Partneri sekcie:
Sanácia vlhkých stavieb polyuretánovými živicami

Sanácia vlhkých stavieb polyuretánovými živicami

Súčasný stav v slovenskom stavebníctve kladie na dodávateľov špecializovaných materiálov určených pre vlhkostnú sanáciu stále vyššie nároky.  Na jednej strane sú požadované materiály s maximálnymi úžitkovými vlastnosťami, na druhej strane sa s limitovanou požiadavkou pre …
Biele vane

Biele vane

Vodotesnosť betónu sa v minulosti požadovala predovšetkým pri vodohospodárskych stavbách, no v posledných rokoch sa rozšírila aj na konštrukcie, ktoré sú vystavené účinkom podzemnej vody. Ide napríklad o podzemné časti pozemných stavieb, podzemné garáže a …
Presvetlenie plochých striech

Presvetlenie plochých striech

V súčasnej dobe sa kladú stále vyššie nároky na kvalitu vnútorného prostredia. Prirodzené denné svetlo je pravdepodobne jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré ovplyvňujú prostredie vo vnútri objektov. Osvetlenie vnútorných pracovných priestorov musí zabezpečovať zrakovú pohodu …
Ochrana striech proti účinkom snehu

Ochrana striech proti účinkom snehu

Slovensko je krajina s pomerne členitým reliéfom a výraznými klimatickými vplyvmi, ktoré preveria mnohé strechy už krátko po realizácii. Aby sa predišlo možným poruchám zapríčineným pôsobením vetra a extrémneho snehového zaťaženia, je dôležité dodržiavať zásady …
Lietajúca strecha Letiska Charlesa de Gaulla v Paríži

Lietajúca strecha Letiska Charlesa de Gaulla v Paríži

Parížske letisko Roissy sa vďaka stále rastúcemu dopytu po leteckej doprave postupne rozširuje už vyše tridsať rokov. Nedávno postavili novú budovu F, ktorej rozmery sú skutočne obrovské. Je plná svetla, vizuálne otvorená a v určitom …
Diamantové vŕtačky

Diamantové vŕtačky

Na dodatočné vytvorenie otvoru s veľkými rozmermi do nosnej steny alebo priečky z prostého betónu, železobetónu alebo iných tvrdých materiálov sa používajú diamantové vŕtacie stroje. Medzi základné vlastnosti ovplyvňujúce manipuláciu s nimi patrí hmotnosť, rýchlosť …
Zabezpečenie stability stien výkopov

Zabezpečenie stability stien výkopov

Nestabilné steny výkopov a zárezov môžu zapríčiniť porušenie podzemných častí stavebných konštrukcií a spôsobiť vážne zranenia, a dokonca smrť ľudí. Pri návrhu zabezpečenia výkopov treba zohľadňovať vlastnosti zemín a ich zmeny vyvolané vodou alebo seizmickými …
Informačný systém diaľnic Slovenska

Informačný systém diaľnic Slovenska

Diaľnice, ktoré sú súčasťou automobilovej cestnej siete, sa na Slovensku budujú tak, aby čo najlepšie vyhovovali medzinárodným európskym štandardom z hľadiska bezpečnosti a plynulosti premávky. Významnou mierou k tomu dnes prispievajú technologické zariadenia určené na …
Najčastejšie príčiny zlyhania strešných konštrukcií

Najčastejšie príčiny zlyhania strešných konštrukcií

Pri návrhu strešných konštrukcií je veľmi dôležité pristupovať ku každej konštrukcii individuálne a zohľadniť všetky faktory, ktoré vplývajú na jej únosnosť a životnosť. Analýza priebehu havárií konštrukcií ukazuje, že hlavnou príčinou kolapsu konštrukčných prvkov je …
Technologický postup kladenia hydroizolačnej fólie

Technologický postup kladenia hydroizolačnej fólie

Hydroizolačné fólie sa voľne kladú na vodorovný podklad zodpovedajúci požiadavkám. Na zvislých a šikmých plochách sa hydroizolačné súvrstvie mechanicky kotví k podkladu. Na pripravené podkladové vrstvy sa najprv položí podkladová a separačná textília, potom sa …