Partner sekcie:
  • Stavmat
Zatepľovanie šikmých striech

Zatepľovanie šikmých striech

Šikmé strechy sú súčasným trendom vo výstavbe a v rekonštrukcii budov, ktorý má estetický aj praktický význam. Výrazný nedostatok bytov si vynucuje adaptáciu starších povalových priestorov na nové byty, zároveň sa rozšírila i výstavba podkrovných …
Tmely, lepidlá a ich správne použitie

Tmely, lepidlá a ich správne použitie

Stavebné lepidlá možno rozdeliť do viacerých kategórií podľa ich vlastností alebo oblasti použitia. Dôležitá je tiež správna realizácia obkladu alebo dlažby, ktorá závisí od správne pripraveného a diagnostikovaného povrchu, ale aj od použitia správnych nástrojov.
Zásady navrhovania protihlukových stien

Zásady navrhovania protihlukových stien

Jedným z akútnych problémov z hľadiska ochrany životného prostredia je nárast hladiny hluku. Hluk narastá nielen v obytných a priemyselných zónach, ale predovšetkým v okolí dopravných ťahov s automobilovou a železničnou dopravou. Tieto škodlivé akustické …