v približne 15-centimetrovom rastri poistí skrutkami.

10 | Nadviazanie na podlahu
Ak sa celá podlaha realizuje suchým systémom (použije sa suchá podlaha – podlahový prvok z ľahkého betónu spájaný cementom vystuženým sklenými vláknami), plocha v miestnosti sa výškovo dorovná doskami EPS DEO s hrúbkou 30 mm a únosnosťou minimálne 150 kPa.

Ako osadiť líniové žľaby v kúpeľni - 11Zlab

11 | Suchá podlaha
Nasleduje montáž prvkov suchej podlahy na ploche vedľa súpravy na vytvorenie žľabu, a to zlepením. Na polodrážku sa v dvoch pruhoch nanesie podlahové lepidlo. Poldrážka na žľabovom systéme musí presne nadväzovať na poldrážku podlahového prvku.

Ako osadiť líniové žľaby v kúpeľni - 12Zlab

12 | Priebežný podlahový prvok
Aby sa dosiahla maximálna pevnosť napojenia žľabového systému a suchej podlahy, je potrebné spoj previazať priebežným podlahovým prvkom. Spoj sa opäť poistí skrutkami.

Ako osadiť líniové žľaby v kúpeľni - 13Zlabi

13 | Pretmelenie
Približne po 24 hodinách sa odstráni vypenené lepidlo v mieste spojov dosiek a skrutky sa pretmelia jemným tmelom – plošnou cementovou stierkou pomocou oceľového hladidla. Všetky vyškárované miesta sa musia vyhladiť.

Ako osadiť líniové žľaby v kúpeľni - 14Zlab

14 | Odrezanie okrajovej pásky
Následne sa skalpelom odreže prečnievajúca okrajová izolačná páska. Okrajovú izolačnú pásku možno zrezať až po úplnom dokončení podlahy, aby sa nestalo, že jej výška nebude dostatočná.

Ako osadiť líniové žľaby v kúpeľni - 15Zlab

15 | Odlepenie samolepky
Z otvoru odpadu sa odstráni ochranná samolepka.

Ako osadiť líniové žľaby v kúpeľni - 16Zlab

16 | Škárovacie lepidlo
Do predpripraveného priestoru na osadenie samotného líniového žľabu a na jeho hrany sa pomocou aplikačnej pištole nanesie škárovací tmel.

Ako osadiť líniové žľaby v kúpeľni - 17Zlab

17 | Lepenie žľabu
Do vrstvy naneseného lepidla sa vtlačí líniový žľab.

Ako osadiť líniové žľaby v kúpeľni - 18Zlab

18 | Osadenie žľabu
Skontroluje sa správnosť osadenia žľabu s odpadom. Nasleduje nasadenie pachového krytu.

Ako osadiť líniové žľaby v kúpeľni - 19Zlab

19 | Fixácia žľabu
Žľab sa pomocou skrutkovača zafixuje skrutkami. Pri fixácii treba žľab zľahka tlačiť k stene.

Ako osadiť líniové žľaby v kúpeľni - 20Zlab

20 | Odstránenie fólie
Odstráni sa ochranná fólia žľabu. Plochy pod odstránenou fóliou sa nesmie dotýkať.

Ako osadiť líniové žľaby v kúpeľni - 21Zlab

21 | Butyl tesniaca páska
V mieste prechodu žľabu na podlahový prvok sa nalepí butyl tesniaca páska a dotlačí sa valčekom.

Ako osadiť líniové žľaby v kúpeľni - 22Zlab

22 | Utesnenie žľabu
Rovnakým spôsobom sa utesní celý obvod žľabu so vzájomným previazaním butyl pásky v rohoch.

Ako osadiť líniové žľaby v kúpeľni - 23Zlab

23 | Rohová manžeta
Rohy sa utesnia pomocou tesniacej rohovej manžety, ktorá sa vlepí do tekutej fólie a následne sa pretrie ďalšou vrstvou tekutej fólie. Na nanesenie tekutej fólie možno použiť širší štetec. Čas schnutia je dve až tri hodiny.

