ASB Stavebníctvo Stránka 388

Stavebníctvo

Partneri sekcie:

Alumíniový kompozitný fasádny systém je ľahké opláštenie tvorené systémom modulárnych panelov (kaziet, profilov) rôznych foriem, vyhotovení, rozmerov a farebnej škály, upevnených na nosný rám (pomocnú konštrukciu), ktoré môže byť aplikované na akúkoľvek existujúcu stenu.

Projekt s názvom Mirage v centre Žiliny naberá finálnu podobu a chystá sa jeho otvorenie. Mirage vyrastie v historickej lokalite mesta na mieste bývalej fary. Najdiskutovanejší projekt prešiel viacerými zmenami, kým sa dostal konečnej podoby, počas výstavby boli objavené na stavenisku základy stredovekého žilinského hradu, čo ovplyvnilo architektov stavby. Tieto vykopávky ostali zachované a bude si ich možné pozrieť zvnútra nákupného centra.

Cieľom príspevku je analýza a systematizácia teoretických poznatkov, ktoré vychádzajú z Porterovho generického hodnotového reťazca v nadväznosti na oblasť adaptačných procesov podporných činností. Podporné činnosti boli dlho na okraji spoločenského a najmä ekonomického záujmu. Dnes predstavujú významný zdroj konkurenčnej výhody tých podnikov, kde sa facility management implementuje či už formou insourcingu alebo outsourcingu.

Vápenno-pieskové murovacie prvky patria medzi moderné stavebné materiály používané ako vnútorné aj obvodové murivo, na nosné, deliace a výplňové konštrukcie. Ich vysoká objemová hmotnosť zaručuje pevnosť tehál v tlaku a vynikajúce akumulačné aj akustické vlastnosti už pri menších hrúbkach nosných stien. Voliteľná hrúbka zateplenia určuje tepelnotechnické vlastnosti obvodového muriva, a teda aj celkový tepelný odpor stien. Hrubú stavbu zo systému KMB SENDWIX v podstate zvládne aj laik, treba však dodržať niekoľko základných pravidiel. Stavajte s nami!

Už 20 rokov sa spoločnosť Fenix venuje elektrickým vykurovacím systémom a svoje zameranie nemá dôvod meniť. Jej produkty sa predávajú v 54 krajinách sveta a svojou kvalitou sú porovnateľné s ktorýmikoľvek ďalšími v danom segmente. Ak sa ich ďalší vývoj bude držať určujúcich trendov v rámci efektivity, nie je dôvod hľadieť do budúcnosti s obavami. Pre časopis TZB Haustechnik to hovorí konateľ spoločnosti Fenix, s. r. o., Pavol Jackuliak.

Milé čitateľky, milí čitatelia, keďže nám veľmi záleží na vašom názore, pripravili sme pre vás čitateľskú anketu s lákavými cenami, ktoré môžete získať, ak nám odpoviete na niekoľko otázok. Anketa trvá do 4. 11. 2010 a za odpovede vám vopred ďakujeme. Výhercov hodnotných cien vyžrebujeme.

Na mnohých domoch vidieť poškodené balkóny, škvrny po zatečenej zrážkovej vode, opadanú omietku či skorodované oplechovanie. Ešte horšie to môže vyzerať zhora – odlepená, popraskaná dlažba, spod ktorej už vyrastá tráva, drobiaci sa poter, ale aj zavlhnuté steny pri balkónoch, prípadne zatečené stropy pod terasou. Preto sa pri obnove alebo novostavbe balkóna či terasy musí vždy venovať veľká pozornosť príprave podkladu pre hydroizoláciu ako aj nášľapným vrstvám podlahy.

Kvalitný a zároveň cenovo dostupný komín – to je základná požiadavka každého staviteľa rodinného domu. Na komínovom telese sa z toho dôvodu neoplatí šetriť. Ide o dlhodobú investíciu, ktorá by mala investora chrániť niekoľko rokov a zaistiť mu bezpečné a pohodlné bývanie. Spoločnosť Schiedel ponúka prijateľnú alternatívu komína, ktorá je nielen bezpečnou, ale zároveň ekonomicky výhodnou voľbou.

Fotovoltika ako technológia priamej výroby elektrickej energie zo slnečného žiarenia je na Slovensku zatiaľ veľmi málo rozšírená. Dôvodov je viac – zásadný je však nedostatok informácií, ktorý – naopak – sprevádza mnoho mýtov. Samozrejme, dlho očakávaná podpora zo strany štátu sa nakoniec ukazuje tiež ako faktor, ktorý využívaniu tohto obnoviteľného zdroja energie veľmi nepomôže.

Trend znižovania spotreby energie sa premieta do zvýšených požiadaviek na tepelnoizolačné vlastnosti stavebných materiálov, ktoré tvoria takzvaný obal budovy. Jeho najslabším článkom sú práve okenné otvory, ktorými uniká najviac tepla. Jednou z možností, ako zamedziť tepelným stratám, je použitie vonkajších tieniacich systémov. Toto riešenie zároveň môže priniesť úsporu nákladov na klimatizáciu a obyvateľom domu zaistí väčšiu svetelnú pohodu. Nad konceptom tieniacej techniky sa však treba zamýšľať už pri plánovaní hrubej stavby.

V úzkom priestore medzi Hričovským kanálom a korytom Váhu bolo potrebné umiestniť diaľničnú komunikáciu na mostný objekt estakádneho typu. Vzhľadom na jeho dĺžku a termíny výstavby sa pri návrhu uplatnili dve konštrukčné a technologické riešenia.

Spoločnosť AB Facility, a. s., vznikla v roku 1999 ako vnútorná organizačná jednotka nadnárodného koncernu ABB zameraná na oblasť facility managementu. V súčasnosti patrí medzi tri najvýznamnejšie spoločnosti, ktoré zabezpečujú facility management v Českej republike. Po úspešnom pôsobení na českom trhu sa v roku 2008 rozhodla vstúpiť aj na slovenský trh a vznikla spoločnosť AB Facility Services SK, s. r. o. O jej pôsobení na slovenskom trhu nám porozprával Robert Čajkovič, riaditeľ spoločnosti.

Počas realizácie masívnych monolitických konštrukcií a v prvých mesiacoch po jej dokončení sa vyskytuje celý rad rizík, ktoré súvisia s procesom hydratácie a uvoľňovania veľkého množstva tepla. Problematika masívnych konštrukcií, vznik teplotných polí, sprievodných napätí a deformácií je síce už teoreticky zvládnutá, ale praktické riešenie jednotlivých stavieb je vždy špecifickým problémom.

Značka PROTHERM prináša na trh nový kondenzačný kotol PANTHER CONDENS, ktorý je spoľahlivým, účinným a hospodárnym riešením vykurovania.

Po objavení parného pohonu a jeho uplatnení v železničnej doprave nastal prudký rozvoj železníc. Ťažké parné lokomotívy však mali problém s prekonávaním prevýšenia v hornatom teréne, preto boli stavitelia nútení hľadať výhodnejšie trasy, čo ich priviedlo k razeniu tunelov priamo cez pohoria.