Partneri sekcie:
Chronológia výstavby tunela Sitina

Chronológia výstavby tunela Sitina

Bratislavský tunel Sitina slávnostne otvoria 23. júna a bude celý deň výnimočne sprístupnený aj pre verejnosť. Diaľničný tunel budovali 3,5 roka a stál 4,5 miliardy Sk. Meria 1 440 metrov a je súčasťou úseku Lamačská …

Nový ekologický cement

Považská cementáreň, a. s., Ladce predstavila na výstave CONECO nový druh cementu pod označením Portlandský zmesový cement CEM II/B-M (S-L) 32,5 R. V tomto ekologickom cemente energeticky náročný cementársky slinok nahrádza prírodný vápenec a vysokopecná …
Experiment s farbami v nízkoenergetickom dome

Experiment s farbami v nízkoenergetickom dome

Je známe, že ak sú steny vymurované z materiálu s vysokou tepelnou akumuláciou, dokáže slnko cez tieto steny i v najmrazivejších zimných mesiacoch zaistiť dostatok tepla pre byt alebo rodinný dom – samozrejme, pri dostatočnom …
Kotvenie do tehly a pórobetónu

Kotvenie do tehly a pórobetónu

V každodennej praxi, či už v projekcii, alebo priamo na stavbe, sa stretávame s problémom pripojenia rôznych prvkov k nosným konštrukciám – s kotvením. Môžu to byť kotvenia oceľových alebo drevných nosných prvkov, upevnenie zábradlí …
Bratislavský tunel Sitina slávnostne otvoria 23. júna

Bratislavský tunel Sitina slávnostne otvoria 23. júna

Bratislavský tunel Sitina slávnostne otvoria 23. júna a bude celý deň výnimočne sprístupnený aj pre verejnosť. "Dokončenie tohto veľkého diela je dobrou správou pre Bratislavu," konštatoval na tlačovej konferencii primátor hlavného mesta Andrej Ďurkovský.
Sadanie vysokých budov

Sadanie vysokých budov

Vysoké budovy majú zvyčajne niekoľko podzemných podlaží a značné hĺbky založenia, takže sa pri nich zväčša nevyskytujú problémy so splnením podmienok stability pre prvú skupinu medzných stavov, súvisiacu s únosnosťou základovej pôdy, a to ani …
Diagnostika betónových konštrukcií

Diagnostika betónových konštrukcií

Nevyhnutným predpokladom hodnoverného hodnotenia existujúcej stavby je preverenie aktuálneho stavu konštrukcie a vlastností stavebných materiálov. Na tento účel sa používajú deštruktívne a nedeštruktívne skúšobné metódy. Často je účelná kombinácia oboch metód. Tá sa využíva aj …
Sanácie porúch základov pamiatkových objektov

Sanácie porúch základov pamiatkových objektov

Základy sa musia renovovať veľmi dôsledne a kvalitne, pretože v opačnom prípade sa môže následným sadaním poškodiť až ohroziť celá budova. Pri návrhu realizácie podchytávania základov treba zohľadniť nielen priestor na podchytávajúce konštrukcie a pracovný, …
Zatepľovanie šikmých striech

Zatepľovanie šikmých striech

Šikmé strechy sú súčasným trendom vo výstavbe a v rekonštrukcii budov, ktorý má estetický aj praktický význam. Výrazný nedostatok bytov si vynucuje adaptáciu starších povalových priestorov na nové byty, zároveň sa rozšírila i výstavba podkrovných …
NOBASIL – ideálny partner aj pre „pasívne domy“

NOBASIL – ideálny partner aj pre „pasívne domy“

Úspory energií sa stávajú jedným z najvýznamnejších faktorov našej doby. V prevažnej miere ide o úsporu tepelnej energie v budovách. Keď hovoríme o úsporách, väčšina z nás si predstaví izolovanie objektov a to hlavne v …