Ako osadiť líniové žľaby v kúpeľni - 24Zlab

24 | Obvod plochy
Celý obvod plochy podlahovej súpravy sa utesní tesniacou páskou, ktorá sa aplikuje do vrstvy tekutej fólie. Čas schnutia je dve až tri hodiny.

Ako osadiť líniové žľaby v kúpeľni - 25Zlab

25 | Celá plocha
Následne sa na celú plochu podlahovej súpravy so žľabom nanesú dve vrstvy tekutej fólie. Medzi nanesením prvej a druhej vrstvy treba dodržať technologickú prestávku dve až tri hodiny.

Ako osadiť líniové žľaby v kúpeľni - 26Zlab

26 | Vloženie lišty
Nasleduje realizácia dlažby a obkladu. Dlaždice možno ukladať do tenkovrstvového alebo stredne hrubého lôžka. Ako lepidlo sú vhodné synteticky zušľachtené lepidlá na báze cementu (pružné lepidlá). Dlaždice by sa mali škárovať až po zatuhnutí lepidla (asi po 48 hodinách). Po vyškárovaní možno do žľabu vložiť lištu.

Ako osadiť líniové žľaby v kúpeľni - 27Zlab

27 | Hotový žľab
Krycia lišta sa vyrába buď ako pohľadová antikorová, alebo ako žľab na dlažbu. Ak sa použije variant žľabu na dlažbu, odreže sa požadovaný rozmer dlažby a nalepí sa do žľabu pomocou flexibilného lepidla.

Podlahová súprava
Fermacell Powerpanel TE sprchový
podlahový set pre líniové žľaby
dva vyspádované prvky s rozmermi
500 × 1 000 × 30 mm (2 ks), m2    47 €

Podlahová súprava na vytvorenie žľabu v sprchovacom priestore
FermacelL Sprchovací podlahový set pre líniové žľaby:
antikorový žľab, dĺžka 825 mm
obojstranná krycia lišta žľabu, dĺžka 735 mm
horizontálny odtok, prietok 0,8 l/s
butyl tesniaca páska, 2,5 m
20 ks skrutiek Fermacell Powerpanel TE (3,5 × 2,3 mm)
50 g Fermacell podlahové lepidlo
ochranná samolepka
cena súpravy    162 €

Prídavná doska
Fermacell Powerpanel H2O
hrúbka 12,5 mm, základný rozmer
1 000 × 1 250 mm, m2    19,50 €

Rýchlo tuhnúci podsyp
Fermacell rýchlotuhnúci podsyp
spotreba 10 l/m2/10 mm, papierové vrece,
21 kg    35 €

Izolačná páska
Fermacell okrajová izolačná páska
100 × 10 mm, 30 m    36 €

Podlahový prvok
Fermacell Powerpanel TE
doska 500 × 1 250 mm, hrúbka 25 mm, m2    47 €

Lepidlo na dosky
Podlahové lepidlo Fermacell
spotreba 40 až 50 g/m2, kartuša s dvojitou dýzou, 1 kg    12,80 €

Skrutky
Fermacell Powerpanel TE 3,5 × 23 mm
spotreba 20 ks/m2, balenie 500 ks    17,50 €

Plošná stierka
Fermacell Powerpanel
spotreba 1,2 kg/m2/1 mm, papierové vrece,
20 kg    32 €

Tesniaca súprava
Fermacell hydroizolačná sada
základný náter 1 kg, tesniaca páska 5 m, štetec    45 €

Rohová tesniaca manžeta
Fermacell tesniaci vonkajší roh
2 ks     12,20 €
Fermacell tesniaci vnútorný roh
2 ks    12,20 €

Škrabka na lepidlo
Fermacell škrabka na odstraňovanie lepidla
zaguľatené hrany, náhradná čepeľ 100 × 100 mm,
galvanicky pozinkovaná, 1 ks    89 €

Cementové lepidlo
Fermacell flexibilné lepidlo
papierové vrece, 25 kg    25,70 €

Náradie
nôž, škrabka na lepidlo
ručná vytláčacia pištoľ
špachtľa, okružná píla
skrutkovač, oceľové hladidlo
rezač na dlažbu, ručný valček
štetec, zubové hladidlo
vedro, vodováha

TEXT + FOTO: Fermacell

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály.