image 64594 25 v1

Nová PU pena Ceresit WhiteTeq – unikát medzi polyuretánovými penami

Partneri sekcie:

Rôznorodá štruktúra, malá odolnosť voči UV žiareniu a rýchla degradácia - to všetko sú faktory spojené s existujúcimi PU penami. S unikátnou WhiteTeq technológiou však Ceresit otvára novú stránku v histórii PU pien. Izolačná pena Ceresit WhiteTeq sa zásadne líši od súčasných receptúr polyuretánových pien. Ceresit WhiteTeq ponúka vlastnosti, ako sú jemná bunková štruktúra, veľmi vysoká odolnosť voči UV žiareniu, zvýšená trvanlivosť a elasticita alebo vyššia spoľahlivosť a životnosť.

Prečo vyskúšať PU penu Ceresit WhiteTeq? Nikdy predtým nebola práca s PU penou tak jednoduchá a technické parametre tak zaujímavé – o 20 % vyššia tepelná a o 50 % vyšší zvuková izolácia, o 25 % vyššia elasticita, až 2krát nižšia expanzia. Pena Ceresit WhiteTeq optimalizuje pracovný proces a minimalizuje akékoľvek následné náklady. Novú penu môžete použiť na izolácie okenných rámov a zárubní, utesňovanie otvorov v strešných konštrukciách a v izolačných materiáloch, vytváranie protihlukových zábran, izolovanie stenových panelov a strešných škridiel, vyplňovanie dutín apod.

Kontakt
Henkel Slovensko, spol. s r.o.
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
Tel. +421/2/502 46 111
www.ceresit.sk