Plavebné komory Vodného diela Gabčíkovo sú tesne pred odovzdaním

Po takmer piatich rokoch sa práce na modernizácii Vodného diela Gabčíkovo blížia do finále. Divízia 8 spoločnosti Metrostav aktuálne realizuje funkčné a komplexné skúšky ľavej komory, ktoré vyvrcholia skúšobnou prevádzkou. Odovzdanie hotového diela je naplánované v decembri 2023.

Po 30 rokoch bez väčších zásahov sa plavebné komory Vodného diela Gabčíkovo dostali na hranicu svojej životnosti. „Za ten čas sa komorami preplavilo vyše 400-tisíc lodí a naplnené boli viac ako 100-tisíckrát. Kompletná modernizácia bola nevyhnutná na zabezpečenie bezpečnosti, spoľahlivosti a plynulosti plavby na Dunaji,“ hovorí Radek Liška, vedúci projektu spoločnosti Metrostav. Spoločnosť Metrostav ako generálny dodávateľ stavby začala s kompletnou obnovou plavebných komôr v roku 2019. Práce prebiehali za prevádzky vždy jednej plavebnej komory vodného diela.

Zdroj: Metrostav

Obnovu si žiadali oceľové konštrukcie aj betónové časti

Ako prvá sa inovovala pravá plavebná komora. V rámci projektu došlo ku kompletnej výmene horných a dolných vrát vrátane ich príslušenstva. Vráta v každej z dvoch plavebných komôr vodného diela majú celkové rozmery približne 37 × 22 m, hrúbku vyše 2 m a s pomocnými konštrukciami vážia približne 1 200 ton. Sú teda ťažšie než slávne vráta na Panamskom prieplave pred jeho rozšírením. K najväčším výzvam nepochybne patril transport nových dolných vrát z českej výrobnej haly na Slovensko. Presun veľkorozmerných dielov si vyžadoval starostlivú prípravu. „Nazdávam sa, že išlo o operáciu, akú naša spoločnosť, a pravdepodobne ani celá krajina, doteraz nezažila,“ hovorí Radek Liška.

Inováciou prešli aj konštrukcie v plniacich a prázdniacich systémoch či regulačné uzávery vtokov a výtokov, ktoré zabezpečujú uzatvorenie a otvorenie plniacich kanálov pre naplnenie a vypustenie plavebnej komory. „Pri návrhu pôvodných komôr sa nepočítalo s tým, že v budúcnosti budú musieť prejsť významnou obnovou. S tým súviseli logistické obmedzenia pri konštrukcii regulačných uzáverov v kanáloch, ktoré sú umiestnené približne 36 m pod úrovňou terénu,“ vysvetľuje Radek Liška. Sanáciou prešli aj betónové časti a podzákladie diela vrátane dilatačných a pracovných škár.

Dolné vráta
Dolné vráta | Zdroj: Metrostav

Zvýšili bezpečnosť stavby

Realizačný tím divízie 8 úspešne využil pri modernizácii ľavej plavebnej komory skúsenosti z pravej komory a postup prác sa zásadne zrýchlil. Situáciu na stavbe však skomplikovalo zistenie významných statických porúch konštrukcií, ktoré ohrozovali bezpečnosť celej stavby. Stabilizácia konštrukcie dolného zhlavia plavebných komôr zaistila bezpečnosť stavby, ale vyžiadala si oneskorenie odovzdania hotového diela. Úzke manipulačné priestory komplikovali situáciu aj tu. „Obmedzený prístup do výtokových kanálov ľavej plavebnej komory spôsobil, že sanácia statickej poruchy bola mimoriadne náročná,“ dodáva Radek Liška.

Cez prekážky do finále

Rekonštrukcie so sebou často nesú nepredvídateľné problémy a neobišli ani tento veľkolepý projekt. Pôvodný termín hotového diela sa posunul hneď z niekoľkých dôvodov. Okrem vyššie spomenutej statickej poruchy konštrukcií ľavej komory nastalo oneskorenie aj pri prácach na pravej komore, a to z dôvodu nepredvídateľných fyzických podmienok zistených na pôvodnej konštrukcii horných vrát.
Pracovníci divízie 8 spoločnosti Metrostav však okrem toho museli čeliť ďalším výzvam, na ktoré nemali dosah. Išlo napríklad o prekážky spôsobené pandémiou koronavírusu, skokovitý nárast cien stavebných materiálov či problémy vyplývajúce z vojny na Ukrajine.

Napriek tomu sa tímu podarilo úspešne a včas uskutočniť suché funkčné skúšky ľavej plavebnej komory, po ktorých bude nasledovať zatopenie komory, mokré funkčné skúšky a napokon skúšobná prevádzka. „Verím, že nám nič nestojí v ceste k odovzdaniu hotového diela už v novembri 2023, teda skôr, ako máme v zmluve,“ uzatvára Radek Liška.

Modernizácia plavebných komôr VD Gabčíkovo
Projekt „Inovácia a modernizácia plavebných komôr pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na Vodnom diele Gabčíkovo“ patrí k najväčším riečnym dopravným projektom v Európskej únii. Plavebné komory patria k najväčším v Európe. Každá z komôr má výšku desaťpodlažného bytového domu a pôdorysné úžitkové rozmery 34 × 275 m s minimálnou hĺbkou vody 4,5 m. Lodiam umožňuje prekonať výškový rozdiel 16 až 23,3 m. Generálnym dodávateľom stavebných prác a projektovej dokumentácie bola spoločnosť Metrostav.

 

www.metrostav.cz

Zdroj: PR článok Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava